Onkologická léčba

Doporučujeme

Nová TNM klasifikace nádorů plic

20. 2. 2011 Zdroj: Onkologická léčba

TNM klasifikace patří mezi základní popisné charakteristiky nádorů, přičemž parametr T popisuje velikost nádoru, N počet postižených uzlin a M přítomnost metastáz. Zcela nová, již sedmá verze TNM klasifikace plicních nádorů byla publikována Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) a Americkým výborem proti rakovině (AJCC) již začátkem roku 2009.

Články k tématu

Možnosti a význam testování ALK u nemalobuněčného karcinomu plic

Evropská společnost pro klinickou onkologii (ESMO) zveřejnila edukativní přehled faktů o ALK a jejím...
27. 9. 2018 Zdroj: Genetický profil a léčba NSCLC

Využití léčebných účinků konopí u onkologických pacientů

Pacienti se zhoubným onemocněním představují skupinu lidí, která má jednu z největších nesplněných...
20. 7. 2018 Zdroj: Genetický profil a léčba NSCLC
Inzerce

Bezpečnost bosutinibu v léčbě CML

Inhibitory tyrosinkináz (TKI) jsou v terapii chronické myeloidní leukemie (CML) zásadní modalitou....
16. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Vliv BMI a WHR na riziko rozvoje karcinomu prsu podle přítomnosti receptorů pro estrogen a progesteron

Obezita je považována za jeden z rizikových faktorů pro karcinom prsu s pozitivními receptory pro...
14. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Sunitinib v adjuvanci u vysoce rizikových pacientů s renálním karcinomem

Klinická studie mezinárodního týmu zkoušejících se pokusila doplnit zatím neúplnou mozaiku informací,...
13. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Nivolumab v terapii urotelového karcinomu − zacíleno na kontrolní body imunitní reakce

Prezentované review shrnuje dostupné poznatky o použití nivolumabu − inhibitoru kontrolního bodu...
10. 11. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Inotuzumab ozogamicin jako nová strategie léčby rezistentní ALL

Inotuzumab ozogamicin patří k nejnovějším zbraním v léčbě akutní lymfoblastové leukémie (ALL). Prokázal...
17. 10. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují...
13. 10. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Vyšší účinnost krizotinibu oproti chemoterapii u pacientů s ALK-pozitivním karcinomem plic

Bezpečnost a účinnost krizotinibu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic s ALK-pozitivitou...
10. 10. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

Bosutinib s sebou v porovnání s jinými tyrosinkinázovými inhibitory nese nižší riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků

Tyrosinkinázové inhibitory (TKI) jsou zásadními léčivy používanými v terapii Ph-pozitivní leukémie,...
11. 9. 2017 Zdroj: Onkologická léčba

1234530
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více