Antihypertenziva a statiny

Doporučujeme z UL

Léčba statiny je spojena s nižší mortalitou pacientů po TAVI

22. 9. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Možnosti a přínosy přídatné farmakoterapie u pacientů po perkutánní náhradě aortální chlopně (TAVI) jsou zatím jen málo popsány. Retrospektivní studie z června 2017 hovoří ve prospěch vysokodávkových statinů.

Působení statinů v primární i sekundární prevenci tromboembolismu

Statinům je kromě efektu na snížení hladiny cholesterolu přisuzováno množství pleiotropních účinků....
22. 9. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Výhody podávání rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií na základě specifických farmakodynamických a farmakokinetických vlastností

Rosuvastatin hraje významnou roli v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění; jeho...
22. 9. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Články k tématu
z UL

Vliv atorvastatinu na výskyt pooperační fibrilace síní u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok

Pooperační arytmie jsou v kardiochirurgii známou komplikací. Menší klinická studie publikovaná...
22. 9. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Účinnost statinů v léčbě pokročilejšího aterosklerotického onemocnění

Prospektivní studie amerických a maďarských autorů ukazuje, že by na základě vyšetření zánětlivé...
8. 3. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Prediktory neužívání vysokodávkovaných statinů po akutním koronárním syndromu

Vysokodávkované statiny omezují výskyt kardiovaskulárních příhod po prodělaném akutním koronárním...
6. 3. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Příznivý vliv rosuvastatinu na posttrombotický syndrom

Již dříve bylo popsáno, že statiny pomáhají předcházet rozvoji hluboké žilní trombózy (DVT − deep...
4. 3. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Nové perspektivy primární prevence kardiovaskulárních onemocnění

Celosvětová exploze rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění je šokující. Téměř 70 % dospělých...
1. 3. 2017 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Kardiovaskulární benefity léčby rosuvastatinem a atorvastatinem v simulovaném modelu

Počítačem simulované klinické studie srovnávaly head-to-head rosuvastatin s atorvastatinem z hlediska...
27. 10. 2016 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Účinky a mechanismus působení atorvastatinu na plicní hypertenzi při levostranném srdečním selhávání

Plicní hypertenze při levostranném srdečním selhání je jednou z nejčastějších forem plicní hypertenze....
22. 10. 2016 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Srovnání vysokých a nízkých dávek atorvastatinu u pacientů s akutním koronárním syndromem a diabetem mellitem

V International Journal of Cardiology byla nedávno publikována práce, v níž autoři zjišťovali,...
20. 10. 2016 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Přínos podávání statinů pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Nově publikovaná metaanalýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií se zaměřila na vyhodnocení...
14. 10. 2016 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

Rosuvastatin má srovnatelný účinek se čtyřikrát vyšší dávkou atorvastatinu

Rosuvastatin a atorvastatin patří k často předepisovaným statinům. Který z nich je účinnější? Nemá...
13. 9. 2016 Zdroj: Antihypertenziva a statiny

1 2 3 4 5
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se