Závislosti

Doporučujeme

Léčba závislosti na opioidech – akutní odvykací stav

6. 9. 2017 Zdroj: Závislosti

Opakované zneužívání opioidů vyvolává v organismu změny, které můžeme shrnout do pojmu fyzická závislost. Pokud pak dojde k vynechání drogy, rozvine se akutní odvykací stav. Ten můžeme léčit řízeným podáváním a postupným snižováním opioidů nebo symptomaticky neopioidními přípravky.

Články k tématu
z UL

Vliv adherence k substituční léčbě závislosti na opioidech na výskyt relapsů

Americká retrospektivní studie se zaměřila na adherenci k substituční léčbě buprenorfinem během...
12. 11. 2018 Zdroj: Závislosti
 :IMPORT-SZ:

Výběr látky pro substituční léčbu závislosti na opioidech z pohledu uživatelů

Novozélandská studie zkoumala způsob rozhodování pacientů při volbě substituční léčby závislos...
12. 11. 2018 Zdroj: Závislosti
 :IMPORT-RN:

Adherence k léčbě buprenorfinem/naloxonem zlepšuje u osob závislých na opioidech paměť a schopnost učení

Nedávno publikovaná studie hodnotila vliv adherence k užívání buprenorfinu/naloxonu po dobu 6...
11. 9. 2018 Zdroj: Závislosti
lekari_stul_debata

Dávka buprenorfinu/naloxonu > 8 mg vede k lepším výsledkům léčby poruchy užívání opioidů

Nová retrospektivní studie zkoumala vliv dávky buprenorfinu/naloxonu na riziko selhání léčby zne...
10. 9. 2018 Zdroj: Závislosti
Obrázek 1 z AT konference, Seč

Sociální status pacientů v substituční léčbě jako významný indikátor kvality života

Substituční terapie je metoda volby léčby závislosti na opioidech. Pro závislé jsou v ČR k di...
2. 7. 2018 Zdroj: Závislosti

Psychiatrická symptomatologie u pacientů v substituční metadonové léčbě – studie

S prvními výstupy z probíhající české studie, která hodnotí vliv substituční léčby (SL) na p...
2. 7. 2018 Zdroj: Závislosti

Opioidní substituce na režimovém oddělení pro léčbu závislostí? Očekávání a realita

Jak ukázal MUDr. Vladimír Kmoch (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) ve své prezentaci...
2. 7. 2018 Zdroj: Závislosti

Charakteristika deprese u pacientů chronicky užívajících opioidy

Podle analýzy americké elektronické zdravotní databáze je deprese u pacientů s chronickým uží...
16. 5. 2018 Zdroj: Závislosti

Krátkodobá detoxikace versus dlouhodobá léčba kombinací buprenorfin/naloxon u mládeže závislé na opioidech

Jedna z prvních studií, které hodnotily účinnost dlouhodobého (12týdenního) podávání kombina...
16. 5. 2018 Zdroj: Závislosti

Udržovací léčba buprenorfinem a dostupnost μ-opioidních receptorů v léčbě závislostní poruchy na opiátech: implikace pro klinické využití a její pravidla

Východiska: Sublingvální formy buprenorfinu (BUP) a BUP/naloxonu mají dobře zavedené…
16. 4. 2018 Zdroj: Závislosti

1 2 3 4 5 18
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Přihlásit k odběru zpravodaje
Kurzy k tomuto tématu
Opioidy, chronická bolest, závislost

Chronická bolest (CHB) představuje v současné době velký společenský a zdravotnický probl...

Autoři: MUDr. Jan Lejčko

Detail kurzu


Nejčtenější k tomuto tématu
Časopis k tomuto tématu
Související témata
Zajímavé odkazy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se