Léčba a prevence tromboembolismu

Doporučujeme cmp_ct_1

Srovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých NOAC v tromboembolické profylaxi u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

24. 9. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Fibrilace síní je častým typem srdeční arytmie. Toto onemocnění je asociováno s věkem a až 5násobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody (CMP). Standardem v léčbě fibrilace síní je antitrombotická profylaxe. V současnosti jsou stále častěji předepisovány léky ze skupiny NOACs (nových, resp. přímých non-vitamin K orálních antikoagulancií). Cílem prezentovaného systematického přehledu a metaanalýzy bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých přípravků z řady NOACs.

Články k tématu
krecove_zily_noha

NOACs v prevenci recidiv žilní tromboembolie

Z důvodu absence studií přímo porovnávajících nová perorální antikoagulancia (NOACs) v léčbě žilní...
3. 12. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
cevni_mozkova_prihoda

Bezpečnost a účinnost apixabanu v porovnání s warfarinem u dialyzovaných pacientů

Užití apixabanu v prevenci cévní mozkové příhody a terapii tromboembolické nemoci je u pacientů...
16. 10. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
Inzerce

Je místo pro NOAC u pacientů po akutním koronárním syndromu?

Duální antiagregační terapie nedokáže zcela zabránit recidivám ischemických příhod po akutním koronárním...
16. 10. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
lekari_stul_debata

Výsledky získané v reálné klinické praxi ukázaly přínos apixabanu v porovnání s jinými perorálními antikoagulancii u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Na konferenci American College of Cardiology’s 67th Annual Scientific Session & Expo v březnu 2018...
14. 9. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Účinnost a bezpečnost apixabanu u pacientů s pokročilým renálním selháním potvrdila metaanalýza klinických studií

Podávání perorálního antikoagulancia apixabanu není u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min...
16. 8. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v prevenci tromboembolické nemoci po aloplastice kyčelního a kolenního kloubu

Tromboembolická nemoc je běžnou potenciálně fatální komplikací doprovázející aloplastiku kyčelního...
16. 8. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

Nežádoucí účinky antiarytmik a antikoagulancií, jež se vylučují ledvinami, komplikují farmakologickou...
4. 4. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

Přínos apixabanu ve snížení rizika cévní mozkové příhody (CMP) / systémové embolie (SE) i rizika...
4. 4. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
z UL

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS)...
21. 2. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie...
21. 2. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se