Karcinom plic

Doporučujeme medicína studie výzkum knihovna knihy sešity rešerše knihovna

Durvalumab jako konsolidační léčba po chemoradioterapii u pacientů s neresekovatelným NSCLC stadia III – studie PACIFIC

7. 4. 2020 Zdroj: Karcinom plic

U většiny pacientů s lokálně pokročilým neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) dochází i přes standardní léčbu definitivní konkomitantní chemoradioterapií k progresi onemocnění. Tento článek přináší výsledky klinické studie fáze III PACIFIC, která srovnávala durvalumab s placebem jako konsolidační léčbu navazující na chemoradioterapii na bázi platiny u 713 pacientů s NSCLC ve stadiu III, včetně recentních dat z prodlouženého sledování.

medicína_konzultace_lékař_pacient_prohlídka_karta

Hodnocení výsledků léčby durvalumabem ze strany pacientů

Výsledky interim analýzy studie PACIFIC, sledující účinnost durvalumabu v léčbě lokálně pokročilého…
31. 3. 2020 Zdroj: Karcinom plic
medicína_lékaři_porada_meeting_konzilium

Osimertinib v léčbě NSCLC s mutací EGFR T790M – optimální diagnostický postup

Osimertinib je ireverzibilním inhibitorem tyrosinkinázy (TKI) 3. generace, schváleným v ČR pro…
14. 2. 2020 Zdroj: Karcinom plic
Články k tématu
studie_vysledky_papir

Prodlužuje osimertinib celkové přežití pacientů s EGFRm pokročilým NSCLC? Aktuální výsledky studie FLAURA

Klinická studie FLAURA srovnala účinnost osimertinibu s jinými tyrosinkinázovými inhibitory…
27. 1. 2020 Zdroj: Karcinom plic
Lékař poukazuje

Optimální strategie léčby nemalobuněčného karcinomu plic z hlediska celkového přežití

Aktualizovaná analýza studie GioTag hodnotila účinnost léčby pacientů s nemalobuněčným…
2. 12. 2019 Zdroj: Karcinom plic
Inzerce
Lékař vysvětluje pacientce v ordinaci

Srovnání celkového přežití pacientů s EGFR-pozitivním NSCLC léčených TKI 1. a 2. generace

Inhibitory tyrosinkináz (TKI) jsou standardní součástí léčby pacientů s EGFR-pozitivním…
1. 12. 2019 Zdroj: Karcinom plic
kazuistika_jakubikova_obr10

Kazuistika 2: TKI v léčbě běžné mutace delece exonu 19 genu EGFR u NSCLC (selhání léčby 1. linie a možnosti další terapie)

Dvě kazuistiky z českého pracoviště ukazují poměrně častý scénář v léčbě NSCLC s mutací EGFR – selhání...
1. 8. 2019 Zdroj: Karcinom plic
kazuistika_jakubikova_obr2

Kazuistika 1: TKI v léčbě běžné mutace delece exonu 19 genu EGFR u NSCLC (selhání léčby 1. linie a možnosti další terapie)

Dvě kazuistiky z českého pracoviště ukazují poměrně častý scénář v léčbě NSCLC s mutací EGFR – selhání...
1. 8. 2019 Zdroj: Karcinom plic
rakovina_plic_tumoc_plice_schema_detail_nadoru_nador_

Méně časté mutace EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic

Incidence bronchogenního karcinomu v ČR dosahuje 38/100 000 u žen a 87/100 000 u mužů. Hlavním etiologickým...
1. 6. 2019 Zdroj: Karcinom plic

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×