Srdce a cévy

Doporučujeme starší žena mladá lékařka léky preskripce

Na uvolnění NOACs pro 1. linii lékaři rychle zareagovali

10. 12. 2021 Zdroj: Srdce a cévy

Nová perorální antikoagulancia (NOACs) již vůbec nová nejsou. Naopak se stávají velmi spolehlivými léky, jejichž používání je podpořeno jak rozsáhlou evidencí z klinických studií, tak daty z reálné klinické praxe. Relativní novinkou od listopadu 2020 je nicméně schválená úhrada v indikaci profylaxe ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) při nevalvulární fibrilaci síní (FiS) již v 1. linii, nikoliv až po selhání warfarinu. Inovativním konceptem je rovněž vaskuloprotektivní podávání nízké dávky antikoagulans s kyselinou acetylsalicylovou…

Anatomie lidského srdce

Rivaroxaban v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční

U pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) existuje významné reziduální riziko…
15. 10. 2021 Zdroj: Srdce a cévy
kluk chlapec kardiologie

Rivaroxaban v léčbě a prevenci recidivy žilního tromboembolismu u dětí

Žilní tromboembolická nemoc se v pediatrické populaci vyskytuje zřídka, nicméně v posledních letech…
25. 5. 2021 Zdroj: Srdce a cévy

Články k tématu
cevni mozkova prihoda ct

Význam rivaroxabanu v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s fibrilací síní

Od 1. 11. 2020 je v Česku pacientům s nevalvulární fibrilací síní indikovaným k antikoagulační…
14. 4. 2021 Zdroj: Srdce a cévy
PL_studie_vyzkum_mikroskop

Strategie dlouhodobé antitrombotické léčby pacientů s fibrilací síní a stabilní ICHS: kombinace, či monoterapie?

Použití antiagregační terapie u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a fibrilací…
12. 11. 2019 Zdroj: Srdce a cévy
studie_vysledky_papir

Rivaroxaban při ateroskleróze a srdečním selhání: Co doporučuje expertní konsenzus ESC?

Výsledky studie COMPASS, která byla věnována přínosu nízké dávky rivaroxabanu v kombinaci s…
11. 11. 2019 Zdroj: Srdce a cévy
medicína_muž_doktor_lékař_tablet_mobil_úsměv_ordinace_elektronika

NOACs vs. warfarin – bezpečnost a účinnost v reálné praxi

Rozsáhlá francouzská kohortová studie, jejíž závěry byly publikované v červnu letošního roku,…
22. 10. 2019 Zdroj: Srdce a cévy

Nízká dávka rivaroxabanu přidaná k ASA při redukci rizika kardioembolických CMP a embolických CMP neurčeného zdroje

Sekundární analýza studie COMPASS s pacienty se systémovou aterosklerózou, u nichž je…
3. 10. 2019 Zdroj: Srdce a cévy
medicina_zena_zily_tromboza_nohy_doktor_vysetreni

Vliv rivaroxabanu na výskyt závažných končetinových příhod a souvisejících komplikací u pacientů s ICHDK

Ischemická choroba tepen dolních končetin (ICHDK) se manifestuje jako zúžení nebo okluze tepen…
3. 9. 2019 Zdroj: Srdce a cévy
deleni_bunek_bunky_rakovina_tumor_bunka_schema_ilustrace

Rivaroxaban v terapii tromboembolické nemoci u pacientů s maligním nádorem

Preferovanou terapii tromboembolické nemoci (TEN) asociované s maligním nádorem představují…
2. 9. 2019 Zdroj: Srdce a cévy
kamaradky_seniorky_zeny_kavarna_volny_cas_radost

Klinický benefit NOACs u pacientů starších 75 let

Hledáním optimálního antikoagulans pro populaci starších pacientů se zabývala nedávná…
2. 7. 2019 Zdroj: Srdce a cévy
Starší doktor u počítače vysvětluje mladé pacientce její zdravotní stav.

Vliv renální insuficience na farmakokinetiku, účinnost a bezpečnost podávání rivaroxabanu

Zlatý standard v prevenci tromboembolických příhod až do nedávné doby představovalo používání…
2. 7. 2019 Zdroj: Srdce a cévy

NOACs v porovnání s warfarinem nezvyšují riziko CMP ani u pacientů s nevalvulární fibrilací síní po prodělané CMP/TIA

Pacienti s nevalvulární fibrilací síní (NVAF), kteří mají v anamnéze cévní mozkovou příhodu…
18. 6. 2019 Zdroj: Srdce a cévy

1 2
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se