Doporučujeme Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou teaser

Nový kreditovaný kurz: Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

5. 8. 2022 Zdroj: proLékaře.cz

EGPA je vzácné onemocnění se systémovým postižením a jde o život ohrožující onemocnění. Proč se tématu věnovat a lépe jej poznat přiblíží následující video upoutávka nového interaktivního kreditovaného kurzu doc. MUDr. Martiny Doubkové z LF MU a FN Brno.

Léčba deprese s přetrvávající výraznou nespavostí − interaktivní kazuistika

11. 8. 2022 Zdroj: Deprese a úzkost

Pacient ve věku 39 let, přichází do psychiatrické ordinace pro depresivní příznaky s úzkostí a nespavostí. Má obavy ze selhání v práci, současně se obává psychofarmak a jejich vedlejších účinků, je v psychoterapeutické péči.

Nový kreditovaný kurz: Možnosti biologické léčby u CRSwNP

9. 8. 2022 Zdroj: proLékaře.cz

V srpnu 2022 byl na proLékaře.cz spuštěn nový interaktivní kurz na téma Možnosti biologické léčby u chronické rinosinusitidy s nosní polypózou. Autorka kurzu MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D. přehledně a srozumitelně provází kurzem a seznámí Vás mimo jiné i s těmito tématy: Jaké jsou dominantní příznaky CRSwNP? Opravdu jde o tak časté onemocnění? A jak by měla probíhat léčba chronické rinosinusitidy?
Připojená krátká ukázka Vám přiblíží podobu a hlavní témata kurzu. Za jeho absolvování získáte 3 kredity ČLK.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři: doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.

Všechny kurzy

Aktuálně
Lék_žena_deprese

Má antidepresivní léčba vliv na riziko demence? Co ukázala populační kohortová studie

Dosavadní animální studie naznačují pozitivní vliv trazodonu na snížení rizika výskytu kognitivních…
11. 8. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
Metamizol

Metamizol v léčbě různých bolestivých stavů – kazuistiky

Bolest je důležitým zdravotnickým problémem. Ačkoli akutní bolest může být považována za symptom…
10. 8. 2022 Zdroj: Analgesie
velkobuněčný difuzní lymfom

Brentuximab vedotin v kombinaci s lenalidomidem a rituximabem u R/R DLBCL – výsledky otevřené části studie ECHELON-3

Cílem otevřené run-in fáze randomizované placebem kontrolované studie fáze III ECHELON-3, jejíž…
10. 8. 2022 Zdroj: Hematologické malignity
Epidemie_žena_laboratoř

Prof. Vanda Boštíková: Více než pandemie nás možná ohrožuje infodemie

Letní „oddechový“ čas je příležitostí ohlédnout se nejen za − snad doznívající − pandemií COVID-19.…
8. 8. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
Emotional joyful patient telling his doctor good news

Přínos empagliflozinu přidaného k základní terapii srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí

Užívání empagliflozinu vedlo ve studii EMPEROR-Reduced u pacientů s adekvátně léčeným srdečním…
5. 8. 2022 Zdroj: Srdeční selhání
venclyxto kazuistika

Sekvenční podání imunochemoterapie a venetoklaxu po selhání léčby inhibitorem BCR – interaktivní videokazuistika

Léčba chronické lymfocytární leukémie (CLL) prochází evolucí. To, co bylo ještě před lety…
5. 8. 2022 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
HydroClean

Hydroresponzivní krytí u akutních i obtížně se hojících ran

Recentně publikovaný přehled klinických důkazů z bezmála tří desítek studií dokládá dosažení…
4. 8. 2022 Zdroj: Hojení ran
Brain metastases

Mozkové metastázy nejsou absolutní kontraindikací antiagregační léčby

Na jedné straně vyšší riziko tromboembolických příhod, na straně druhé zároveň vyšší riziko…
1. 8. 2022 Zdroj: Genetický profil a léčba NSCLC
rheumatoid arthritis  ilustrace

Vysazení methotrexátu po nasazení tofacitinibu v léčbě revmatoidní artritidy

Nová data z reálné praxe ukazují, že u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), u nichž byla…
27. 7. 2022 Zdroj: Artritida
covid srdce

Může užívání sartanů snížit mortalitu a závažnost onemocnění COVID-19 u hypertoniků?

Stávající vědecké i klinické důkazy svědčí o zapojení renin-angiotenzin-aldosteronového systému…
21. 7. 2022 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
žaludeční kyselina_žena

Srovnání účinnosti jednotlivých PPI v eradikaci Helicobacter pylori při nasazení ve čtyřkombinacích

Potlačení sekrece žaludeční kyseliny inhibitory protonové pumpy (PPI) je integrální součástí…
21. 7. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
Diagnostika kožních malignit

Diagnostika kožních malignit pomocí mobilní aplikace úspěšně otestovaná ve Velké Británii

Malignity kůže jsou celosvětově významnou příčinou morbidity a mortality, za většinu úmrtí je…
21. 7. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
konzultace s mladými muži o rakovině prostaty

Časná detekce erektilní dysfunkce u mužů s diabetem 2. typu

Loni publikovaná retrospektivní studie ukázala prediktory erektilní dysfunkce u mužů s diabetem 2.…
18. 7. 2022 Zdroj: Diabetes
microbiome

Složení střevní mikrobioty pacientů s IBS může podmiňovat úspěch diety s nízkým obsahem fermentovatelných sacharidů

Někteří pacienti se syndromem dráždivého tračníku mohou profitovat z diety s nízkým obsahem…
18. 7. 2022 Zdroj: Syndrom dráždivého tračníku
u gynekologa žena konzultace

Inosin pranobex v léčbě HPV infekcí děložního čípku

Cílem přehledového článku publikovaného v časopisu Infection and Drug Resistance bylo zhodnotit…
13. 7. 2022 Zdroj: Virové infekty
amyloidoza neurologie

Autonomní dysfunkce u pacientů s transthyretinovou amyloidózou

Poruchy autonomního nervstva představují častou komplikaci transthyretinové amyloidózy. Jejich…
12. 7. 2022 Zdroj: Amyloidóza
Parkinson_mozek

Role entakaponu v terapii pokročilé Parkinsonovy choroby

Uznávaným zlatým standardem terapie Parkinsonovy choroby je levodopa. Při jejím dlouhodobém…
12. 7. 2022 Zdroj: Parkinsonova choroba
alzheimer tvář

Memantin, inhibitory acetylcholinesterázy a jejich kombinace v léčbě Alzheimerovy choroby − poznatky z metaanalýz

Je v terapii Alzheimerovy nemoci výhodnější memantin, inhibitor acetylcholinesterázy (donepezil),…
11. 7. 2022 Zdroj: Kognitiva v léčbě Alzheimerovy nemoci
Omicron_ampule

Modifikované mRNA vakcíny účinkují proti variantě omikron

Na konci června oznámili oba výrobci mRNA vakcín proti viru SARS-CoV-2 slibné výsledky pilotních…
11. 7. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
Naši partneři
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se