Léčba a prevence tromboembolismu

Doporučujeme

Přímá perorální antikoagulancia vs. antagonisté vitaminu K v prevenci a léčbě tromboembolických příhod

24. 11. 2015 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Antikoagulancia se využívají jak k léčbě, tak profylaxi získaných trombofilních stavů. Zatímco heparin nebo warfarin jsou používány již desítky let, nové skupiny přímých perorálních antikoagulancií byly do klinické praxe uvedeny relativně nedávno. Autoři přehledové práce se proto zaměřili na srovnání jejich výhod a nevýhod.

Články k tématu

Účinnost a bezpečnost apixabanu u pacientů s pokročilým renálním selháním potvrdila metaanalýza klinických studií

Podávání perorálního antikoagulancia apixabanu není u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min...
16. 8. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v prevenci tromboembolické nemoci po aloplastice kyčelního a kolenního kloubu

Tromboembolická nemoc je běžnou potenciálně fatální komplikací doprovázející aloplastiku kyčelního...
16. 8. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
Inzerce

Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

Nežádoucí účinky antiarytmik a antikoagulancií, jež se vylučují ledvinami, komplikují farmakologickou...
4. 4. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

Přínos apixabanu ve snížení rizika cévní mozkové příhody (CMP) / systémové embolie (SE) i rizika...
4. 4. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
z UL

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS)...
21. 2. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie...
21. 2. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Jak již proběhlé intracerebrální krvácení, tak i antitrombotika užívaná v rámci kardiovaskulární...
18. 1. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Rozsáhlá celosvětová studie zahrnující pacienty ze 35 zemí ukázala, že zavedení nových perorálních...
18. 1. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Optimální dávkování apixabanu v léčbě fibrilace síní

Přímý inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa) apixaban se používá k léčbě a prevenci hluboké žilní...
11. 12. 2017 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

Je antidotum inhibitorů faktoru Xa andexanet alfa efektivní? Na tuto otázku přináší odpověď průběžná...
11. 12. 2017 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se