Kolorektální karcinom

Doporučujeme krevní obraz - testování

Změny v krevním obrazu jako možné prognostické markery odpovědi na panitumumab u nemocných s mCRC

16. 6. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

V rámci studie VALENTINO s panitumumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem bez mutace RAS bylo zkoumáno spojení mezi některými parametry krevního obrazu spojenými s zánětem a prognózou pacientů.

podání léku

Kvalita života pacientů s mCRC léčených režimem mFOLFOXIRI a panitumumabem

Na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) v září 2019 byly prezentovány…
16. 6. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom (CRC) je civilizační onemocnění s vysokou incidencí, zvláště ve vyspělých zemích....
18. 3. 2015 Zdroj: Kolorektální karcinom
Články k tématu
batko crc video

VIDEO: Management kožní toxicity

Proč se u pacientů léčených pro metastatický kolorektální karcinom inhibitory EGFR objevuje kožní...
9. 6. 2020 Zdroj: proLékaře.cz
BMI ukazatel

Vliv body mass indexu na přežití a výsledky léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Sdružená analýza 25 studií s pacienty v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu…
17. 5. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Inzerce
RAS mutace

Testování mutací v genu RAS u pacientů s kolorektálním karcinomem

Správná identifikace varianty onkogenu RAS je klíčová pro rozhodnutí o léčbě pacientů s…
17. 5. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Kolorektální karcinom - anatomie

Metastazektomie při 2. linii paliativní chemoterapie metastatického kolorektálního karcinomu – kazuistika

MUDr. Kateřina Šašková Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
21. 4. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
chemoterapie - pacient

FOLFOXIRI a panitumumab v terapii mCRC – zlepšení odpovědi na léčbu i resekability metastáz

Pro pacienty s metastatickým karcinomem kolorekta (mCRC), kteří jsou schopni absolvovat…
21. 4. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
konzultace - geriatrický pacient

Časná cytoredukční léčba oddaluje nástup příznaků spojených s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zvládání příznaků spojených s pokročilým nádorovým onemocněním má velký vliv na kvalitu života…
21. 4. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
Lékař vysvětluje pacientce v ordinaci

Udržovací léčba po přerušení podávání oxaliplatiny založená na panitumumabu

Panitumumab je schválenou terapií metastatického karcinomu kolorekta bez mutace onkogenu RAS…
20. 2. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom

Metaanalýza incidence reakcí na infuzní podání anti-EGFR protilátek u pacientů s mCRC

Aplikace protilátek proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) podávaných v…
20. 2. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
kazuistika_CRC_benešová_obr1

KAZUISTIKA: Léčba metastatického kolorektálního karcinomu tlustého střeva v éře kombinované systémové terapie

MUDr. Věra Benešová, Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava
19. 2. 2020 Zdroj: Kolorektální karcinom
medicína_nákres_střevo_střeva_zažívání_kreslené

Pravostranný vs. levostranný kolorektální karcinom a léčba inhibitory EGFR

Lokalizace kolorektálního karcinomu (CRC) má zásadní vliv na prognózu a predikci odpovědi na…
27. 11. 2019 Zdroj: Kolorektální karcinom

1234519
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×