Kolorektální karcinom

Doporučujeme Metastatické postižení jater_kazuistika

Výborný efekt kombinace CHT s panitumumabem v léčbě pacienta s mCRC s masivním postižením jater – kazuistika

22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

Kazuistika z onkologického oddělení Nemocnice Jihlava popisuje velmi dobrou terapeutickou odpověď na neprodlené nasazení chemoterapie a cílené léčby u 50letého pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bez mutace RAS, s vstupně výraznou elevací jaterních testů a vysokým rizikem jaterního selhání.

Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom (CRC) je civilizační onemocnění s vysokou incidencí, zvláště ve vyspělých zemích. V...
18. 3. 2015 Zdroj: Kolorektální karcinom
Články k tématu
CRC

Dlouholetá léčba pacienta s karcinomem tlustého střeva – kazuistika

Prezentovaná kazuistika popisuje pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem, který je u…
24. 9. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
CRC2

Terapie cílená na amplifikaci MET při získané rezistenci vůči anti-EGFR terapii

Amplifikace genu MET je u dosud neléčených metastatických nádorů kolorekta (mCRC) poměrně…
24. 9. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
konference

Aktualizace informací o anti-EGFR léčbě napříč kontinuem péče o pacienty s wt-RAS mCRC

Pokročilo se při hledání optimálního režimu udržovací anti-EGFR léčby pacientů s metastatickým…
3. 9. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
Kolorektální_karcinom_rakovina_tlustého_střeva_KRK_CRC

Účinnost panitumumabu v léčbě refrakterního mCRC

Metaanalýza 7 klinických hodnocení ukázala, že terapie panitumumabem vykazuje oproti kontrolám…
20. 8. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
chirurgická_operace

Moderní trendy v chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu

Aktuální trendy v operativě kolorektálního karcinomu zahrnují nové chirurgické techniky či…
20. 8. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
UZ_SONO_Ultrazvuk

Přináší intenzivní monitorování po resekci kolorektálního karcinomu benefity?

Je nutné intenzivně monitorovat pacienty s kolorektálním karcinomem po kurativní resekci? Ne…
25. 5. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
farmakodynamika

Perličky z farmakokinetiky a farmakodynamiky anti-EGFR protilátek

Svou výbornou klinickou účinností a snášenlivostí s dobře zvladatelným profilem nežádoucích…
25. 5. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
Silueta_lékaře_infuze_nemocniční_koridor_chodba_nemocnice

INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKA pacienta s mCRC dlouhodobě léčeného různými modalitami

MUDr. Stanislav John, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové
11. 3. 2021 Zdroj: Kolorektální karcinom
Seznam vědců_medical_study

Dysregulace exprese mikroRNA po léčbě anti-EGFR protilátkami

Tým výzkumníků z Plzně se rozhodl ověřit, zda léčba anti-EGFR protilátkami mění expresi…
22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Results

Panitumumab v 1. linii u starších pacientů – výsledky studie PANDA

Studie fáze II PANDA hodnotila u pacientů s wt-RAS/BRAF metastazujícím kolorektálním…
22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

1234521
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se