Doporučujeme statistika doktor

Konverzní léčba hraničně resekabilních jaterních metastáz kombinací mFOLFOX6 + panitumumab – kazuistika

20. 5. 2022 Zdroj: Kolorektální karcinom

Následující kazuistika popisuje případ pacienta, který byl v prosinci 2020 akutně operován pro ileus na podkladě stenozujícího tumoru sigmatu. Peroperačně byly diagnostikovány 3 jaterní metastázy. Systémovou chemo-bioterapií bylo dosaženo významné regrese velikosti s následným radikálním výkonem – jaterní metastazektomií. V současné době je pacient vzhledem k recidivě jaterních metastáz a rozsevu do plic léčen další linií systémové léčby.

Metformin s prodlouženým vs. okamžitým uvolňováním − porovnání účinnosti a postup v klinické praxi

20. 5. 2022 Zdroj: Moderní léčba diabetu

Metformin je podáván jako lék 1. linie v léčbě diabetu 2. typu. Jaké jsou rozdíly mezi formou s okamžitým a s prodlouženým uvolňováním z hlediska jejich bezpečnosti a účinnosti a mají i odlišná indikační kritéria?

Perorální semaglutid ve formě tablet k léčbě DM 2. typu nyní dostupný i v Česku

10. 12. 2021 Zdroj: proLékaře.cz

Společnost Novo Nordisk oznamuje, že k léčbě dospělých pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetem mellitem 2. typu (DM2) je nyní v Česku dostupný první a zatím jediný agonista receptoru glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1RA) ve formě tablety – perorální semaglutid (Rybelsus®). Přípravek zlepšuje glykemickou kontrolu v kombinaci s dietou a fyzickou aktivitou.1


Aktuálně
porod_miminko

Je přidání koncentrátu fibrinogenu k transfuzní terapii u poporodního krvácení efektivním přístupem?

Významné poporodní krvácení je možné řešit transfuzí čerstvé mražené plazmy. Podání větších objemů…
20. 5. 2022 Zdroj: Život ohrožující krvácení
Psychiatr_mladá žena

Psychiatrie přechodového věku − důležitá oblast, které se dosud nevěnovalo příliš pozornosti

K rozvoji tří čtvrtin psychiatrických poruch dochází před dosažením 25. roku života, přičemž až…
19. 5. 2022 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
rakovina buňky

Erlotinib v podmínkách běžné klinické praxe

Populace pacientů v rámci klinických hodnocení je vždy do jisté míry selektovaná. Jedině dobře…
18. 5. 2022 Zdroj: Onkologická léčba
otazníky

Na základě čeho dnes můžeme rozhodnout o volbě iniciální modality léčby CLL?

V současnosti již máme řadu velmi účinných léčebných možností pro pacienty s chronickou lymfatickou…
18. 5. 2022 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
Guidelines_kompas

Aktualizace mezinárodních doporučení pro diagnostiku a léčbu hereditárního angioedému z roku 2021

Cílem aktualizace doporučení pro diagnostiku a léčbu hereditárního angioedému (HAE) z roku 2021 je…
18. 5. 2022 Zdroj: Hereditární angioedém
klouby, kolena, šlachy, vazy

Management muskuloskeletálních obtíží u hemofiliků v kostce

Muskuloskeletální obtíže patří mezi nejčastější komplikace hemofilie. Právě jejich prevence a časné…
17. 5. 2022 Zdroj: Hemofilie s pohybem
ibs 22

Terapeutický přístup u syndromu dráždivého tračníku

Syndrom dráždivého tračníku patří mezi nejčastěji se vyskytující funkční střevní poruchy a jeho…
17. 5. 2022 Zdroj: Syndrom dráždivého tračníku
onkology

Progrese na lorlatinibu – jak dál?

Lorlatinib nachází v současné době uplatnění především ve 2. a pozdějších liniích léčby…
17. 5. 2022 Zdroj: Genetický profil a léčba NSCLC
tehotenstvi_lekar

Romiplostim u těhotné ženy − kazuistika

Následující případ z klinické praxe demonstruje dobrou kontrolu rezistentní imunitní…
16. 5. 2022 Zdroj: Imunitní trombocytopenie
konference

Debata o biomarkerech sepse „na krev“

Sepse představuje hlavní příčinu úmrtí na infekční choroby. Včasné rozpoznání pacientů s prognózou…
16. 5. 2022 Zdroj: Sepse
covid virus

Účinnost monoklonálních protilátek proti COVID-19 u nemocných s vrozenými poruchami imunity

Monoklonální protilátky (mAb) představují revoluční způsob léčby řady lidských nemocí, především…
13. 5. 2022 Zdroj: Primární a sekundární imunodeficience
lékař_pacient

Zkušenosti z klinické praxe s intestinálním gelem LECIG v léčbě Parkinsonovy nemoci

Švédská observační studie hodnotila využitelnost intestinálního gelu LECIG obsahujícího vedle…
12. 5. 2022 Zdroj: Parkinsonova choroba
Inkontinence

Podle kterých parametrů nejlépe posoudíme kvalitu inkontinenčních pomůcek?

Správně zvolená inkontinenční pomůcka významně ovlivňuje kvalitu života uživatele. Při výběru…
12. 5. 2022 Zdroj: Inkontinence
CT srdce 3

Benefity urapidilu oproti nitroglycerinu u pacientů se srdečním selháním

Komplexní analýza dat z publikovaných studií se zaměřila na účinnost a bezpečnost urapidilu v…
10. 5. 2022 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
Bolest hlavy_migréna

Eletriptan a jeho role v akutní terapii migrény

V akutní terapii středně těžkých a těžkých migrenózních záchvatů se uplatňují zejména léky ze…
10. 5. 2022 Zdroj: Léčba silné migrény
Proteiny_jídlo

Aktuální pohled na problematiku příjmu proteinů u pacientů v kritickém stavu

Shrnutí aktuálních poznatků a guidelines týkajících se nutričních potřeb kriticky nemocných…
5. 5. 2022 Zdroj: Parenterální výživa
Atopická dermatitida děti_holčička

Od prevence poškození pokožky až po kortikosteroidy šetřicí účinky – široký záběr emoliencií v péči o pacienty s AD

Atopická dermatitida (AD) postihuje nemalou část populace, zejména v dětském věku. Protože jde o…
5. 5. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
emoliencia_atopická dermatitida

Význam antioxidantů v péči o pokožku s atopickou dermatitidou

Atopická dermatitida je časté chronické onemocnění kůže vyžadující dlouhodobou terapii a…
5. 5. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
Naši partneři
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se