Chronická lymfocytární leukémie

Doporučujeme CLL prezentace Abbvie ilustrační

Hodnocení léčebné odpovědi u CLL

9. 9. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie

Velikost lymfatických uzlin, jater, sleziny, počty krevních elementů, systémové příznaky… Změny v těchto ukazatelích dobře vypovídají o tom, zda onemocnění chronickou lymfocytární leukemií (CLL) po podané terapii progredovalo, stabilizovalo se, nebo zda pacient dosáhl částečné či kompletní remise. Ještě hlubší vhled do toho, co se v lidském organismu odehrálo na buněčné úrovni, přináší hodnocení minimální reziduální nemoci (MRN). Proč má smysl pátrat i po zbylých leukemických buňkách? Jak je identifikovat, v jakém materiálu a kdy? A je i...

PL_virova_hepatitida

Virové hepatitidy B a C

VIDEOPREZENTACE: Virové hepatitidy v kontextu hematologie. První díl z cyklu přednášek.
13. 8. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
Články k tématu
bunka,geny,rakovina

Programovaná buněčná smrt jako terapeutický cíl u chronické lymfocytární leukémie

Jedním z klíčových kroků maligní transformace je porucha apoptózy. Nádorové buňky využívají…
10. 8. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
leukemie, nádor, krev

Interaktivní video kazuistika: Venetoklax v léčbě relapsu chronické lymfocytární leukemie

Česká i mezinárodní doporučení pro léčbu chronické lymfocytární leukemie doporučují při léčbě...
27. 7. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
Chemoterapie_muž_rouška_covid

Nový léčebný režim pro pacienty s AML, kteří nemohou podstoupit intenzivní chemoterapii

Evropská léková agentura nově schválila použití venetoklaxu v kombinaci s hypomethylačními…
14. 6. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
PL_studie_medici_lekari_vyzkum

Účinnost kombinace venetoklax/rituximab v léčbě CLL – data po 5 letech sledování

Na virtuální 62. výroční konferenci Americké hematologické společnosti (ASH) byly prezentovány…
12. 4. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
PL_terapie_analyza_telo_technologie

Kombinační terapie ventoklax/obinutuzumab vs. chlorambucil/obinutuzumab v terapii CLL

Nemocní s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) s částečnou odpovědí na chemoimunoterapii…
12. 4. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
PL_zena_starsi_duchod_covid

Sedmdesátidenní vylučování SARS-CoV-2 u imunokompromitované pacientky s CLL – kazuistika

Tým amerických a britských odborníků publikoval případ 71leté ženy s chronickou lymfocytární…
26. 2. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
Pečovatel_senior

Starší pacienti s CLL a komorbiditami: možnost léčby imunoterapií bez chemoterapie?

Nastal čas pro léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL) bez chemoterapie? Na tuto otázku se…
19. 1. 2021 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie
prof. rawstron

Vize 2020 pro léčebnou odpověď a monitoring CLL

Přednáška hlavního speakra prof. Andy C. Rawstrona, která zazněla na XII. plenárním zasedáním České...
22. 12. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
prof. gribben CLL14

VIDEO: Venclyxto (venetoklax) plus obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Profesor John Gribben představuje nové výsledky klinické studie CCL14, která hodnotila kombinaci v...
14. 12. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
výzkum_laboratoř_experiment_medicína_zdravotnictví

Účinnost inhibitorů Brutonovy tyrosinkinázy po terapii venetoklaxem u pacientů s CLL

Cílená léčba změnila způsob terapie chronické lymfocytární leukemie (CLL), oproti standardní…
11. 12. 2020 Zdroj: Chronická lymfocytární leukémie

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se