Přehled elektronických kurzů

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D
Odborná garance: MUDr. Helena Uhlířová
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Antiseptika a prevence ve stomatologii

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Odborná garance: odb. as. MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková
Odborná garance: prim. MUDr. Václava Adámková
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
Odborná garance: doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, MSc, MBA, LLA. DBA, FEBO. FAOG
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 2 body ČLnK, 2 kredity ČSK
Autor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Odborná garance:
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Odborná garance: prim. MUDr. Naděžda Machková
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Nová éra v léčbě migrény Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., MUDr. Jolana Marková, FEAN
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK
Autor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Eva Vlčková, PhD.
Odborná garance: doc. MUDr. Eva Vlčková, PhD.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., MUDr. Pavel Vodárek
Odborná garance: doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Co je dobré vědět o IPF Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Ester Lišková, MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Zsuzsanna Györfy, MUDr. Ivana Janíčková
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Odborná garance: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Pěnová skleroterapie

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Marek Šlais
Odborná garance: MUDr. David Janák, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 1 bod ČLnK, 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 - 2 kredity SLK
Odborná garance: doc. MUDr. Martin Votava, PhD.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 kredity ČSK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Odborná garance: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hemofilie - série kurzů Série

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Odborná garance: doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Kurzy v sérii:

1. Koagulační koncentráty FVIII se standardním (SHL) vs. prodlouženým (EHL) poločasem eliminace v léčbě hemofilie a farmakokinetický přístup k léčbě v běžné klinické praxi (WAPPS Hemo, Florio) Autor: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.
2. Strategie léčby akutního krvácení a chirurgických výkonů v éře EHL Autor: MUDr. Radomíra Hrdličková
3. Inhibitory a imunotoleranční léčba (ITI) u pacientů s hemofilií Autor: doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
4. Rozdíly mezi hemofilií A a B, význam pro klinickou praxi Autor: MUDr. Eva Drbohlavová
5. Role FVIII v koagulaci a nejen v ní. Faktorová a nefaktorová léčba u hemofilie Autor: MUDr. Ester Zápotocká
Přejít na výběr testů

Rezistence k antibiotikům

Předpokládaný čas: 35 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Igor Karen
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Statiny – pilíř hypolipidemické terapie v prevenci kardiovaskulárních příhod

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Martin Šatný
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Vzdělávací kvíz - Neuropatická bolest v ordinaci praktického lékaře

Předpokládaný čas: 20 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Eva Vlčková, PhD.
Odborná garance: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Kurz originály vs. generika

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Terapie osteoartrózy v praxi

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Odborná garance: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Význam mikronizovaných flavonoidů v léčbě chronické žilní nedostatečnosti

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Odborná garance: Doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK, 1 kredit SLK, 1 - 2 kredity SLK
Autor: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Klinické aspekty léčby psoriázy u žen Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Filip Rob, Ph.D
Odborná garance: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Systémová léčba psoriázy Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D
Odborná garance: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
Odborná garance: doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, MSc, MBA, LLA. DBA, FEBO. FAOG
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

12
Filtrovat dle specializací
Zrušit všechny filtry

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se