Doporučujeme  :IMPORT-LR:

Preimplantační genetická diagnostika − preventivní strategie, jak nepřenést na dítě dědičné onemocnění oka

7. 9. 2018 Zdroj: Glaukom

Prezentovaná práce informuje o možnostech využití preimplantační genetické diagnostiky s cílem zabránit přenosu závažných dědičných onemocnění oka projevujících se již v dětství těžkým postižením zraku. Zmíněna je také nezastupitelná úloha oftalmologů při sdělování relevantních informací pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem

11. 9. 2018 Zdroj: Moderní léčba diabetu

Vyhledávání pacientů s prediabetem a péče o ně leží zejména na bedrech praktických lékařů, kteří se s těmito případy setkávají v první linii. V souvislosti se stoupající prevalencí diabetu i prediabetu nabývá toto téma v oblasti primární péče stále více na důležitosti. Díky tomu, že se praktik sám aktivně ujme diagnostiky a léčby pacientů s prediabetem nebo mírnou formou diabetu, se mohou odborným diabetologickým ambulancím více „uvolnit ruce“ pro řešení závažnějších případů diabetu, jež jim prvolinioví lékaři odesílají. Následující materiál v...

Inzerce

I kondomový urinal může zabít

20. 9. 2018 Zdroj: Inkontinence

Strangulace penisu není jen erotická praktika nebo položka do „veselých příběhů z natáčení“. Může nastat i zcela neúmyslně a mít fatální následky.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Glaukomová papila: korelace morfologických a funkčních vyšetření
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc.

Sartany a jejich užití v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Nová cílená terapie revmatických onemocnění
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Fluoridy - stále bezpečné?
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.

Všechny kurzy

Aktuálně

Co nám říkají dlouhodobé studie podávání ustekinumabu u pacientů s Crohnovou chorobou?

Crohnova choroba je chronické zánětlivé střevní onemocnění, jehož prevalence i incidence v mezinárod...
22. 9. 2018 Zdroj: Crohnova nemoc

Srovnání účinnosti a bezpečnosti biologických přípravků v 1. a 2. linii léčby Crohnovy nemoci

Cílem prezentované metaanalýzy a systematického přehledu bylo srovnat účinnost a bezpečnost dostupný...
22. 9. 2018 Zdroj: Crohnova nemoc

Časný a viditelný nástup klinického zlepšení ložiskové psoriázy

Rychlé a viditelné zlepšení klinického stavu u pacientů se středně závažnou nebo závažnou ložiskovou...
20. 9. 2018 Zdroj: Biologická léčba

Vzájemný vztah stavu psychiky a střevního onemocnění u pacientů s nespecifickými střevními záněty

Pacienti s nespecifickými střevními záněty (IBD) často udávají i psychické potíže, například úzkost ...
20. 9. 2018 Zdroj: Crohnova nemoc
Matka a dítě

Inkontinence v poporodním období: Studie potvrzují účinnost posilování svalů pánevního dna

V periodiku Revista Brasileira de Enfermagem byl zveřejněn systematický přehled randomizovaných kont...
20. 9. 2018 Zdroj: Inkontinence

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost ustekinumabu u Crohnovy nemoci ve druhém roce léčby

Ustekinumab je plně humánní monoklonální protilátka proti IL-12/23p40, která je schválená k léčbě st...
20. 9. 2018 Zdroj: Crohnova nemoc

Účinnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou, u kterých selhalo podávání dvou nebo více DMARDs

Na kongresu Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) v červnu 2018 byla prezentována studie zabývající...
20. 9. 2018 Zdroj: Biologická léčba
mocovy_mechyr

Problematika diagnostiky symptomů hyperaktivního močového měchýře

Čeští odborníci ve své studii zkoumali prevalenci symptomů hyperaktivního močového měchýře (OAB – ov...
20. 9. 2018 Zdroj: Inkontinence

Sexuální dysfunkce při roztroušené skleróze jsou podceňované a přehlížené

Sexuální dysfunkce jsou opomíjeným problémem mnoha pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Přehledov...
20. 9. 2018 Zdroj: Roztroušená skleróza

Nejúčinnější chorobu modifikující léky v terapii roztroušené sklerózy

Analýza dosavadních důkazů z července 2018 ukázala největší snížení ročního výskytu relapsů (ARR) u ...
20. 9. 2018 Zdroj: Roztroušená skleróza
konzultace_medikace

Spokojenost pacientů s roztroušenou sklerózou s převedením na léčbu teriflunomidem

Vyhodnocení dvou studií fáze III a IV klinického zkoušení léčiv ukázalo, že převedení na terapii ter...
20. 9. 2018 Zdroj: Roztroušená skleróza

Sarilumab − další modalita v terapii aktivní revmatoidní artritidy

Sarilumab je možnou léčebnou alternativou u aktivní revmatoidní artritidy v případě, že předchozí lé...
20. 9. 2018 Zdroj: Revmatická onemocnění

Revmatoidní artritida a inhibice interleukinu 6

Chorobu modifikující léčba je základem moderního přístupu k revmatickým chorobám. Specifickou skupin...
20. 9. 2018 Zdroj: Revmatická onemocnění

Idebenon v terapii Duchenneovy muskulární dystrofie a jeho vliv na zachování respiračních funkcí

Duchenneova muskulární dystrofie je dědičná choroba charakterizovaná postupným úbytkem aktivní svalo...
19. 9. 2018 Zdroj: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Idebenon redukuje respirační komplikace u pacientů s Duchenneovou muskulární dystrofií

Výzkum mezinárodního týmu autorů zjišťoval účinek podávání idebenonu na plicní funkce a četnost užit...
19. 9. 2018 Zdroj: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Funkční halucinace u pacienta s paranoidní schizofrenií reagující na přidání valproátu − kazuistika

Takzvané funkční halucinace jsou vzácným fenoménem, kdy halucinace spouští určitý stimul, po jehož o...
19. 9. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Valproát v terapii deprese u bipolární afektivní poruchy

Navzdory vysoké morbiditě a mortalitě depresivní fáze v rámci bipolární afektivní poruchy zůstává op...
19. 9. 2018 Zdroj: Léčba epilepsie

Mají se nízkomolekulární hepariny bát o svoje místo?

Tromboprofylaxe v onkologii už je pro nás prakticky samozřejmostí. Ale máme se chystat na nějakou zá...
19. 9. 2018 Zdroj: Tromboprofylaxe v onkologii

Délka profylaxe TEN enoxaparinem po operaci nádoru v dutině břišní

Chirurgické odstranění nádoru či metastáz v dutině břišní je spojeno s vysokým rizikem tromboembolic...
19. 9. 2018 Zdroj: Tromboprofylaxe v onkologii
AT 2018/2 homepage

Detekcia aortálnych kalcifikátov pri hodnotení bočných denzitometrických skenov

19. 9. 2018 Zdroj: Athero Review | 2/2018
Naši partneři
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se