Doporučujeme Kazuistika Leo Pharma 1

Topická léčba ve formě kožní pěny je nejen účinná, ale také motivuje k vyšší adherenci – kazuistika

14. 12. 2018 Zdroj: Topická léčba psoriázy

Kazuistika z dermatologického oddělení Nemocnice České Budějovice potvrzuje, že kožní pěna s fixní kombinací 0,005% kalcipotriolu a 0,065% betamethason-dipropionátu přináší pacientům s psoriázou rychlou úlevu od projevů onemocnění a výrazně zlepšuje estetické vnímání postižených částí těla.

Studie ORAL Start a Scan podruhé: Co přinesla nová analýza dat?

14. 12. 2018 Zdroj: Artritida

Primární analýza klinické studie někdy přinese více otázek než odpovědí, a proto přichází druhá šance. Explorativní post-hoc analýza, která zhodnotí data jiným způsobem: na nově položené otázky získá nové odpovědi.

Inzerce

Cílové parametry klinických hodnocení a návod, jak jim porozumět – 2. část: odpověď na léčbu

13. 12. 2018 Zdroj: Karcinom prsu

Přinášíme 2. díl přehledného návodu, který vám pomůže lépe se vyznat v nejběžnějších cílových parametrech klinických hodnocení, aby pro vás výsledky studií měly ve spojení s klinickou praxí co největší vypovídající hodnotu. Tentokrát se budeme věnovat hodnocení odpovědi na onkologickou léčbu.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Doporučení, indikace a dávkování LMWH
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Imunoterapie urotelového karcinomu močového měchýře
Autoři: prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Neutropenie
Autoři: MUDr. Michal Kouba

Průlomová bolest a možnosti její léčby
Autoři: MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Všechny kurzy

Aktuálně
Onkologická pacientka chemoterapie

Také nádory prsou mohou být vhodnou indikací cílené imunoterapie

Karcinom prsu byl považován za nádor minimálně imunogenní. Jedná se však o heterogenní skupinu onemocnění...
13. 12. 2018 Zdroj: Karcinom prsu
 :IMPORT-LR:

Kombinace imunoterapie a chemoterapie v případě triplenegativního karcinomu prsu – studie IMpassion130

Objev možnosti cíleného blokování receptoru HER2, nadměrně exprimovaného v některých agresivních typech...
13. 12. 2018 Zdroj: Karcinom prsu
Inzerce

Laktátdehydrogenáza jako odraz rozsahu nádorového onemocnění

Stanovení sérové koncentrace laktátdehydrogenázy je řadu let součástí prognostických modelů u některých...
12. 12. 2018 Zdroj: Kožní malignity

Představy pohybu zlepšují chůzi pacientů s roztroušenou sklerózou

Představte si, že si představujete nějakou činnost a tím se v ní zlepšujete. U pacientů s roztroušenou...
12. 12. 2018 Zdroj: Roztroušená skleróza
medicina_lide_žena_oči_oko

Akutní amauróza při RS: Před podáním kortikoidů vyšetřujte!

Náhle vzniklá amauróza při roztroušené skleróze (RS) je poměrně jednotvárná záležitost – obvykle je příčinou...
11. 12. 2018 Zdroj: Roztroušená skleróza
MUDr. Václav Vaněček

Prim. MUDr. Václav Vaněček, Ph.D.: Chondroprotektiva v rukou praktického lékaře

Na XII. jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP vystoupil primář Kliniky...
11. 12. 2018 Zdroj: proLékaře.cz

Jak pacienti s RS hodnotí přechod na teriflunomid?

Přehledový článek ze září 2018 vychází z dat studie Teri-PRO, celosvětové multicentrické otevřené studie...
11. 12. 2018 Zdroj: Roztroušená skleróza

Možnosti léčby RS po ukončení aplikace natalizumabu

Navzdory prokázané a udržitelné účinnosti natalizumabu někteří pacienti s relabující-remitující roztroušenou...
11. 12. 2018 Zdroj: Roztroušená skleróza

Ionty stříbra v terapii infekčních balanopostitid

Záněty předkožky a penisu neboli balanopostitidy zahrnují infekce způsobené širokým spektrem mikroogranismů....
11. 12. 2018 Zdroj: Stříbro v urologii
KO 2018/6-1

Infiltrace karcinomů prostaty CD204+ a CD3+ buňkami koreluje s expresí ERG a fúzí genu TMPRSS2-ERG

11. 12. 2018 Zdroj: Klinická onkologie | 6/2018
viry_bakterie_strevo

Aktuální poznatky o působení ceftazidimu/avibaktamu proti rezistentní bakterii Klebsiella pneumoniae

Ceftazidim/avibaktam patří do skupiny nové generace antibiotik. Ve Spojených státech amerických byl schválen...
10. 12. 2018 Zdroj: Antiinfektiva

Antivirová terapie rilpivirinem během III. trimestru u HIV-1-pozitivních žen

Antiretrovirová terapie (ART) zásadně změnila klinický průběh původně smrtelného onemocnění vyvolaného...
10. 12. 2018 Zdroj: HIV infekce

Využití ceftarolin-fosamilu v klinické praxi

Ceftarolin-fosamil je nové cefalosporinové antibiotikum 5. generace. Bylo registrováno v roce 2010 v USA...
8. 12. 2018 Zdroj: Antiinfektiva
medicina_leky_v_ruce

Anxiolytický efekt valproátu a pregabalinu v translačním modelu lidské úzkosti

Anxiolytický efekt antikonvulziva valproátu byl potvrzen ve studiích na potkanech, klinické důkazy o...
6. 12. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Co prozradil dotazníkový průzkum mezi americkými lékaři o praktických zkušenostech s využíváním beta-blokátorů v léčbě hypertenze?

Recentně publikovaný kvantitativní průzkum porovnával zkušenosti z praxe a zvyky kardiologů a praktických...
6. 12. 2018 Zdroj: Antihypertenziva
teenager_injekce_kluk_chlapec

Emicizumab v profylaxi krvácivých epizod u hemofiliků A s inhibitorem

Téměř u každého třetího člověka s těžkou hemofilií A se vytvoří inhibitor, což pacienty vystavuje většímu...
6. 12. 2018 Zdroj: Život s inhibitorem
Kardiovaskulární příhoda

Klasifikace beta-blokátorů dle vlastností – praktické shrnutí

Selektivní, neselektivní, s ISA, bez ISA, … Jde o učebnicové dělení, nebo bychom měli na vlastnosti jednotlivých...
6. 12. 2018 Zdroj: Antihypertenziva
Naši partneři
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se