Correction: Dual pathway for metabolic engineering of Escherichia coli to produce the highly valuable hydroxytyrosol


Autoři:
Vyšlo v časopise: PLoS ONE 14(12)
Kategorie: Correction
doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226760


Zdroje

1. Trantas E, Navakoudis E, Pavlidis T, Nikou T, Halabalaki M, Skaltsounis L, et al. (2019) Dual pathway for metabolic engineering of Escherichia coli to produce the highly valuable hydroxytyrosol. PLoS ONE 14(11): e0212243. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212243 31682615


Článek vyšel v časopise

PLOS One


2019 Číslo 12
Nejčtenější tento týden