Correction: Mutation spectrums of TSC1 and TSC2 in Chinese women with lymphangioleiomyomatosis (LAM)


Autoři: Jie Liu;  Weiwei Zhao;  Xiaohua Ou;  Zhen Zhao;  Changming Hu;  Mingming Sun;  Feifei Liu;  Junhao Deng;  Weili Gu;  Jiaying An;  Qingling Zhang;  Xiaoxian Zhang;  Jiaxing Xie;  Shiyue Li;  Rongchang Chen;  Shihui Yu;  Nanshan Zhong
Vyšlo v časopise: PLoS ONE 15(1)
Kategorie: Correction
doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228066


Zdroje

1. Liu J, Zhao W, Ou X, Zhao Z, Hu C, Sun M, et al. (2019) Mutation spectrums of TSC1 and TSC2 in Chinese women with lymphangioleiomyomatosis (LAM). PLoS ONE 14(12): e0226400. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226400 31856217


Článek vyšel v časopise

PLOS One


2020 Číslo 1
Nejčtenější tento týden