Kolorektální karcinom

Doporučujeme medicina_stetoskop

Hodnocení kožní toxicity vyvolané panitumumabem

24. 9. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom

Terapie cílená proti receptorům epidermálního růstového faktoru (anti-EGFR) je spojena s nežádoucími účinky, jež u klasické chemoterapie nejsou běžné, například akneiformní dermatitidou a xerózou. Francouzský tým si proto dal za cíl posoudit incidenci dermatologické toxicity po nasazení anti-EGFR léčiva panitumumabu, vliv těchto nežádoucích účinků na kvalitu života pacientů a jejich zvládání v klinické praxi, tedy problematiku, která dosud nebyla přesně popsána.

obr7

KAZUISTIKA: Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem se synchronní lokalizací primárního tumoru v pravém i levém tračníku

V následující kazuistice je prezentována cytoredukční účinnost protilátky proti receptoru…
20. 9. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom
PL_studie_vyzkum_mikroskop

Profylaxe kožní toxicity při léčbě panitumumabem: doxycyklin vs. erythromycin

Kožní toxicita, zejména v podobě akneiformní vyrážky, je častým nežádoucím účinkem inhibitorů…
18. 9. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom
Články k tématu

Biologická shoda molekulárních markerů mezi primárním nádorem a metastázami u kolorektálního karcinomu

Otázka shody přítomnosti testovaných biomarkerů mezi primárním kolorektálním karcinomem a…
6. 8. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom
Zdroj: https://freerangestock.com/

Interval mezi ukončením anti-VEGF a zahájením anti-EGFR terapie jako nástroj pro výběr léčebné strategie

Dosavadní klinické studie potvrdily, že protilátky proti receptoru pro epitelový růstový…
6. 8. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom
Inzerce

Vliv podávání přípravků obsahujících hořčík a antiulceróz na panitumumabem indukovanou hypomagnezémii

Hypomagnezémie je častým nežádoucím účinkem podávání panitumumabu, avšak mechanismus jejího vzniku...
6. 6. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom
grafy_studie_parametry

Panitumumab v kombinaci s chemoterapií v léčbě mCRC – zkušenosti z reálné klinické praxe

Observační studie provedená v 5 evropských zemích se zaměřila na využití kombinace chemoterapie...
6. 6. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom
kazuistika_richter_1

KAZUISTIKA: Dlouhotrvající remise mCRC při léčbě panitumumabem

6. 6. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom

Kombinace mutačního statusu BRAF a přítomnosti mikrosatelitové nestability u kolorektálního karcinomu

Studie recentně publikovaná v časopisu Cancer Management and Research byla zaměřena na posouzení...
21. 11. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Anti-EGFR protilátky jsou přínosem z hlediska zmenšení mCRC KRAS-wt nezávisle na jeho pravo-/levostranné lokalizaci

Jak ukázala nová metaanalýza 9 randomizovaných kontrolovaných studií, pro zmenšení primárního nádoru...
21. 11. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Prognostický význam lokalizace nádoru v léčbě refrakterního kolorektálního karcinomu

Prognostický a prediktivní význam lokalizace nádoru v 1. linii léčby metastatického kolorektálního...
22. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Terapeutické zvládání častých vedlejších účinků cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Cílená léčba nádorů sice vykazuje menší toxicitu než chemoterapie, ale často přináší vedlejší účinky...
22. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

Režim mFOLFOXIRI v kombinaci s panitumumabem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem onkogenu RAS

Chemoterapie režimem zahrnujícím 3 účinné látky v kombinaci s anti-EGFR monoklonální protilátkou...
8. 10. 2018 Zdroj: Kolorektální karcinom

1234518
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se