Antiemetická terapie

Doporučujeme Žena_nevolnost_umyvadlo_zvracení

Vliv antiemetické profylaxe na kvalitu života pacientů léčených chemoterapií – data z praxe

8. 4. 2021 Zdroj: Antiemetická terapie

Chemoterapií vyvolaná nevolnost a zvracení (CINV) je poměrně častou komplikací onkologické léčby s výrazně negativním dopadem na kvalitu života pacientů. V Německu byla provedena rozsáhlá prospektivní analýza dat z reálné klinické praxe, která se zabývala účinností a bezpečností léčby perorální kombinací netupitantu s palonosetronem a vlivem této terapie na kvalitu života pacientů.

Chemoterapie_muž_rouška_covid

Chemoterapie jako rizikový faktor těžšího průběhu onemocnění COVID-19?

V rámci koronavirové pandemie jsou za ohroženou skupinu považováni mimo jiné pacienti s maligním…
8. 4. 2021 Zdroj: Antiemetická terapie
Transfuze_krevni_banka

Bezpečnostní profil antiemetické terapie u pacientů připravovaných na transplantaci krvetvorných kmenových buněk

Bezpečností fixní kombinace palonosetronu s netupitantem u pacientů připravovaných k transplantaci…
15. 2. 2021 Zdroj: Antiemetická terapie

Články k tématu
Zvracení_nevolnot_žena_toaleta

Intravenózní fixní kombinace NEPA v prevenci zvracení navozeného vysoce emetogenní chemoterapií

Souhrnné údaje z několika studií posloužily autorům následující analýzy pro hodnocení…
15. 2. 2021 Zdroj: Antiemetická terapie

Častá nevolnost při chemoterapii antiemetické profylaxi navzdory

Aktuální klinický výzkum se zaměřil na zvracení jako primární problém při výskytu CINV…
9. 12. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie
chemoterapie

Netupitant/palonosetron v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení zlepšuje kvalitu života pacientů v reálné praxi

Nedávno publikovaná prospektivní neintervenční studie se zaměřila na přínos fixní kombinace…
9. 12. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie
Pacient_chemoterapie

Spokojenost pacientů léčených platinovými deriváty s antiemetickou terapií

Fixní perorální kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) se používá pro prevenci…
23. 9. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie
vysetreni_podezreni_rakovina_prsu_tumor_nador_prso

Jednoduchá antiemetická profylaxe pro pacientky s karcinomem prsu léčené AC chemoterapií

Kombinace antracyklinového cytostatika s cyklofosfamidem (AC) patří mezi dobře účinné režimy…
23. 9. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie

Aktuální možnosti a perspektivy účinné antiemetické léčby ve snaze o zvýšení adherence onkologických pacientů k chemoterapii

Chemoterapií indukovanou nauzeu a zvracení (CINV) má mnoho onkologicky nemocných ve…
31. 3. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie
Zdravotní sestřička si zapisuje do dokumentace

Evropský průzkum podávání profylaktické léčby nauzey a zvracení navozených chemoterapií naznačuje mezery v praxi i cesty ke zlepšení

Při použití doporučených postupů antiemetické profylaxe lze předejít nauzee a zvracení…
13. 3. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie

Porovnání bezpečnosti a účinnosti perorálního a intravenózního podávání kombinace NEPA v profylaxi nauzey a zvracení navozených chemoterapií

Perorální i intravenózní podání kombinace netupitantu (antagonisty receptoru pro neurokinin 1…
20. 1. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie

Nákladová efektivita kombinace netupitant/palonosetron v profylaxi nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií

Nedávno publikovaná práce porovnávala náklady na dosažení úplné odpovědi na antiemetickou…
20. 1. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie
Onkologická pacientka s nauzeou bere antiemetika

Porovnání účinnosti různých antiemetických režimů při léčbě vysoce emetogenní chemoterapií

Zvládnutí chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení (CINV) je velmi důležité kvůli udržení…
20. 11. 2019 Zdroj: Antiemetická terapie

1 2 3 4 5 9
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se