Léčba epilepsie

Doporučujeme medicina_leky_v_ruce

Anxiolytický efekt valproátu a pregabalinu v translačním modelu lidské úzkosti

6. 12. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Anxiolytický efekt antikonvulziva valproátu byl potvrzen ve studiích na potkanech, klinické důkazy o jeho možném efektu v terapii úzkosti však zatím chybí. Cílem studie publikované v srpnu 2018 v časopisu Translational Psychiatry bylo sledovat anxiolytický vliv valproátu v translačním modelu lidské úzkosti a srovnat jeho efekt s pregabalinem, antikonvulzivem s klinicky prokázaným anxiolytickým vlivem, a s placebem.

zena_smutek

Augmentační strategie u schizofrenie refrakterní na klozapin

Recentní systematický přehled a metaanalýza australských autorů ze srpna 2018 se zabývá možnostmi augmentace...
21. 11. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Valproát v terapii deprese u bipolární afektivní poruchy

Navzdory vysoké morbiditě a mortalitě depresivní fáze v rámci bipolární afektivní poruchy zůstává optimální...
19. 9. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Články k tématu

Funkční halucinace u pacienta s paranoidní schizofrenií reagující na přidání valproátu − kazuistika

Takzvané funkční halucinace jsou vzácným fenoménem, kdy halucinace spouští určitý stimul, po jehož...
19. 9. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Valproát v terapii dopaminového dysregulačního syndromu – kazuistika

Dopaminový dysregulační syndrom (DDS) je recentně popsaný soubor příznaků, které se objevují u...
25. 7. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Kyselina valproová jako nadějné adjuvans v léčbě hyperaktivního deliria

Delirium je nejčastější psychiatrická diagnóza, která se vyskytuje v nemocničním prostředí. Dochází...
24. 7. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Valproát a lithium i nadále jako léky první volby v léčbě bipolární poruchy

Během posledních dvou desetiletí se objevila řada nových antimanik. Randomizované kontrolované...
21. 5. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Valproát v léčbě dopaminového dysregulačního syndromu u Parkinsonovy nemoci

Použití dopaminergik v léčbě Parkinsonovy nemoci může přispět k poruchám chování, jako jsou dopaminový...
21. 5. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Kombinace lamotriginu s valproátem v iniciální léčbě epilepsie

Prezentovaná studie srovnávala účinnost monoterapie karbamazepinem s účinností kombinace lamotrigin/valproát...
1. 3. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Přídatná léčba valproátem je pro pacienty se schizofrenií významným přínosem

Valproát je antikonvulzivum, které lze použít i v některých psychiatrických indikacích. Klinické...
1. 3. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Ve světle nových dat o kognitivních poruchách dětí vystavených prenatálně valproátu sodnému vznikla...
19. 10. 2016 Zdroj: Léčba epilepsie

Intravenózně podaný valproát v léčbě akutního záchvatu migrény − účinný a rychlý

Autoři níže prezentované práce publikovali studii srovnávající rychlost nástupu a sílu účinku intravenózně...
14. 10. 2016 Zdroj: Léčba epilepsie

Kyselina valproová v nových souvislostech a její působení na neurony

Japonští autoři studovali proapoptotické účinky kyseliny valproové na specifické populaci neuronů...
7. 10. 2016 Zdroj: Léčba epilepsie

1 2
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se