Correction: Enhancing genomic selection by fitting large-effect SNPs as fixed effects and a genotype-by-environment effect using a maize BC1F3:4population


Autoři: Dongdong Li;  Zhenxiang Xu;  Riliang Gu;  Pingxi Wang;  Demar Lyle;  Jialiang Xu;  Hongwei Zhang;  Guoying Wang
Vyšlo v časopise: PLoS ONE 14(12)
Kategorie: Correction
doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226592


Zdroje

1. Li D, Xu Z, Gu R, Wang P, Lyle D, Xu J, et al. (2019) Enhancing genomic selection by fitting large-effect SNPs as fixed effects and a genotype-by-environment effect using a maize BC1F3:4 population. PLoS ONE 14(10): e0223898. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223898 31622400


Článek vyšel v časopise

PLOS One


2019 Číslo 12
Nejčtenější tento týden