Léčba a prevence tromboembolismu

Doporučujeme  :IMPORT-RN-LOCAL:

Je bezpečnost a účinnost NOACs významně závislá na dávce?

21. 1. 2019 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

ARISTOPHANES, retrospektivní studie dat z reálné klinické praxe byla věnována srovnání účinnosti a bezpečnosti warfarinu a non-vitamin K (přímých) orálních antikoagulancií (NOACs) u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Na letošním kongresu Evropské kardiologické společnosti byla prezentována subanalýza, která se specificky týkala dávkování.

krecove_zily_noha

NOACs v prevenci recidiv žilní tromboembolie

Z důvodu absence studií přímo porovnávajících nová perorální antikoagulancia (NOACs) v léčbě žilní tromboembolie...
3. 12. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
cevni_mozkova_prihoda

Bezpečnost a účinnost apixabanu v porovnání s warfarinem u dialyzovaných pacientů

Užití apixabanu v prevenci cévní mozkové příhody a terapii tromboembolické nemoci je u pacientů v konečném...
16. 10. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Články k tématu

Je místo pro NOAC u pacientů po akutním koronárním syndromu?

Duální antiagregační terapie nedokáže zcela zabránit recidivám ischemických příhod po akutním koronárním...
16. 10. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
cmp_ct_1

Srovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých NOAC v tromboembolické profylaxi u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Fibrilace síní je častým typem srdeční arytmie. Toto onemocnění je asociováno s věkem a až 5násobně...
24. 9. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
lekari_stul_debata

Výsledky získané v reálné klinické praxi ukázaly přínos apixabanu v porovnání s jinými perorálními antikoagulancii u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Na konferenci American College of Cardiology’s 67th Annual Scientific Session & Expo v březnu 2018...
14. 9. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Účinnost a bezpečnost apixabanu u pacientů s pokročilým renálním selháním potvrdila metaanalýza klinických studií

Podávání perorálního antikoagulancia apixabanu není u pacientů s clearance kreatininu < 15…
16. 8. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v prevenci tromboembolické nemoci po aloplastice kyčelního a kolenního kloubu

Tromboembolická nemoc je běžnou potenciálně fatální komplikací doprovázející aloplastiku kyčelního...
16. 8. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

Nežádoucí účinky antiarytmik a antikoagulancií, jež se vylučují ledvinami, komplikují farmakologickou...
4. 4. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

Přínos apixabanu ve snížení rizika cévní mozkové příhody (CMP) / systémové embolie (SE) i rizika...
4. 4. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu
z UL

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS)...
21. 2. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie...
21. 2. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Jak již proběhlé intracerebrální krvácení, tak i antitrombotika užívaná v rámci kardiovaskulární...
18. 1. 2018 Zdroj: Léčba a prevence tromboembolismu

1 2 3
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se