Kolorektální karcinom

Doporučujeme Metastatické postižení jater_kazuistika

Výborný efekt kombinace CHT s panitumumabem v léčbě pacienta s mCRC s masivním postižením jater – kazuistika

22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

Kazuistika z onkologického oddělení Nemocnice Jihlava popisuje velmi dobrou terapeutickou odpověď na neprodlené nasazení chemoterapie a cílené léčby u 50letého pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bez mutace RAS, s vstupně výraznou elevací jaterních testů a vysokým rizikem jaterního selhání.

Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom (CRC) je civilizační onemocnění s vysokou incidencí, zvláště ve vyspělých zemích....
18. 3. 2015 Zdroj: Kolorektální karcinom
Články k tématu
Silueta_lékaře_infuze_nemocniční_koridor_chodba_nemocnice

INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKA pacienta s mCRC dlouhodobě léčeného různými modalitami

MUDr. Stanislav John, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové
11. 3. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
Seznam vědců_medical_study

Dysregulace exprese mikroRNA po léčbě anti-EGFR protilátkami

Tým výzkumníků z Plzně se rozhodl ověřit, zda léčba anti-EGFR protilátkami mění expresi…
22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Results

Panitumumab v 1. linii u starších pacientů – výsledky studie PANDA

Studie fáze II PANDA hodnotila u pacientů s wt-RAS/BRAF metastazujícím kolorektálním…
22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Seznam vědců_medical_study

Přímé srovnání účinnosti a bezpečnosti anti-EGFR protilátek v rámci kombinované léčby chemorefrakterního metastatického kolorektálního karcinomu

Kombinace anti-EGFR terapie s irinotekanem přinesla v klinických studiích benefit pacientům s…
15. 9. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
lékař

Kompletní klinická remise mCRC u pacienta s exacerbací chronické hepatitidy B v průběhu systémové léčby – kazuistika

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1, 2 doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2 1Onkologické oddělení, Krajská...
15. 9. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
výzkum

Vliv primární lokalizace a časné regrese tumoru na přežívání pacientů s metastazujícím CRC

Výsledky recentních klinických studií naznačují prognostický význam lokalizace primárního…
15. 9. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
podání léku

Kvalita života pacientů s mCRC léčených režimem mFOLFOXIRI a panitumumabem

Na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) v září 2019 byly prezentovány…
16. 6. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
krevní obraz - testování

Změny v krevním obrazu jako možné prognostické markery odpovědi na panitumumab u nemocných s mCRC

V rámci studie VALENTINO s panitumumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem…
16. 6. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
batko crc video

VIDEO: Management kožní toxicity

Proč se u pacientů léčených pro metastatický kolorektální karcinom inhibitory EGFR objevuje kožní...
9. 6. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
RAS mutace

Testování mutací v genu RAS u pacientů s kolorektálním karcinomem

Správná identifikace varianty onkogenu RAS je klíčová pro rozhodnutí o léčbě pacientů s…
17. 5. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

1234520
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se