Hematologické malignity

Doporučujeme NHL

Non-Hodgkinův lymfom v České republice

23. 10. 2021 Zdroj: Transfuze a hematologie dnes | 1/2019

V článku je podán přehled vývoje v oblasti non-Hodgkinových lymfomů (NHL) v České republice (ČR) v uplynulých 30 letech. Incidence lymfomů má stoupající tendenci a dosahuje nyní 14,4 nových případů na 100.000 obyvatel. Mortalita začala od roku 2001 klesat a v současné době je 5,4 na 100.000 obyvatel. Za posledních 15 let došlo zavedením imunochemoterapie ke snížení rizika úmrtí zhruba o 40 % u B NHL. Mezi důvody jsou zlepšená diagnostika, zavedení cílené imunoterapie, resp. imunochemoterapie, transplantační léčba, zlepšující se organizace péče, nár...

Články k tématu
onkologie myelom

EHA 2021: Mnohočetný myelom od A do Z − nejčerstvější poznatky z výzkumu i klinické praxe

Na virtuální konferenci Evropské hematologické asociace EHA 2021 byl mnohočetný myelom…
22. 7. 2021 Zdroj: Hematologické malignity
Hodgkinův lymfom

Brentuximab vedotin – důležitý hráč při nově diagnostikovaném pokročilém Hodgkinově lymfomu

Studie ECHELON-1 posuzovala bezpečnost a účinnost kombinace brentuximab vedotinu s…
14. 6. 2021 Zdroj: Hematologické malignity
Vakcína Covid-19_očkování_covid

ČSCLL zveřejnila nové doporučené postupy i stanovisko k očkování proti COVID-19 u pacientů s CLL

Dne 16. dubna 2021 proběhlo plenární zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární…
14. 6. 2021 Zdroj: Hematologické malignity
Mnohočetný myelom_vícenásobný_myelom_cytologie

Časná autologní transplantace u nově diagnostikovaného MM se vyplácí

Letošní Pařízkovy dny, které probíhaly ve virtuální formě od 15. do 18. března, se věnovaly…
8. 4. 2021 Zdroj: Hematologické malignity
Silueta_lékaře_infuze_nemocniční_koridor_chodba_nemocnice

Brentuximab vedotin u cHL – 5letá data ze studií ECHELON-1 a 2

Relaps klasického Hodgkinova lymfomu (cHL) se obvykle dostavuje v průběhu prvních 5 let. To…
7. 4. 2021 Zdroj: Hematologické malignity
Pacient_lekar

Přínos ixazomibu u pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem v rutinní klinické praxi

Výsledky léčby relabujícího či refrakterního mnohočetného myelomu v reálných podmínkách…
10. 3. 2021 Zdroj: Hematologické malignity
Video_prof_Trneny

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.: Management 1. linie léčby periferního lymfomu z T buněk

Periferní lymfomy z T buněk patří ke skupině nehodgkinských lymfomů (NHL) a spolu s lymfomy z N...
7. 3. 2021 Zdroj: proLékaře.cz
PL_kongres_konzilium_lekari

Relabující/refrakterní mnohočetný myelom: studie IKEMA, melflufen a další novinky v léčbě

Lymphoma, Leukemia & Myeloma Congress bývá pravidelně pořádán v americkém New Yorku. Letošní –…
14. 12. 2020 Zdroj: Hematologické malignity
Video_MUDr_Belada

MUDr. David Belada, Ph.D. o přelomové studii ECHELON 2

MUDr. David Belada, Ph.D. informuje o výsledcích nedávno prezentované studie – ECHELON 2 pro…
10. 12. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
chemoterapie - pacient

Brentuximab vedotin a relabující/refrakterní NHL s vysokou expresí CD30

Recentně publikovaná studie autorů z Jižní Koreje se zaměřila na zkoumání účinnosti…
7. 10. 2020 Zdroj: Hematologické malignity

12
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se