Doporučujeme Cesta pacienta s CHOPN

Cesta pacienta s CHOPN

12. 6. 2019 Zdroj: proLékaře.cz

Video „Cesta pacienta s CHOPN“ Vám přiblíží místa a různé typy vyšetření, kterými Váš pacient s CHOPN prochází. Nechte se provést odborným pracovištěm v Hradci Králové.

NOACs v porovnání s warfarinem nezvyšují riziko CMP ani u pacientů s nevalvulární fibrilací síní po prodělané CMP/TIA

18. 6. 2019 Zdroj: Srdce a cévy

Pacienti s nevalvulární fibrilací síní (NVAF), kteří mají v anamnéze cévní mozkovou příhodu (CMP) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA), jsou vystaveni zvýšenému riziku recidivy CMP. Již předchozí analýzy podskupin pacientů ze studií s novými perorálními antikoagulancii (NOACs: rivaroxaban, edoxaban, apixaban, dabigatran) nezjistily nárůst rizika uvedených příhod u této rizikové populace v porovnání s warfarinem. Studie REAFFIRM hodnotila uvedený aspekt antikoagulační léčby v podmínkách reálné praxe.

Inzerce

Kompletní portfolio zdravotnických prostředků, skvělé ceny a propracovaná logistika = základ pro kvalitní e-shop

29. 5. 2019 Zdroj: proLékaře.cz

Ryze český e-shop se zdravotnickými prostředky ArgoMed poskytuje komplexní služby v oblasti zásobování ambulancím i veterinárním ordinacím, seniorským domům, pečovatelským službám, kosmetickým a laserovým salonům nebo domácnostem.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jan Špaček, MUDr. Markéta Bednaříková

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy

Aktuálně
Dívka u lékařky

Topická léčba takrolimem u dítěte s atopickou dermatitidou – kazuistika

Kazuistika z dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky LF MU a FN Brno ukazuje účinnost topické…
17. 6. 2019 Zdroj: Atopická dermatitida
sympozium_Hemlibra_HK_2019

Satelitní sympozium společnosti Roche – Nová éra léčby hemofilie A

Na XXVI. česko-slovenské konferenci o trombóze a hemostáze v Hradci Králové proběhlo 17. května 2019...
17. 6. 2019 Zdroj: proLékaře.cz
Inzerce

Subkutánní vs. intravenózní aplikace trastuzumabu − data z dlouhodobého sledování

Čerstvě publikovaná finální analýza klinické studie fáze III HannaH (na níž se podílela i…
17. 6. 2019 Zdroj: Karcinom prsu

Postavení valproátu jako stabilizátoru nálady v terapii bipolární afektivní poruchy

Bipolární afektivní porucha je závažným, chronickým psychiatrickým onemocněním s typickým střídáním…
17. 6. 2019 Zdroj: Bipolární porucha

Změna cílené léčby u pacientů s revmatoidní artritidou

Hodnocení účinnosti, bezpečnosti a spokojenosti pacientů s převedením z adalimumabu na baricitinib…
14. 6. 2019 Zdroj: Biologická léčba
cholesterol_test

Telmisartan pomáhá i k redukci hladiny cholesterolu

K zajímavému závěru došla studie japonských autorů, která byla věnována mechanismu poklesu…
14. 6. 2019 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Krvácení při antikoagulační léčbě u nemocných s fibrilací síní

Antikoagulační terapie je pro pacienty s fibrilací síní považována za jednoznačně přínosnou – dle…
14. 6. 2019 Zdroj: Fibrilace síní

Léčebná strategie u komorbidit doprovázejících chronickou obstrukční plicní nemoc

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) bývá doprovázena komorbiditami, z nichž mnohé významně…
14. 6. 2019 Zdroj: Léčba astmatu a CHOPN

Funkce mikrobioty a možnosti jejího ovlivnění v raném dětství

Následující článek přehledně shrnuje poznatky týkající se funkce, složení a možností ovlivnění…
13. 6. 2019 Zdroj: GIT a koliky
PL-kycel_panev_obrazek

Artroskopicky asistovaný miniinvazivní operativní přístup v terapii femoroacetabulárního impingementu

Femoroacetabulární impingement patří k hlavním příčinám předčasné osteoartrózy kyčelního kloubu,…
13. 6. 2019 Zdroj: proLékaře.cz

6 nejčastějších mýtů ohledně odvykání kouření – u lékařů a v lékárnách

Tabákový průmysl a odvykání kouření bývají opředeny řadou mýtů. Stejně jako jsme v minulém století…
12. 6. 2019 Zdroj: proLékaře.cz
z UL

Vliv volby antikoagulans na spontánní echokontrast v levé síni

Při jícnové echokardiografii je v levé síni možné pozorovat nejen přítomnost trombů, ale i takzvaný spontánní...
7. 6. 2019 Zdroj: Antikoagulační léčba

Vliv podávání přípravků obsahujících hořčík a antiulceróz na panitumumabem indukovanou hypomagnezémii

Hypomagnezémie je častým nežádoucím účinkem podávání panitumumabu, avšak mechanismus jejího vzniku je...
6. 6. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom

Schéma podávání sakubitrilu/valsartanu – data z reálné praxe

Jaká je míra compliance a perzistence pacientů na léčbě kombinací sakubitril/valsartan? Dodržují se…
5. 6. 2019 Zdroj: Chronické srdeční selhání
MASC_1b

Jak testovat fúze NTRK v éře pan-TRK inhibitoru: incidence, indikace a technologie

Cílem následujícího sdělení je poskytnout přehled o možnostech testování a detekce nádorů…
5. 6. 2019 Zdroj: Precizní medicína
kazuistika_diabetologie_IJN

Diabetický svalový infarkt v kazuistikách

Mikrovaskulární komplikace u sledovaných diabetiků aktivně vyhledáváme a zachytáváme je běžně, ale…
5. 6. 2019 Zdroj: Moderní léčba diabetu

Mohou mít někteří pacienti benefit z léčby subklinické hypotyreózy?

U pacientů se subklinickou hypotyreózou není plošně doporučeno zahajovat substituční léčbu. K té se…
5. 6. 2019 Zdroj: Poruchy štítné žlázy
PL_studie_vyzkum_mikroskop

Porovnání dlouhodobé terapie betablokátory s rozdílnou selektivitou u pacientů se srdečním selháním a obstrukční plicní nemoci

Dlouhodobé důsledky terapie betablokátory u pacientů s obstrukčním plicním onemocněním zůstávají…
5. 6. 2019 Zdroj: Kardiovaskulární kontinuum
diabeticka_zena

Vliv ramiprilu na kardiovaskulární parametry u diabetiků

V rámci substudie MICRO-HOPE byl sledován vliv terapie inhibitorem angiotenzin konvertujícího…
4. 6. 2019 Zdroj: Antihypertenziva
Naši partneři
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se