Kolorektální karcinom

Doporučujeme

Inovativní kolonoskop by měl do roku 2020 umožnit diagnostiku střevních karcinomů bez biopsie

14. 2. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Přístroj vybavený pokročilou zobrazovací technikou by měl umožnit zhodnocení střevních polypů in situ. Multicentrický projekt jeho vývoje je financován Evropskou unií.

Kombinace mutačního statusu BRAF a přítomnosti mikrosatelitové nestability u kolorektálního karcinomu

Studie recentně publikovaná v časopisu Cancer Management and Research byla zaměřena na posouzení prognostické...
21. 11. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Anti-EGFR protilátky jsou přínosem z hlediska zmenšení mCRC KRAS-wt nezávisle na jeho pravo-/levostranné lokalizaci

Jak ukázala nová metaanalýza 9 randomizovaných kontrolovaných studií, pro zmenšení primárního nádoru...
21. 11. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
Články k tématu

Prognostický význam lokalizace nádoru v léčbě refrakterního kolorektálního karcinomu

Prognostický a prediktivní význam lokalizace nádoru v 1. linii léčby metastatického kolorektálního...
22. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Terapeutické zvládání častých vedlejších účinků cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Cílená léčba nádorů sice vykazuje menší toxicitu než chemoterapie, ale často přináší vedlejší účinky...
22. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
Inzerce

Režim mFOLFOXIRI v kombinaci s panitumumabem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem onkogenu RAS

Chemoterapie režimem zahrnujícím 3 účinné látky v kombinaci s anti-EGFR monoklonální protilátkou...
8. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Monoterapie panitumumabem u starších pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF

Účinnost a bezpečnost panitumumabu u starších pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem...
8. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Panitumumab je přínosem u levostranného i pravostranného mCRC s nemutovaným typem RAS

Právě publikovaná retrospektivní analýza výsledků dvou studií s panitumumabem hodnotila vliv lokalizace...
21. 8. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
kolorektum, karcinom

Úloha antiangiogenní terapie u metastatického kolorektálního karcinomu pacienta nesoucího mutaci BRAF

Studie prezentovaná na nedávno proběhlé konferenci ASCO v Chicagu přináší data z reálné praxe týkající...
16. 8. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
kolorektum, karcinom

Kombinace anti-EGFR protilátek a režimu FOLFOX v terapii levostranného metastatického kolorektálního karcinomu

Účinnost chemoterapie založené na oxaliplatině v kombinaci s protilátkami proti receptoru pro epidermální...
1. 8. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom
struktura, depositphoto

Molekulární charakteristika kolorektálního karcinomu a její význam v diagnostice a terapii

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetím nejčastějším onkologickým onemocněním. Přibližně...
30. 7. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Příznivý efekt panitumumabu u pacientky s karcinomem jejuna − kazuistika

Následující kazuistika a také první klinické studie naznačují, že by pacienti se vzácným karcinomem...
3. 7. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Panitumumab a nejlepší podpůrná léčba u chemorefrakterního metastatického kolorektálního karcinomu v návaznosti na mutační status RAS a BRAF

Autoři práce recentně publikované v časopisu Clinical Colorectal Cancer analyzovali mutační status...
28. 6. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

1234517
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se