Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti


Autoři: I. Hromadníková 1;  L. Žejšková 1;  J. Stehnová 1;  J. Doucha 2;  P. Calda 3;  K. Nekovářová 3;  D. Dušková 4;  R. Schrollová 5
Působiště autorů: Oddělení molekulární biologie a patologie buňky 3. LF UK a FNKV, Praha 1;  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 2;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3;  Oddělení transfúzní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha 4;  Krevní banka FNM, Praha 5
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 173-174
Kategorie: Sjezdy

Během posledních let se celosvětový výzkum v oblasti prenatální genetické diagnostiky zaměřil na rozvoj nových neinvazivních metod založených na detekci fetálních extracelulárních nukleových kyselin cirkulujících v periferní krvi gravidních žen.

Extracelulární nukleové kyseliny fetálního původu pochází z placentárního trofoblastu a jsou přítomny v mateřské cirkulaci v podobě apoptotických tělísek.

Naše pracoviště ve spolupráci s gynekology, porodníky a lékařskými genetiky z celé České republiky postupně zavedlo do rutinní klinické praxe několik neinvazivních vyšetření z periferní krve matky detekujících paternální alely u plodu, které současně nejsou přítomny u matky, z uvedených lékařských indikací:

  1. určení pohlaví plodu u těhotenství s rizikem X-vázaných onemocnění u plodu a kongenitální adrenální hyperplazie;
  2. RHD genotypizace plodu u anti-D aloimunizovaných těhotenství s rizikem fetální erytroblastózy a hemolytického onemocnění novorozence;
  3. RHCE genotypizace plodu u anti-c, anti-C a anti-E aloimunizovaných těhotenství s rizikem fetální erytroblastózy a hemolytického onemocnění novorozence.

V rámci retrospektivních a prospektivních studií jsme prokázali, že dané metody dosahují vysokou spolehlivost (senzitivita a specificita u určení pohlaví, RHD genotypizace a určení C alely RHCE genu u plodu je 100 %; u určení c alely a E alely RHCE genu, kde se jedná o určení bodové mutace, senzitivita dosahuje 95 %).

Detekci paternálních alel provádíme na celkové extracelulární DNA (směs mateřské a fetální DNA) izolované z mateřské plazmy pomocí QIAamp DSP Virus Kitu (Qiagen, Hilden, Germany) a PCR v reálném čase.

Tento projekt je podporován projekty MSM 0021620806, SAFE (Special Non-Invasive Advances in Foetal and Neonatal Evaluation Network, no. 503243) a MZO 00064203.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se