Přehled elektronických kurzů

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu nový kurz

Předpokládaný čas: 180 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Jan Vachek, MHA
Odborná garance: MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, PhD.
Datum publikace: 26. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy nový kurz

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Datum publikace: 21. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022 nový kurz

Předpokládaný čas: 160 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 3 kredity SNP
Autor: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Datum publikace: 1. 10. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 3 kredity SNP
Autor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Datum publikace: 1. 7. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi nový kurz

Předpokládaný čas: 90 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 3 kredity SNP
Autor: MUDr. Dana Halbichová
Odborná garance: MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
Datum publikace: 19. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii

Předpokládaný čas: 160 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Datum publikace: 1. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Předpokládaný čas: 160 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Mikuláš Kosák, Ph. D.
Datum publikace: 5. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie nový kurz

Předpokládaný čas: 160 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 3 kredity SNP
Autor: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.
Odborná garance: MUDr. Renata Kučerová, Ph. D.
Datum publikace: 20. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů nový kurz

Předpokládaný čas: 80 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš
Odborná garance: prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Datum publikace: 4. 10. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Možnosti biologické léčby u CRSwNP Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 3 kredity SNP
Autor: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Datum publikace: 9. 8. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Předpokládaný čas: 90 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno ČLK
Autor: Prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Bc. Eva Kynclová
Datum publikace: 6. 6. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno ČLK
Autor: doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Datum publikace: 24. 6. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK
Autor: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Datum publikace: 5. 8. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Svět praktické medicíny 2/2022

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČLK. Akreditováno ČLK
Autor:
Odborná garance: MUDr. Jan Vachek, MHA
Datum publikace: 23. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK. Akreditováno ČLK
Autor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Datum publikace: 9. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Martin Radvan, Ph.D.
Datum publikace: 9. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Biologické přístupy k prevenci zubního kazu u dětí

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK. Akreditováno ČLK
Autor: MUDr. Jana Vašáková,, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Datum publikace: 1. 4. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Trendy v léčbě antihistaminiky

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Jana Emlerová
Odborná garance: MUDr. Jana Čermáková
Datum publikace: 24. 3. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Igor Martuliak, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Datum publikace: 5. 4. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Získaná hemofilie - povědomí o nemoci a její diagnostika Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK. Akreditováno SNP
Odborná garance: MUDr. Jaromír Gumulec
Datum publikace: 11. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Neinvazivní terapeutická ochrana dentino-pulpálního komplexu

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Datum publikace: 28. 2. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba a prevence recidivujících infekcí močových cest

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: PharmDr. Bc. Hana Kotolová,, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Datum publikace: 20. 2. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hodnocení léčebné odpovědi u CLL

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Odborná garance: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Datum publikace: 1. 3. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Speciální situace orální hygieny

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Odborná garance: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Datum publikace: 15. 11. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Moderní léčba schizofrenie

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D., MUDr. Martin Hýža
Odborná garance: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Datum publikace: 15. 11. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

1 2
Filtrovat dle specializací
Zrušit všechny filtry

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se