Kolorektální karcinom

Doporučujeme struktura, depositphoto

Molekulární charakteristika kolorektálního karcinomu a její význam v diagnostice a terapii

30. 7. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetím nejčastějším onkologickým onemocněním. Přibližně 65 % případů CRC je sporadických, u ostatních se jedná o familiární onemocnění s různou penetrancí a různou mírou interakce s prostředím. CRC je heterogenním onemocněním, jednotlivé podtypy lze klasifikovat na základě odlišného klinického a molekulárního profilu. Následující recentní článek poskytuje přehled základních molekulárních subtypů CRC a zdůrazňuje význam molekulární typizace v predikci mortality a odpovědi na léčbu.

Články k tématu

Panitumumab je přínosem u levostranného i pravostranného mCRC s nemutovaným typem RAS

Právě publikovaná retrospektivní analýza výsledků dvou studií s panitumumabem hodnotila vliv lokalizace...
21. 8. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
kolorektum, karcinom

Úloha antiangiogenní terapie u metastatického kolorektálního karcinomu pacienta nesoucího mutaci BRAF

Studie prezentovaná na nedávno proběhlé konferenci ASCO v Chicagu přináší data z reálné praxe týkající...
16. 8. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
Inzerce
kolorektum, karcinom

Kombinace anti-EGFR protilátek a režimu FOLFOX v terapii levostranného metastatického kolorektálního karcinomu

Účinnost chemoterapie založené na oxaliplatině v kombinaci s protilátkami proti receptoru pro epidermální...
1. 8. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Příznivý efekt panitumumabu u pacientky s karcinomem jejuna − kazuistika

Následující kazuistika a také první klinické studie naznačují, že by pacienti se vzácným karcinomem...
3. 7. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Panitumumab a nejlepší podpůrná léčba u chemorefrakterního metastatického kolorektálního karcinomu v návaznosti na mutační status RAS a BRAF

Autoři práce recentně publikované v časopisu Clinical Colorectal Cancer analyzovali mutační status...
28. 6. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Lokalizace primárního nádoru a účinnost anti-EGFR léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Lokalizace primárního tumoru má u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) prognostický...
4. 6. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Trvalá kompletní remise u pacientky s rekurentním metastatickým kolorektálním karcinomem po léčbě anti-EGFR monoklonálními protilátkami − kazuistika

Vztahem mezi podáváním anti-EGFR monoklonálních protilátek, navozením remise u metastatického kolorektálního...
1. 6. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Farmakokinetika a bezpečnost panitumumabu u pacienta s chronickým onemocněním ledvin

Panitumumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka blokující receptor pro epidermální růstový...
12. 5. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Krátká, 15minutová infuze panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zajímavý článek vyšel nedávno v časopisu Clinical Colorectal Cancer. Jedná se o výsledky prospektivní...
5. 5. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Vliv non-V600E mutací genu BRAF u mCRC na prognózu a efekt anti-EGFR terapie

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a mutací V600E v genu BRAF mají horší prognózu...
20. 4. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

1234517
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se