Přehled elektronických kurzů

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce nový kurz

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: MUDr. Jan Rosa
Odborná garance: doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
Datum publikace: 10. 6. 2024
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba roztroušené sklerózy

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Datum publikace: 21. 5. 2024
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Důležitost adherence při depresivním onemocnění

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.
Datum publikace: 1. 5. 2024
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. František Šenk
Odborná garance: MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Datum publikace: 27. 2. 2024
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Sekvenční léčba schizofrenie

Předpokládaný čas: 180 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 3 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Datum publikace: 26. 2. 2024
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Odborná garance: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Datum publikace: 1. 2. 2024
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Autor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Odborná garance: MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.
Datum publikace: 20. 12. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Imunopatologie? … a co my s tím???

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 - 2 kredity ČLK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
Odborná garance: prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
Datum publikace: 19. 12. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem

Předpokládaný čas: 180 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Odborná garance: MUDr. Igor Karen
Datum publikace: 4. 12. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČLK. Akreditováno SNP
Odborná garance: MUDr. Jan Vachek, MHA
Datum publikace: 22. 11. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Terapie roztroušené sklerózy v kostce

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Miroslav Mareš
Datum publikace: 6. 11. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Datum publikace: 23. 10. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Datum publikace: 31. 10. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Halitóza

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK, 3 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Datum publikace: 7. 11. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčebné konopí v současné medicinské praxi

Předpokládaný čas: 180 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: prim. MUDr. Štěpán Bejvančický
Odborná garance: MUDr. Josef Trnka
Datum publikace: 25. 9. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba farmakorezistentní epilepsie v praxi Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Jana Amlerová, Ph.D., MUDr. Adam Kalina
Odborná garance: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D
Datum publikace: 13. 9. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Možnosti léčby časné imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Odborná garance: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Datum publikace: 15. 9. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Depresivní porucha a zánětlivé procesy

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Juraj Tkáč
Odborná garance: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Datum publikace: 21. 6. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Dentální implantáty – jejich indikace, možnosti a limity při protetické rehabilitaci chrupu

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Datum publikace: 19. 9. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Analgetika v zubním lékařství − a možné záludnosti v jejich využití v praxi

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MDDr. Markéta Faltisová
Datum publikace: 9. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK. Akreditováno SZS
Autor: MDDr. Diana Kovářová
Odborná garance: MUDr. Jana Sádovská
Datum publikace: 23. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Odborná garance: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Datum publikace: 1. 11. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK
Autor: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Datum publikace: 21. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Možnosti biologické léčby u CRSwNP Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 3 kredity SNP
Autor: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Datum publikace: 9. 8. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Datum publikace: 5. 8. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

1 2
Filtrovat dle specializací
Zrušit všechny filtry

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se