Doporučujeme Nutri app

Vyzkoušeli jste již novou aplikaci pro nutriční screening?

1. 6. 2021 Zdroj: proLékaře.cz

Nutriční screening je důležitým nástrojem pro terapii a prevenci malnutrice. Provedení základního screeningu je však často opomíjeno, a to například z časových důvodů. Naštěstí díky moderním technologiím není nutné vyplňovat papírové dotazníky a následně počítat rizikové skóre. Validované screeningové dotazníky jsou k dispozici na internetu i mobilních telefonech, díky čemuž je můžete mít vždy při ruce. Jednou z takových aplikací obsahujících validované nutriční dotazníky je NutriApp.

Neuropatická bolest v ordinaci praktického lékaře – interaktivní kazuistika

15. 6. 2021 Zdroj: Neuropatická bolest

MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Centrum pro studium a léčbu bolesti
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze

Co říká český registr pacientů s pokročilou CHOPN?

14. 6. 2021 Zdroj: CHOPN

Virtuální Hradecké pneumologické dny 2021, vysílané ze studia vytvořeného v rámci Plicní kliniky LF UK a FN Hradec Králové, nabídly auditoriu u počítačů bohatý odborný program. Nechyběly v něm ani aktuální poznatky z České multicentrické výzkumné databáze CHOPN, zkráceně z registru CHOPN. Přednosta výše zmíněné kliniky doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., také přiblížil čerstvou verzi doporučených postupů – tomuto tématu se věnujeme v samostatném článku.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
nový kurz
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři: MUDr. Martin Radvan, Ph.D., MUDr. Martin Kameník

Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu
Autoři: PharmDr. Josef Suchopár

Betablokátory: co je třeba vědět z hlediska komorbidit a lékových interakcí
Autoři: MUDr. Ph.D. Ivan Řiháček

Všechny kurzy

Aktuálně
Hodgkinův lymfom

Brentuximab vedotin – důležitý hráč při nově diagnostikovaném pokročilém Hodgkinově lymfomu

Studie ECHELON-1 posuzovala bezpečnost a účinnost kombinace brentuximab vedotinu s…
14. 6. 2021 Zdroj: Hematologické malignity
Chemoterapie_muž_rouška_covid

Nová léčebná modalita pro pacienty s AML, kteří nemohou podstoupit intenzivní chemoterapii

Evropská léková agentura vydala pozitivní stanovisko k použití venetoklaxu v kombinaci s…
14. 6. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
PL_duchodkyne_seniorka_pece

Může mít antihypertenzní léčba příznivý efekt i na neurokognitivní funkce?

Observační studie naznačují, že žádoucím vedlejším účinkem blokátorů receptoru AT1 pro angiotenzin…
14. 6. 2021 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
rtg srdce vysetření

Empagliflozin v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním

Na rozdíl od ostatních antidiabetik snižují inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2)…
14. 6. 2021 Zdroj: Srdeční selhání
statistiky business grafy kancelář práce studie

Informace nad zlato – nejnovější celosvětové statistiky o RS

Jak se mění prevalence roztroušené sklerózy a jaká je dostupnost chorobu modifikujících léků? To a…
11. 6. 2021 Zdroj: Roztroušená skleróza
LDL cholesterol_kniha

Snížení LDL cholesterolu v prevenci kardiovaskulární morbidity a mortality – výsledky rozsáhlé metaanalýzy

Zvýšený LDL cholesterol (LDL-c) je jednou z hlavních příčin aterosklerózy. Níže prezentovaná…
11. 6. 2021 Zdroj: Chronické srdeční selhání a lipidologie
Schizofrenei_žena_deprese

Nefarmakologické přístupy v léčbě negativních příznaků schizofrenie

Schizofrenie je závažné psychiatrické onemocnění, které vyžaduje komplexní terapii. Zatímco na…
10. 6. 2021 Zdroj: Schizofrenie a antipsychotika
Střeva_žena_bolest

Akutní intermitentní porfyrie

Jako porfyrie (nebo také porfyrická choroba) se označuje skupina vzácných dědičných metabolických…
9. 6. 2021 Zdroj: Vzácná onemocnění
plice rozhovor lekar pacient v ordinaci muz

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy – role MDT v diagnostice a léčbě

Fibrotizující intersticiální plicní nemoci (IPP) je často obtížné diagnostikovat a klasifikovat,…
9. 6. 2021 Zdroj: Progredující intersticiální plicní procesy
peritoneální dialýza_rukavice

Má peritoneální dialýza své místo i v akutních případech?

U pacientů, kterým je nutné urgentně nahradit funkci ledvin, hrála tradičně roli zlatého standardu…
8. 6. 2021 Zdroj: Chronické onemocnění ledvin
Ryba_rybí olej_prkénko_tablety

Rybí olej v parenterální výživě – výsledky klinických studií

K parenterální výživě se mimo jiné užívají tukové emulze obsahující rybí olej. V tomto textu…
7. 6. 2021 Zdroj: Parenterální výživa

Sekundární imunodeficience z pohledu hematoonkologa

Sekundární imunodeficience (SID) je porucha humorální i buněčné složky imunitních procesů získaná…
7. 6. 2021 Zdroj: Primární a sekundární imunodeficience
Covid_napis_prasky

Záznam webináře: Co přinesla pandemie COVID-19 v onkologii?

Jaký dopad má pandemie COVID-19 na léčbu onkologicky nemocných pacientů? Vynechávají pacienti…
7. 6. 2021 Zdroj: proLékaře.cz

Neobvyklá příčina pánevní bolesti – kazuistika

Kazuistika z českého prostředí popisuje případ 48leté pacientky, která byla dlouhodobě vyšetřována…
7. 6. 2021 Zdroj: proLékaře.cz
plice lekar 2

Aktuální výsledky brigatinibu v léčbě plicního karcinomu

Výsledky primární analýzy ukázaly významné prodloužení PFS u pacientů s nemalobuněčným karcinomem…
4. 6. 2021 Zdroj: Nemalobuněčný karcinom plic
Muž se chytá za srdce

Doporučená péče o pacienty po infarktu myokardu

Přinášíme stručný souhrn doporučení pro péči o pacienty v sekundární kardiovaskulární (KV) prevenci…
3. 6. 2021 Zdroj: Hypercholesterolémie
plice dychani nemocnice covid oxygenová maska

Výzvy týkající se péče o pacienty s CHOPN během pandemie COVID-19

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí nedostávají v době pandemie takovou péči, jakou by…
3. 6. 2021 Zdroj: Léčba astmatu a CHOPN
Silueta_lékaře_infuze_nemocniční_koridor_chodba_nemocnice

Tromboprofylaxe jako běžná součást péče o rizikové nemocné vyžadující hospitalizaci: ano, či ne?

Podíl nemocných vyžadujících hospitalizaci, kteří jsou ve vysokém riziku rozvoje tromboembolické…
28. 5. 2021 Zdroj: Tromboprofylaxe
Naši partneři
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se