Correction: Liquid biopsies for omics-based analysis in sentinel mussels


Autoři: France Caza;  Philippine Granger Joly de Boissel;  Richard Villemur;  Stéphane Betoulle;  Yves St-Pierre
Vyšlo v časopise: PLoS ONE 14(11)
Kategorie: Correction
doi: 10.1371/journal.pone.0225359


Zdroje

1. Caza F, Joly de Boissel PG, Villemur R, Betoulle S, St-Pierre Y (2019) Liquid biopsies for omics-based analysis in sentinel mussels. PLoS ONE 14(10): e0223525. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223525 31581216


Článek vyšel v časopise

PLOS One


2019 Číslo 11