Doporučujeme kongres_ilustracni

Nové terapeutické možnosti pro pacienty s hemofilií A a inhibitorem − zpráva ze satelitního sympozia

4. 10. 2018 Zdroj: Život s inhibitorem

V rámci 1. českého hematologického a transfuziologického sjezdu, jenž proběhl ve dnech 16.−19. září 2018 v Praze, se konalo také satelitní sympozium firmy Roche s názvem „Nové terapeutické možnosti pro pacienty s hemofilií A a inhibitorem“. Ústředním tématem bylo představení nové terapeutické modality – monoklonální protilátky emicizumabu, který přináší naději na výrazně účinnější i komfortnější léčbu pro tyto nemocné. Přednášejícími byli prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., z oddělení dětské hematologie FN Brno, prof. Jerzy Windyga z Institutu hemat...

Příběh imunoterapie: od základního výzkumu k Nobelově ceně a zase zpátky

18. 10. 2018 Zdroj: Imunoterapie v onkologii

Před deseti lety imunoterapie nádorů zajímala pouze několik imunologů. Dnes jsou imunoterapeutická sympozia na lékařských kongresech zaplněná do poslední židle a mnoha nemocným již tato léčba prodloužila život v řádu let nebo je nádorového onemocnění zcela zbavila. Jaký příběh stojí za vědci oceněnými letos v září Královskou švédskou akademií věd?

Inzerce

Úspěšná operační terapie stresové inkontinence – kazuistika

17. 10. 2018 Zdroj: Inkontinence

Inkontinence moči je definována jako jakýkoli vůlí neovladatelný únik moči. Ženy trpí močovou inkontinencí dvakrát častěji než muži, podle odhadů se tento problém týká 25–40 % žen. Terapie močové inkontinence je komplexní a odvíjí se od etiologie obtíží. Níže prezentovaná kazuistika popisuje kauzální terapii stresové inkontinence pomocí suburetrální pásky.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba karcinomu močového měchýře
nový kurz
Autoři: prim. MUDr. Petr Klézl Klézl, MBA.

Imunitní trombocytopenie (ITP)
Autoři: Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Prediabetes
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Nedostatek železa - patofyziologie a léčba
Autoři: Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Všechny kurzy

Aktuálně
cevni_mozkova_prihoda

Bezpečnost a účinnost apixabanu v porovnání s warfarinem u dialyzovaných pacientů

Užití apixabanu v prevenci cévní mozkové příhody a terapii tromboembolické nemoci je u pacientů v ko...
16. 10. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
cekarna_ambulance

Použití přípravku Isoprinosine pro léčbu deficitů imunitního systému a pro rekurentní infekce způsobené herpes labialis a genitalis

Velmi početnou skupinou pacientů, kteří navštěvují svoje registrující lékaře, jsou ti, kteří přicház...
15. 10. 2018 Zdroj: HPV, condylomata a akutní respirační infekce
 :IMPORT-KE:

Analýza účinnosti fixní kombinace antihistaminika a kortikoidu v léčbě SAR a úlevě od nosní obstrukce

Hodnocení účinnosti fixní kombinace flutikason-propionátu (FLU) a azelastin-hydrochloridu (AZE) ve f...
14. 10. 2018 Zdroj: Sezónní alergie

Ionty stříbra v terapii pooperačních lézí v uroandrologické oblasti

Stříbro bylo pro své antimikrobiální účinky využíváno v terapii různých afekcí již v dávné historii....
11. 10. 2018 Zdroj: Stříbro v urologii
Nádech

Lokální léčba alergické rýmy dvojkombinací léčiv vede z pohledu pacientů k dobré kontrole symptomů

ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) a Evropská unie doporučily přejít při rozhodování ...
10. 10. 2018 Zdroj: Sezónní alergie

Prevenci cervikálních neoplazií po očkování proti HPV u neinfikovaných žen potvrdila rozsáhlá analýza

Analýza 26 vysoce kvalitních studií s více než 73 tisíci žen ve věku 15–26 let ukázala velmi výrazno...
10. 10. 2018 Zdroj: proLékaře.cz

Probiotika v prevenci klostridiové pseudomembranózní enterokolitidy

Podávání antibiotik může narušit fyziologickou střevní mikrobiotu a způsobit závažnou komplikaci v p...
10. 10. 2018 Zdroj: proLékaře.cz
Patogeneze_melanomu

Význam vyšetření mutace BRAF u pacientů s melanomem

Před 10 lety měli pacienti s metastatickým melanomem velmi špatnou prognózu, 5letého přežití dosáhlo...
9. 10. 2018 Zdroj: Kožní malignity
lipidy_studie

Kardiovaskulární onemocnění u žen s karcinomem prsu

Ženy, které se vypořádají s karcinomem prsu, jsou zatíženy vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocn...
9. 10. 2018 Zdroj: Karcinom prsu
prso_snimek

Kardiovaskulární bezpečnost neoadjuvantní terapie HER2 pozitivních nádorů prsu

Cílená terapie namířená proti receptoru 2 pro epidermální růstový faktor (HER2) bývá spojena s vyšší...
9. 10. 2018 Zdroj: Karcinom prsu
Žena sportovkyně běží

Přírodní látky v boji proti oxidativnímu stresu

Reaktivní formy kyslíku hrají důležitou roli v udržování homeostázy a obranyschopnosti organismu, al...
8. 10. 2018 Zdroj: Chronická neuropatická bolest
Infekce

Jaké je riziko infekčních komplikací při podávání ixekizumabu v léčbě psoriázy?

Práce mezinárodního týmu autorů shrnuje dostupné údaje týkající se infekčních komplikací vznikajícíc...
8. 10. 2018 Zdroj: Biologická léčba
biomarker

Dimethylarginin jako biomarker aterosklerózy u pacientů s revmatoidní artritidou

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou morbidity a mortality u pacientů s revmatoidní artr...
8. 10. 2018 Zdroj: Artritida
renteng_ruka

MRI jako efektivní nástroj posouzení účinku léčiv na sakroiliitidu u pacientů s axiální spondylartritidou

Intervenční studie mají velké kouzlo, ale také různé nástrahy, kterým se musíme vyhnout. Jejich výsl...
8. 10. 2018 Zdroj: Artritida

Monoterapie panitumumabem u starších pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF

Účinnost a bezpečnost panitumumabu u starších pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (CRC...
8. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Režim mFOLFOXIRI v kombinaci s panitumumabem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem onkogenu RAS

Chemoterapie režimem zahrnujícím 3 účinné látky v kombinaci s anti-EGFR monoklonální protilátkou pro...
8. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
Onkologická pacientka chemoterapie

Kurkumin: účinný prostředek proti neurotoxicitě navozené cisplatinou

Kurkumin je polyfenol, který se přirozeně vyskytuje v oddencích rostliny Curcuma longa. V posledních...
5. 10. 2018 Zdroj: Chronická neuropatická bolest
diskuze_kongres

Zápisky z XXVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP (2. část)

Ve druhé části našeho kongresového zpravodajství z XXVI. kongresu České oftalmologické společnosti Č...
4. 10. 2018 Zdroj: Glaukom
Naši partneři
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se