Geriatrický pacient

Doporučujeme Depresivní_senior

Tiaprid versus haloperidol v terapii agresivity a agitovanosti u starších pacientů s kognitivní poruchou

19. 11. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient

Akutní neklid, agitovanost a agresivita mohou být doprovodnými příznaky duševních poruch, ale také projevem somatických onemocnění. Psychomotorický neklid spojený s poruchou orientace je typický například u starších jedinců s kognitivními poruchami. Prvním cílem terapie je zklidnění nemocného, nejčastěji pomocí antipsychotik. V níže prezentované klinické studii byla porovnávána účinnost a bezpečnost antipsychotik haloperidolu a tiapridu v porovnání s placebem u pacientů s akutní agitovaností a agresivitou, u nichž byla diagnostikován…

Alzheimer_ztráta paměti

Vliv zolpidemu na kvalitu celonočního spánku z hlediska vytváření epizodické paměti

Zolpidem je nebenzodiazepinové hypnotikum používané pro krátkodobou léčbu nespavosti u dospělých.…
19. 11. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
vesela_nalada_senior_vnuk_rodina_deti

Využití tiapridu v léčbě poruch chování u geriatrických pacientů

Ruku v ruce s narůstajícím počtem osob dožívajících se vyššího věku dochází také k nárůstu výskytu…
15. 9. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient

Články k tématu
seniorka_v_nemocnicni_posteli_luzko_stari_geriatrie

Vliv zolpidemu na kvalitu spánku a další parametry u pacientů v peroperačním období

Kvalita spánku je důležitým faktorem ovlivňujícím funkční výsledky, intenzitu bolesti, ale…
9. 9. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
nespavost_senior

Hypnotika v terapii nespavosti (nejen) u starší populace

Problémy s nespavostí tvoří značnou část subjektivních stesků zejména starších pacientů v…
25. 5. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
Starší žena má zdeformované ruce kvůli revmatoidní artritidě

Tiaprid v léčbě spánkových poruch při syndromu demence

Tiaprid patří k základním léčivům v terapii poruch chování doprovázejících syndromy demence.…
22. 5. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
senior_s_rouskou

Léčba neklidu u seniorů s demencí

Snad každý praktický lékař se ve své praxi setkal s problémy, které s sebou přináší péče o…
4. 5. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
medicina_senior_deprese

Alternativa benzodiazepinů či klomethiazolu v léčbě alkoholového abstinenčního syndromu?

Alkoholový abstinenční syndrom (AAS) je stav potenciálně ohrožující pacienta na životě.…
20. 3. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
Starší pacientka na konzultaci u lékařky

Možnosti použití Z-hypnotik v geriatrii

Kvalita spánku přímo souvisí s kvalitou života, proto bychom léčbě insomnie a výběru hypnotik…
12. 3. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient

Kontinuální infuze tiapridu v léčbě hyperaktivního deliria – kazuistika

Španělští autoři nedávno publikovali kazuistiku mladého muže s farmakologicky nezvladatelným…
27. 2. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
nespavost_senior

Zolpidem může mít širší spektrum účinků, než jsme se doposud domnívali, a mnohdy i překvapivé

Zolpidem je léčivo známé především svým využitím v léčbě nespavosti. Autoři z Michiganské…
20. 2. 2020 Zdroj: Geriatrický pacient
senior_leky_prasky_dlan_stary_muz

Reziduální aktivita zolpidemu u starších osob v porovnání s jinými hypnotiky a placebem

Insomnie představuje jednu z nejběžnějších obtíží u starších jedinců. V terapii nespavosti se…
2. 10. 2019 Zdroj: Geriatrický pacient

Současné farmakologické možnosti terapie poruch chování ve stáří

Stárnutí populace s sebou přináší i nárůst počtu geriatrických pacientů s poruchami chování.…
2. 10. 2019 Zdroj: Geriatrický pacient

1 2
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se