Doporučujeme světový den pomočování holka dítě spí

Světový den pomočování 2022: Pomozte rodičům (vy)řešit tuto nepříjemnou obtíž

24. 5. 2022 Zdroj: proLékaře.cz

Světový den pomočování má mezi významnými dny, které se týkají zdraví, své nezastupitelné místo. Noční pomočování postihuje přibližně 15 % 5letých dětí a pro většinu rodičů představuje značnou zátěž. Poskytnutí odborné pomoci − a především celkové podpory − od pediatrů, urologů či nefrologů je proto zcela na místě.

Indikace bilastinu u specifických skupin pacientů − praktické tipy pro klinickou praxi

24. 5. 2022 Zdroj: Alergické reakce

Bilastin je nesedativní H1-antihistaminikum, které je pacienty velmi dobře tolerováno. Lze jej indikovat v terapii alergických onemocnění u dětské i dospělé populace. Jaké jsou možnosti jeho použití u specifických skupin pacientů?

Perorální semaglutid ve formě tablet k léčbě DM 2. typu nyní dostupný i v Česku

10. 12. 2021 Zdroj: proLékaře.cz

Společnost Novo Nordisk oznamuje, že k léčbě dospělých pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetem mellitem 2. typu (DM2) je nyní v Česku dostupný první a zatím jediný agonista receptoru glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1RA) ve formě tablety – perorální semaglutid (Rybelsus®). Přípravek zlepšuje glykemickou kontrolu v kombinaci s dietou a fyzickou aktivitou.1


Aktuálně
CHOPN_starý muž

Potřeba časné intervence u CHOPN − vhodná chvíle i pro mukolytickou léčbu

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je na 3. místě mezi hlavními příčinami morbidity a…
24. 5. 2022 Zdroj: Terapie kašle
bolest břicha starší muž senior

Prolongovaný průběh metastatického karcinomu žaludku s dlouhodobou stabilizací – kazuistika

V následující kazuistice prezentujeme případ pacienta s prolongovaným onkologickým onemocněním –…
24. 5. 2022 Zdroj: Léčba gastrointestinálních karcinomů
Žena_nos

Intranazální aplikace sezamového oleje v léčbě rhinitis sicca – i v období zvýšeného výskytu alergií

Rhinitis sicca představuje nepříjemný zdravotní problém vyskytující se přechodně nebo v rámci…
24. 5. 2022 Zdroj: proLékaře.cz
statistika grafy výzkum

Zaostřeno na RS: Statistika nuda je, má však cenné údaje!

Jaká je prevalence roztroušené sklerózy? Změnil se podíl pacientů léčených vysoce účinnou terapií?…
23. 5. 2022 Zdroj: Roztroušená skleróza
Lékař_pacient_dotzaník_vyšetření

Jaký postup zvolit v počátcích léčby metastatického ALK-pozitivního NSCLC?

O výběru vhodné terapie na základě výsledků klinických studií přednášel na satelitním sympoziu v…
23. 5. 2022 Zdroj: Nemalobuněčný karcinom plic
statistika doktor

Konverzní léčba hraničně resekabilních jaterních metastáz kombinací mFOLFOX6 + panitumumab – kazuistika

Následující kazuistika popisuje případ pacienta, který byl v prosinci 2020 akutně operován pro ileu...
20. 5. 2022 Zdroj: Kolorektální karcinom
porod_miminko

Je přidání koncentrátu fibrinogenu k transfuzní terapii u poporodního krvácení efektivním přístupem?

Významné poporodní krvácení je možné řešit transfuzí čerstvé mražené plazmy. Podání větších objemů…
20. 5. 2022 Zdroj: Život ohrožující krvácení
diabtes lipidy jídlo

Predikce rizika rozvoje DM2 a KVO na základě stanovení lipidomického rizika

Incidence diabetu mellitu 2. typu (DM2) a kardiovaskulárních onemocnění (KVO) je silně ovlivněna…
20. 5. 2022 Zdroj: Moderní léčba diabetu
Psychiatr_mladá žena

Psychiatrie přechodového věku − důležitá oblast, které se dosud nevěnovalo příliš pozornosti

K rozvoji tří čtvrtin psychiatrických poruch dochází před dosažením 25. roku života, přičemž až…
19. 5. 2022 Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
rakovina buňky

Erlotinib v podmínkách běžné klinické praxe

Populace pacientů v rámci klinických hodnocení je vždy do jisté míry selektovaná. Jedině dobře…
18. 5. 2022 Zdroj: Onkologická léčba
otazníky

Na základě čeho dnes můžeme rozhodnout o volbě iniciální modality léčby CLL?

V současnosti již máme řadu velmi účinných léčebných možností pro pacienty s chronickou lymfatickou…
18. 5. 2022 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
Guidelines_kompas

Aktualizace mezinárodních doporučení pro diagnostiku a léčbu hereditárního angioedému z roku 2021

Cílem aktualizace doporučení pro diagnostiku a léčbu hereditárního angioedému (HAE) z roku 2021 je…
18. 5. 2022 Zdroj: Hereditární angioedém
klouby, kolena, šlachy, vazy

Management muskuloskeletálních obtíží u hemofiliků v kostce

Muskuloskeletální obtíže patří mezi nejčastější komplikace hemofilie. Právě jejich prevence a časné…
17. 5. 2022 Zdroj: Hemofilie s pohybem
ibs 22

Terapeutický přístup u syndromu dráždivého tračníku

Syndrom dráždivého tračníku patří mezi nejčastěji se vyskytující funkční střevní poruchy a jeho…
17. 5. 2022 Zdroj: Syndrom dráždivého tračníku
onkology

Progrese na lorlatinibu – jak dál?

Lorlatinib nachází v současné době uplatnění především ve 2. a pozdějších liniích léčby…
17. 5. 2022 Zdroj: Genetický profil a léčba NSCLC
tehotenstvi_lekar

Romiplostim u těhotné ženy − kazuistika

Následující případ z klinické praxe demonstruje dobrou kontrolu rezistentní imunitní…
16. 5. 2022 Zdroj: Imunitní trombocytopenie
konference

Debata o biomarkerech sepse „na krev“

Sepse představuje hlavní příčinu úmrtí na infekční choroby. Včasné rozpoznání pacientů s prognózou…
16. 5. 2022 Zdroj: Sepse
covid virus

Účinnost monoklonálních protilátek proti COVID-19 u nemocných s vrozenými poruchami imunity

Monoklonální protilátky (mAb) představují revoluční způsob léčby řady lidských nemocí, především…
13. 5. 2022 Zdroj: Primární a sekundární imunodeficience
lékař_pacient

Zkušenosti z klinické praxe s intestinálním gelem LECIG v léčbě Parkinsonovy nemoci

Švédská observační studie hodnotila využitelnost intestinálního gelu LECIG obsahujícího vedle…
12. 5. 2022 Zdroj: Parkinsonova choroba
Naši partneři
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se