Onkologická léčba

Doporučujeme

Pocity žen s karcinomem prsu a mastektomií po okamžité rekonstrukci prsu − výsledky po 1 roce

11. 9. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Mastektomie z důvodu nádorového onemocnění je pro ženy velmi hlubokým zásahem do vnímání sebe sama a do kvality jejich života obecně. Jednou z možností, které je možné těmto ženám nabídnout, je okamžitá rekonstrukce prsu po mastektomii. Cílem okamžité rekonstrukce prsu je minimalizovat rozvoj deformit a zejména optimalizovat kvalitu života vnímanou pacientkami.

Články k tématu

Bezpečnost bosutinibu v léčbě CML

Inhibitory tyrosinkináz (TKI) jsou v terapii chronické myeloidní leukemie (CML) zásadní modalitou....
16. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Vliv BMI a WHR na riziko rozvoje karcinomu prsu podle přítomnosti receptorů pro estrogen a progesteron

Obezita je považována za jeden z rizikových faktorů pro karcinom prsu s pozitivními receptory pro...
14. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba
Inzerce

Sunitinib v adjuvanci u vysoce rizikových pacientů s renálním karcinomem

Klinická studie mezinárodního týmu zkoušejících se pokusila doplnit zatím neúplnou mozaiku informací,...
13. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Nivolumab v terapii urotelového karcinomu − zacíleno na kontrolní body imunitní reakce

Prezentované review shrnuje dostupné poznatky o použití nivolumabu − inhibitoru kontrolního bodu...
10. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Inotuzumab ozogamicin jako nová strategie léčby rezistentní ALL

Inotuzumab ozogamicin patří k nejnovějším zbraním v léčbě akutní lymfoblastové leukémie (ALL). Prokázal...
17. 10. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují...
13. 10. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Vyšší účinnost krizotinibu oproti chemoterapii u pacientů s ALK-pozitivním karcinomem plic

Bezpečnost a účinnost krizotinibu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic s ALK-pozitivitou...
10. 10. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Využití léčebných účinků konopí u onkologických pacientů

Pacienti se zhoubným onemocněním představují skupinu lidí, která má jednu z největších nesplněných...
7. 10. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Možnosti a význam testování ALK u nemalobuněčného karcinomu plic

Evropská společnost pro klinickou onkologii (ESMO) zveřejnila edukativní přehled faktů o ALK a jejím...
13. 9. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Bosutinib s sebou v porovnání s jinými tyrosinkinázovými inhibitory nese nižší riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků

Tyrosinkinázové inhibitory (TKI) jsou zásadními léčivy používanými v terapii Ph-pozitivní leukémie,...
11. 9. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

1234530
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se