Přehled elektronických kurzů

Management peripartálního krvácení up to date nový kurz

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Odborná garance: prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph. D., FCCM
Datum publikace: 14. 10. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Prevence neúspěchů protetického ošetření chrupu

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Odborná garance: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Datum publikace: 29. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Pacientské dotazníky (PROs) u revmatoidní artritidy Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 50 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: MUDr. Liliana Šedová
Odborná garance: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Datum publikace: 6. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Autoinflamatorní onemocnění

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., MUDr. Šárka Fingerhutová
Odborná garance: MUDr. Šárka Fingerhutová
Datum publikace: 14. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Blokátory RAAS ve fixních kombinacích v léčbě arteriální hypertenze

Předpokládaný čas: 55 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Martin Kameník
Datum publikace: 30. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Chronické žilní onemocnění

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Datum publikace: 1. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Rivaroxaban v sekundární kardiovaskulární prevenci nový kurz

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC., MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC.
Odborná garance: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC
Datum publikace: 15. 10. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Moderní léčba depresivní poruchy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., MUDr. Jan Hanka
Odborná garance: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Datum publikace: 31. 8. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK
Autor: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Datum publikace: 28. 7. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD
Odborná garance: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Datum publikace: 22. 6. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Současný pohled na management polymorbidního pacienta v běžné klinické praxi

Předpokládaný čas: 55 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC, MUDr. Denisa Čelovská, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc.
Datum publikace: 28. 7. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Ester Seberová
Datum publikace: 21. 6. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 1 kredit SLK, 1 - 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jan Vachek
Odborná garance:
Datum publikace: 16. 6. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Předpokládaný čas: 65 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Datum publikace: 1. 6. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu

Předpokládaný čas: 55 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: PharmDr. Josef Suchopár
Odborná garance: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
Datum publikace: 24. 5. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Následná péče po prodělaném covid-19

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Martin Radvan, Ph.D., MUDr. Martin Kameník
Odborná garance: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Datum publikace: 28. 5. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Zánět 2. typu se zaměřením na atopickou dermatitidu

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Filip Rob, Ph.D
Odborná garance: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Datum publikace: 24. 5. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Betablokátory: co je třeba vědět z hlediska komorbidit a lékových interakcí

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Ph.D. Ivan Řiháček
Odborná garance: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Datum publikace: 24. 5. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Ulcerózní kolitida

Kurz je zaměřen na problematiku Ulcerózní kolitidy.

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Martin Vašátko
Odborná garance: MUDr. Dana Ďuricová
Datum publikace: 3. 5. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc
Datum publikace: 10. 3. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D
Odborná garance: MUDr. Helena Uhlířová
Datum publikace: 25. 1. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Antiseptika a prevence ve stomatologii

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Odborná garance: odb. as. MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.
Datum publikace: 1. 2. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková
Odborná garance: prim. MUDr. Václava Adámková
Datum publikace: 30. 11. 2020
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
Odborná garance: doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, MSc, MBA, LLA. DBA, FEBO. FAOG
Datum publikace: 24. 1. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Datum publikace: 15. 6. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

12
Filtrovat dle specializací
Zrušit všechny filtry

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se