Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie

Doporučujeme Anatomie lidského srdce

Metabolická a kardiovaskulární rizika u pacientů se schizofrenií

29. 1. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie

Pacienti se schizofrenií mají oproti obecné populaci vyšší prevalenci kardiometabolických (KM) rizikových faktorů, což přispívá k jejich vyšší mortalitě. Vedle vrozených dispozic, nezdravého životního stylu a snížené dostupnosti lékařské péče může KM riziko zvyšovat rovněž antipsychotická léčba. Psychiatr může ke snížení tohoto rizika přispět monitorováním tělesného zdraví svých pacientů a případnou léčbou ve spolupráci s dalšími specialisty a také výběrem méně rizikového antipsychotika.

Deprese_schizofrenie_smutek_psychika_letargie_smutna_zena

Lurasidon – antipsychotikum 2. generace v terapii schizofrenie

Lurasidon je antipsychotikum patřící do skupiny SDA indikované k akutní a udržovací léčbě…
31. 1. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
Články k tématu
Psychiatr_mladá žena

Psychiatrie přechodového věku − důležitá oblast, které se dosud nevěnovalo příliš pozornosti

K rozvoji tří čtvrtin psychiatrických poruch dochází před dosažením 25. roku života, přičemž…
19. 5. 2022 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
Schizofrenie_žena

Moderní pohled na terapii schizofrenie optikou lurasidonu

Na psychiatrickém sympoziu nazvaném „Šance pro kvalitnější život s diagnózou schizofrenie“,…
14. 12. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
Schizofrenie_muž

Léčba schizofrenie ve světle nových poznatků

„Psychické poruchy tvoří významnou zátěž společnosti,“ zahájil přednosta Psychiatrické kliniky…
14. 12. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
paranoidní schizofrenie_žena

Psychotická pacientka s vysokým kardiometabolickým rizikem – interaktivní kazuistika

Následující kazuistika popisuje léčbu pacientky s diagnózou paranoidní schizofrenie po relapsu…
9. 12. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
Muž_obrázek hlavy_dav lidí_schizofrenie

Časná intervence v rané fázi psychózy

Metaanalýza 10 randomizovaných studií zjišťovala, zda je časná intervence v počáteční fázi…
27. 10. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
kardio tepna

Asociace mezi kardiovaskulárními rizikovými faktory a kognitivními poruchami u pacientů se schizofrenií

Schizofrenie je onemocnění charakterizované určitým stupněm poruchy kognice, ale také zvýšeným…
27. 10. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
Deprese_depresivni_pacient

Lurasidon jako účinná modalita i u pacientů se schizofrenií rezistentní vůči léčbě

V 6měsíční randomizované dvojitě zaslepené studii prokázal lurasidon zmírnění příznaků…
24. 8. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
Deprese_depresivní_pacient_smutek_zármutek_žal

Postavení lurasidonu v terapii schizofrenie − aktuální závěry a konsenzus expertního panelu

Lurasidon je antipsychotikum patřící do skupiny antagonistů serotoninu a dopaminu (SDA)…
24. 8. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
kardiovaskularni_riziko_srdce_obezita_srdecni_civilizacni_nemoc

Kardiovaskulární rizika u schizofreniků: S čím souvisejí a jak je eliminovat?

Schizofrenií trpí asi 1 % populace. Toto onemocnění je mimo jiné spojené se zvýšenou…
24. 6. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
metabolismus

Vliv lurasidonu na metabolické funkce v porovnání s dalšími antipsychotiky – výsledky rozsáhlé metaanalýzy

Terapie antipsychotiky je spojena s různou tíží metabolických odchylek, a to v parametrech…
24. 6. 2021 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie

12
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se