Možnosti DNA diagnostiky u dívek s karyotypem 46,XY


Autoři: A. Křepelová 1;  M. Malíková 1;  M. Simandlová 1;  R. Gaillyová 2
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha 1;  Oddělení lékařské genetiky FDN, Brno 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 174
Kategorie: Sjezdy

Poruchy vývoje pohlaví (disorders of sex development – DSD) u dívek s karyotypem 46,XY jsou velmi heterogenní skupinou onemocnění. Mohou být způsobeny mutací některého genu determinujícího vývoj testes, např. genu SRY, mohou být důsledkem poruchy syntézy androgenů nebo poruchy androgenového receptoru, u řady syndromů spojených s DSD dosud nebyla molekulární příčina identifikována. Pečlivý klinický rozbor je vodítkem pro cílenou molekulárně genetickou analýzu, která může upřesnit diagnózu.

Dosud jsme vyšetřili 15 dívek a žen s poruchou vývoje pohlaví s karyotypem 46,XY. Šest pacientek bylo mladších 5 let, 4 ve věku 10–15 let, 5 ve věku 17 a více let. Metodou přímého sekvenování PCR produktu jsme analyzovali geny SRY, AR a 17ßHSD3. V 1 případě jsme zjistili novou mutaci c.146_153del8ins15 (p.Gly49fsX10) v genu SRY. Ve 4 případech jsme prokázali mutaci genu pro androgenový receptor (AR). Dvě mutace jsou dosud nepopsané: c.22_136del15ins5 (p.His41ProfsX130) a c.827_828dupGC (p.Val277LeufsX17), dvě byly již dříve publikovány: c.2543dupA (p.Asn848LysfsX32) a c.2194G>A (p.Asp732Asn). U jedné pacientky jsme prokázali homozygotní již publikovanou rekurentní mutaci genu pro 17-ß-hydroxysteroid dehydrogenázu-3 (17ßHSD3): c.[325+4A>T]+[325+4A>T]. Mutace vede k poruše sestřihu mRNA. Podle našich informací jde o první případ molekulárně geneticky potvrzené diagnózy deficitu 17ßHSD3 v České republice. U 9 pacientek se dosud přesnou molekulární příčinu poruchy vývoje pohlaví určit nepodařilo.

Přesné stanovení diagnózy a molekulární podstaty onemocnění je nezbytné pro stanovení prognózy, může pomoci rozhodnout o chirurgické a hormonální terapii a psychosociální péči u těchto pacientek.

Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MZO č. 00064203.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se