Doporučujeme

Je u pacientů s psoriázou skutečně vyšší psychiatrická morbidita a riziko suicidia? Odpověď má britská populační studie

22. 5. 2019 Zdroj: Topická léčba psoriázy

Psoriáza je běžně asociována se zvýšenou psychiatrickou morbiditou – jedním z možných vysvětlení je psychická zátěž podmíněná chronickou nemocí a postižením kůže na viditelných místech. Riziko sebevražedného chování u psoriatiků bylo předmětem několika studií, dvě recentní metaanalýzy však přinesly protiřečící si výsledky. Cílem letos publikované populační kohortové studie proto bylo na základě dostupných zdravotnických záznamů objasnit vztah mezi psoriázou a výskytem psychiatrických komorbidit, užíváním psychiatrické medikace, sebepoškozováním...

Ekonomické přínosy subkutánně podávaného trastuzumabu

22. 5. 2019 Zdroj: Karcinom prsu

V roce 2017 byla v 17 českých komplexních onkologických centrech (KOC) provedena farmakoekonomická analýza srovnávající subkutánní a intravenózní formu trastuzumabu v léčbě nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu.

Inzerce

Prakticky využitelné rozdíly ve farmakologii statinů

21. 5. 2019 Zdroj: Kardiovaskulární rizika

Přibližně každý desátý dospělý a téměř každý druhý senior je v České republice léčen statiny. Zástupci této lékové skupiny patří k nejčastěji dlouhodobě užívaným léčivům a v mnohém jsou si podobní. Přesto je však mezi nimi řada rozdílů, které je vhodné zohlednit a využít ve prospěch pacientů.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
nový kurz
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Biologická léčba Crohnovy nemoci
Autoři: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Všechny kurzy

Aktuálně
pacientske_setkani_vysocina_2019

Desítky pacientů se vzácnými onemocněními se sešly na Vysočině

Více než pět desítek pacientů s poruchami imunity (PID) se sjelo o víkendu 27. a 28. dubna 2019 na Vysočinu....
20. 5. 2019 Zdroj: Primární imunodeficience

Praktická doporučení pro terapii arteriální hypertenze podle evropských guidelines z roku 2018

V roce 2018 byla publikována nová doporučení pro terapii arteriální hypertenze, jež vznikla součinností...
20. 5. 2019 Zdroj: Rezistentní hypertenze
Inzerce
19448_kazuistika_chopn_2

Fixní kombinace LABA/LAMA v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci – kazuistika

V terapii chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se v poslední době preferuje fixní bronchodilatační...
20. 5. 2019 Zdroj: CHOPN
oci_ditete

Melanom duhovky manifestující se jako dětský glaukom

Následující kazuistika upozorňuje na to, že maligní melanom duhovky se může vyskytovat i v dětském věku...
20. 5. 2019 Zdroj: Glaukom
FD 2019/1 home2

Hyperurikémia a diabetes mellitus

20. 5. 2019 Zdroj: Forum Diabetologicum | 1/2019

Nové možnosti cílené léčby EGFR-pozitivního NSCLC

Dakomitinib je ireverzibilní inhibitor tyrosinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor…
15. 5. 2019 Zdroj: Genetický profil a léčba NSCLC
krev_ve_zkumavce

Nemyeloablativní transplantace krvetvorných kmenových buněk v léčbě roztroušené sklerózy

Transplantace krvetvorných kmenových buněk (HSCT – hematopoetic stem cell transplantation) je…
15. 5. 2019 Zdroj: Roztroušená skleróza
 :IMPORT-KE:

Role hydrogelů v rámci metody vlhkého hojení ran

Vlhké hojení ran je v současné době považováno za zlatý standard v ošetřování akutních i chronických...
13. 5. 2019 Zdroj: Hojení ran
Ambassador_adwards

Kongresoví ambasadoři z řad lékařů již podesáté oceněni

V rámci 10. ročníku Ambassador Awards Evening byli opět oceněni významní čeští lékaři a vědci za svůj...
13. 5. 2019 Zdroj: proLékaře.cz

Pokrok v boji s malárií − první vakcína poskytující přijatelnou ochranu proti nemoci

Evropská léková agentura (EMA) po řadě neúspěchů ve vývoji očkovacích látek proti malárii vydala pozitivní...
13. 5. 2019 Zdroj: proLékaře.cz
bolest_klouby_ruce

Ultrazvuk jako vhodná alternativa MRI při vyšetření časných kloubních změn u hemofiliků

Vyšetření kloubů ultrazvukem v hemofilické či ortopedické ambulanci může být vhodnou alternativou…
12. 5. 2019 Zdroj: Hemofilie
obrazek_19298

Horizontální a vertikální redukce dávky NOACs v tromboprofylaxi pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Pacientům s fibrilací síní jsou často předepisovány nižší dávky nových perorálních antikoagulancií (NOACs),...
9. 5. 2019 Zdroj: Antikoagulační léčba

Efekt časného zahájení léčby baricitinibem na zlepšení klinických projevů revmatoidní artritidy

Cílem subanalýzy prezentované na výročním setkání American College of Rheumatology / Association of Rheumatology...
8. 5. 2019 Zdroj: Biologická léčba
medicina_leky_v_ruce

Spasmolytický efekt metamizolu

Ačkoliv je známo, že metamizol působí jako analgetikum, antipyretikum i spasmolytikum, mechanismy těchto...
8. 5. 2019 Zdroj: Analgesie
 :IMPORT-LR:

Labiální synechie s pseudoinkontinencí

Při postmenopauzálním genitourinárním syndromu (PGS) dochází k involuci zevních pohlavních orgánů, pochvy...
7. 5. 2019 Zdroj: Inkontinence
Obr. 1 Před léčbou

Impetigo contagiosa u 7leté pacientky − kazuistika z dermatologické ambulance

K nejčastějším původcům infekcí v dětském věku patří Staphylococcus aureus, beta-hemolytické…
7. 5. 2019 Zdroj: Atopická dermatitida

Tromboprofylaxe v rámci gynekologické onkochirurgie

Venózní tromboembolismus (VTE) je hlavní příčinou morbidity a mortality pacientek s maligním gynekologickým...
7. 5. 2019 Zdroj: Tromboprofylaxe
Naši partneři
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se