Neutropenie – prevence a léčba

Doporučujeme

Vývoj klinické praxe v léčbě B-buněčných NHL

19. 11. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Udržení vysoké relativní dávkové intenzity (RDI) je spojeno se zlepšenými výsledky léčby. To je známo mimo jiné ze zkušenosti s pacienty léčenými pro agresivní B-buněčné nehodgkinské lymfomy (NHL).

Udržení adekvátní intenzity dávky adjuvantní chemoterapie u starších pacientek s nádorem prsu

Suboptimální relativní intenzita dávky (RDI) adjuvantní chemoterapie je spojena s horším přežíváním...
19. 11. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba
prso_snimek

Lipegfilgrastim v sekundární prevenci neutropenie u pacientky s HER-pozitivním metastatickým karcinomem prsu a recidivujícími epizodami leukopenie

Lipegfilgrastim je používán v primární i sekundární prevenci febrilní neutropenie. Uvádíme kazuistiku...
23. 10. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Články k tématu

Význam udržení relativní intenzity dávky v onkologické léčbě

Vlivem chemoterapií indukované neutropenie (CIN) a febrilní neutropenie (FN) a redukce relativní...
11. 7. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Neutropenie a hrozící infekce u onkologických pacientů: Jak moc svazuje lékařům ruce?

Febrilní neutropenie (FN) je vážná a potenciálně život ohrožující komplikace onkologické léčby....
15. 5. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Srovnání lipegfilgrastimu, pegfilgrastimu a filgrastimu v profylaxi chemoterapií indukované neutropenie

Neutropenie je běžnou komplikací myelosupresivní chemoterapie. Často vede k přerušování léčby,...
15. 5. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Profylaxe febrilní neutropenie lipegfilgrastimem v klinické praxi

Febrilní neutropenie (FN) je závažnou a potenciálně fatální komplikací onkologické léčby, zvláště...
6. 4. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Febrilní neutropenie v denní praxi: Co doporučují guidelines ESMO?

Pracovní skupina ESMO Guidelines Committee publikovala klinická doporučení pro management febrilní...
6. 4. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Postavení lipegfilgrastimu v prevenci neutropenie v podmínkách reálné klinické praxe

Chemoterapií způsobená neutropenie je běžnou závažnou komplikací u pacientů léčených myelosupresivními...
6. 2. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) je jedním z hlavních rizikových faktorů pro výskyt febrilní...
6. 2. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Význam podávání G-CSF v profylaxi febrilní neutropenie – metaanalýza

Neutropenie je hlavní toxicitou limitující dávku u mnoha chemoterapeutických režimů. Febrilní neutropenie...
12. 1. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Využití mobilní aplikace ke zhodnocení rizika febrilní neutropenie

Febrilní neutropenie je urgentní stav vyžadující neprodlené provedení diagnostických a terapeutických...
12. 1. 2018 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

Lipegfilgrastim v léčbě febrilní neutropenie

Lipegfilgrastim ukázal velmi dobrou účinnost a dobrý bezpečnostní profil u žen s karcinomem prsu...
18. 10. 2017 Zdroj: Neutropenie – prevence a léčba

1 2
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se