Tromboprofylaxe

Doporučujeme

Význam monitorování hladiny anti-Xa u pacientů užívajících profylaktické dávky enoxaparinu − série kazuistik

10. 11. 2017 Zdroj: Tromboprofylaxe

Nádory, přítomnost centrálního žilního vstupu a chirurgické zákroky znamenají v případě žilního tromboembolismu (VTE − venous thromboembolism) riziko. Proto se onkologickým pacientům po chirurgickém zákroku podává jako pooperační profylaxe nízkomolekulární heparin, například enoxaparin. Ukazatelem účinnosti a bezpečnosti enoxaparinu je hladina anti-Xa (aFXa). Její monitorování a individuální dávkování enoxaparinu dle hladin se u chirurgických pacientů s enoxaparinovou profylaxí provádí stále častěji. Důležité je však vždy racionálně interpretova...

Články k tématu
Bolestivý kolenní kloub

Nízkomolekulární hepariny v tromboprofylaxi po velkých ortopedických a traumatologických výkonech dle současných doporučení

Pacienti po velkých ortopedických a traumatologických výkonech jsou ve vysokém riziku tromboembolické ne...
20. 6. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
renální insuficience

Účinnost a bezpečnost enoxaparinu u hospitalizovaných pacientů s těžkou renální insuficiencí

Studie hodnotící efekt tromboprofylaxe enoxaparinem v dávce 20 mg/den u dospělých pacientů s…
13. 6. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
tepny a žíly

Antikoagulancia a antiagregancia v terapii akutních koronárních syndromů

Antikoagulancia a antiagregancia představují klíčovou součást terapeutických postupů…
13. 6. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
tromboembolismus nohy senior

Prevence a léčba tromboembolie u seniorů

I přes pokroky v možnostech prevence a léčby žilní tromboembolie zůstává morbidita i mortalita…
9. 6. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
injekce v těhotenství

Benefity enoxaparinové profylaxe v těhotenství a šestinedělí

Výsledky studií naznačují, že užívání nízkomolekulárních heparinů během těhotenství může vést…
11. 4. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
obezita obézní pacientka žena

Optimalizace dávkování enoxaparinu u obézních pacientů

Obezita je rizikovým faktorem žilního tromboembolismu, pro léčbu akutní příhody však u obézní…
4. 4. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
plicní tromboza tromboprofylaxe

Enoxaparin v terapii plicní embolie u morbidně obézní pacientky – kazuistika

Počet pacientů trpících nadváhou a obezitou v posledních letech neustále vzrůstá. Obezita je…
4. 4. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
hospitalizovaná pacienta covid nemocnice péče

Porovnání enoxaparinu a nefrakcionovaného heparinu u hospitalizovaných pacientů z hlediska klinické a nákladové efektivity

Tromboembolická nemoc představuje jednu ze závažných komplikací u hospitalizovaných pacientů.…
31. 3. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
Injekce a biologická léčba

Dávkování enoxaparinu založené na hmotnosti vs. standardní dávkování u pacientů s traumatem

Tromboembolická nemoc představuje častou komorbiditu u dospělých osob s traumatem, a proto je…
9. 3. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe
konzultace lékařka a seniorka

U pacientů s traumatem je častěji dosaženo adekvátních hladin anti-Xa při dávkování enoxaparinu podle hmotnosti

Tromboembolická nemoc (TEN) je dobře známou preventabilní příčinou morbidity a mortality u…
3. 3. 2022 Zdroj: Tromboprofylaxe

1 2 3 4 5 6 7
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se