Kolorektální karcinom

Doporučujeme lékař

Kompletní klinická remise mCRC u pacienta s exacerbací chronické hepatitidy B v průběhu systémové léčby – kazuistika

15. 9. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1, 2
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2

1Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
2Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

výzkum

Vliv primární lokalizace a časné regrese tumoru na přežívání pacientů s metastazujícím CRC

Výsledky recentních klinických studií naznačují prognostický význam lokalizace primárního tumoru na…
15. 9. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Seznam vědců_medical_study

Přímé srovnání účinnosti a bezpečnosti anti-EGFR protilátek v rámci kombinované léčby chemorefrakterního metastatického kolorektálního karcinomu

Kombinace anti-EGFR terapie s irinotekanem přinesla v klinických studiích benefit pacientům s…
15. 9. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Články k tématu
Metastatické postižení jater_kazuistika

Výborný efekt kombinace CHT s panitumumabem v léčbě pacienta s mCRC s masivním postižením jater – kazuistika

Kazuistika z onkologického oddělení Nemocnice Jihlava popisuje velmi dobrou terapeutickou…
22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Seznam vědců_medical_study

Dysregulace exprese mikroRNA po léčbě anti-EGFR protilátkami

Tým výzkumníků z Plzně se rozhodl ověřit, zda léčba anti-EGFR protilátkami mění expresi…
22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Inzerce
Results

Panitumumab v 1. linii u starších pacientů – výsledky studie PANDA

Studie fáze II PANDA hodnotila u pacientů s wt-RAS/BRAF metastazujícím kolorektálním…
22. 10. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
podání léku

Kvalita života pacientů s mCRC léčených režimem mFOLFOXIRI a panitumumabem

Na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) v září 2019 byly prezentovány…
16. 6. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
krevní obraz - testování

Změny v krevním obrazu jako možné prognostické markery odpovědi na panitumumab u nemocných s mCRC

V rámci studie VALENTINO s panitumumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem…
16. 6. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
batko crc video

VIDEO: Management kožní toxicity

Proč se u pacientů léčených pro metastatický kolorektální karcinom inhibitory EGFR objevuje kožní...
9. 6. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
BMI ukazatel

Vliv body mass indexu na přežití a výsledky léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Sdružená analýza 25 studií s pacienty v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu…
17. 5. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
RAS mutace

Testování mutací v genu RAS u pacientů s kolorektálním karcinomem

Správná identifikace varianty onkogenu RAS je klíčová pro rozhodnutí o léčbě pacientů s…
17. 5. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
chemoterapie - pacient

FOLFOXIRI a panitumumab v terapii mCRC – zlepšení odpovědi na léčbu i resekability metastáz

Pro pacienty s metastatickým karcinomem kolorekta (mCRC), kteří jsou schopni absolvovat…
21. 4. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
konzultace - geriatrický pacient

Časná cytoredukční léčba oddaluje nástup příznaků spojených s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zvládání příznaků spojených s pokročilým nádorovým onemocněním má velký vliv na kvalitu života…
21. 4. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

1234520
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×