Doporučujeme farmacie_lekarna_magistr

Lidský anti-D imunoglobulin (přípravek RHESONATIV) dostupný na českém trhu

31. 7. 2020 Zdroj: proLékaře.cz

Dovolujeme si vás informovat o nabídce přípravku RHESONATIV (lidský anti-D imunoglobulin), který je k dispozici ve dvou velikostech balení, umožňujících optimální dávkování v jednotlivých indikacích podle platného SPC a podle platných doporučených postupů vydaných ČGPS ČLS JEP k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD-negativních žen.

VIDEO: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.: Studie EMPEROR - Reduced

30. 9. 2020 Zdroj: proLékaře.cz

Studie EMPEROR - Reduced navazuje na klinické studie s SGLT2 inhibitory s pacienty s DM. Jako první z těchto studií byla studie z roku 2015 a zabývala se pouze diabetiky.
Překvapivý nález v této i v dalších studicích s dapagliflozinem i s canagliflozinem bylo to, že tato látka, která měla být pouze perorální diabetikem, snižuje také krevní tlak a především snižuje hospitalizaci pro srdeční selhání.

Inzerce

HARTMANN spouští Misi: Prevence infekcí

30. 9. 2020 Zdroj: proLékaře.cz

Brno, 24. září 2020 - Spolu se Světovým dnem bezpečí pacientů pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes skupina HARTMANN zahajuje svou inciativu k snížení rizika infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče – Mise: Prevence infekcí (M: IP). Skupina HARTMANN se tak ještě více než kdy dříve soustřeďuje na jednu z největších globálních zdravotních hrozeb. Jen v Evropě každý rok ve zdravotnických zařízeních zaznamenají téměř čtyři miliony případů infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Současná pandemie COVID-19 je také připomínkou,...

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hemofilie - série kurzů
nový kurz

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Statiny – pilíř hypolipidemické terapie v prevenci kardiovaskulárních příhod
Autoři: MUDr. Martin Šatný

Vzdělávací kvíz - Neuropatická bolest v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Eva Vlčková, PhD.

Všechny kurzy

Aktuálně
Peritoneální dialýza

Sdílené rozhodování hraje u dialýzy důležitou roli

Peritoneální dialýza je velmi efektivní a pro pacienty komfortní, přesto se v České republice…
29. 9. 2020 Zdroj: Chronické onemocnění ledvin
diabetik_mereni_glykemie

Jak zajistit diabetiky s fibrilací síní při PCI?

Optimální zajištění pacientů s fibrilací síní, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci…
29. 9. 2020 Zdroj: Antikoagulační léčba
Inzerce
artritida_revma_senior

Účinnost a bezpečnost léčby etanerceptem u starších pacientů s revmatoidní artritidou

Počet starších lidí v populaci narůstá, a tak se bude proporcionálně zvyšovat i počet seniorů s…
29. 9. 2020 Zdroj: Artritida
Medical news

Polatuzumab vedotin v léčbě NHL − novinky z 25. kongresu EHA

Polatuzumab vedotin (Polivy) je v EU schválen pro léčbu pacientů s relabujícím/refrakterním…
29. 9. 2020 Zdroj: Nehodgkinské lymfomy a CLL
Žena_kašel_pneumonie

Infekční komplikace virových respiračních infekcí – sekundární bakteriální a aspergilové pneumonie

Virové respirační infekce jsou jedny z nejčastějších vůbec a dá se říci, že každý člověk některou…
24. 9. 2020 Zdroj: Antiinfektiva
zemanová 4

Stabilizace nemoci jako důležitý typ odpovědi po ANTI-PD-1 u staršího pacienta s komorbiditami

Kazuistika prezentuje případ 73letého pacienta, celoživotního kuřáka (37,5 pack-years), který se v předchorobí...
23. 9. 2020 Zdroj: Kazuistiky z imunoonkologie
Pacient_chemoterapie

Spokojenost pacientů léčených platinovými deriváty s antiemetickou terapií

Fixní perorální kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) se používá pro prevenci nevolnosti a…
23. 9. 2020 Zdroj: Antiemetická terapie
dite_kapacka_nemocnice

Současné možnosti léčby hereditárního angioedému s deficitem inhibitoru C1

Terapie hereditárního angioedému s deficitem inhibitoru C1 zaznamenala v posledním desetiletí…
23. 9. 2020 Zdroj: Hereditární angioedém

Vlastnosti valproátu a jejich vliv na praxi léčby bipolární poruchy

Léčba bipolární poruchy představuje náročnou výzvu kvůli opakující se, epizodické a heterogenní…
22. 9. 2020 Zdroj: Bipolární porucha

Nákladová efektivita při zástavě krvácení u získané hemofilie A

Farmakoekonomická analýza ukázala příznivou nákladovou efektivitu aktivovaného protrombinového…
18. 9. 2020 Zdroj: Hemofilie
echo_vysetreni_srdce_kardiolog

Porovnání efektivity bisoprololu a metoprololu ZOK u pacientů s lehkou až středně těžkou hypertenzí – výsledky studie CREATIVE

Potlačení zvýšené aktivity sympatoadrenálního systému patří v současnosti mezi jedny z hlavních…
17. 9. 2020 Zdroj: Kardiovaskulární kontinuum
PL_leto_plaz_dovolena

Dozvuky prázdnin aneb 4 bizarní případy vyžadující hospitalizaci

V letních měsících si každý snaží udělat více času na sebe a své blízké, relaxovat a slunné dny si…
17. 9. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
smutna_seniorka

Falešný tumor na CT hlavy a krku? Nevolejte neuroradiologa, ale cukráře

Bolest hlavy je v dnešní době jedním z nejčastějších důvodů k návštěvě lékaře. Dobrá dostupnost CT…
17. 9. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
emergency_pohotovost_prijem_nemocnice

Vliv adekvátního příjmu bílkovin na morbiditu a mortalitu kriticky nemocných

Následující text přináší shrnutí poznatků z klinických studií v oblasti nutriční terapie u kriticky…
16. 9. 2020 Zdroj: Parenterální výživa
Sportovec v kyslíkové masce běžící na běžeckém pásu a zdravotník

Ovlivňuje sakubitril/valsartan toleranci fyzické zátěže?

Léky ze skupiny ARNI reprezentované sakubitril/valsartanem zvyšují dobu přežití i kvalitu života…
16. 9. 2020 Zdroj: Chronické srdeční selhání
lékař

Kompletní klinická remise mCRC u pacienta s exacerbací chronické hepatitidy B v průběhu systémové léčby – kazuistika

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1, 2 doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2 1Onkologické oddělení, Krajská nemocnice...
15. 9. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

Glukagon k intranazální aplikaci nově dostupný také v České republice

Intramuskulární podání glukagonu bylo v domácím prostředí donedávna jedinou možností akutní léčby…
15. 9. 2020 Zdroj: Moderní léčba diabetu
Pacientka_uklidnění

Setrvalá remise ITP při léčbě agonisty trombopoetinových receptorů

Agonisté trombopoetinových receptorů (TPO-RA) jsou velmi efektivními léčivy podávanými u chronické…
15. 9. 2020 Zdroj: Imunitní trombocytopenie
Naši partneři
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×