Praxis der Psychoonkologie (Psychoedukation, Beratung und Therapie)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 189
Kategorie: Knihy

Angenendt, G., Schütze-Kreilkamp, U., Tschuschke, V.:

Praxis der Psychoonkologie (Psychoedukation, Beratung und Therapie)

Stuttgart, Hippokrates Verlag, 2007, s. 206, cena 39,95 euro. ISBN 978-3-8304-5316-1.

Publikace německých autorek – psycholožky Gabriely Angenendtové, lékařky Ursuly Schütze-Kreilkampové a profesora psychologie Volkera Tschuschka – volně navazuje na Tschuschkovu knihu Psychoonkologie, jež byla přeložena i do českého jazyka a vyšla v roce 2004 zásluhou nakladatelství Portál. Naše odborná veřejnost tak má díky oběma publikacím možnost se blíže seznámit s oblastí průniku psychologie, psychoterapie a onkologie, o jejímž významu pro praxi jistě netřeba přesvědčovat. První knížka (Psychoonkologie) vychází spíše z empirických výzkumů a zdůrazňuje vědecký pohled, je tedy převážně teoretická, naopak nyní recenzovaná práce je orientována více prakticky. Opírá se zejména o zkušenosti z léčebné praxe a rehabilitace nemocných s nádorovým onemocněním a jejich příbuzných.

V této souvislosti nelze nevzpomenout i českých zdrojů, konkrétně průkopnické práce na poli psychoonkologie, jež je spojena se jménem onkoložky a radioterapeutiky MUDr. Olgy Dostálové, CSc. Její monografie Psychoterapeutický přístup k onkologickým nemocným (Praha, Avicenum) vyšla již v roce 1986.

Recenzovaná publikace je rozčleněna do deseti částí, mnoha kapitol a podkapitol. Literaturu uvádějí autoři za každou kapitolou zvlášť, závěrem pak nalezneme věcný rejstřík a co je obzvláště cenné – rozšiřující literaturu pro odborníky a vhodnou literaturu pro nemocné a osoby jim blízké. Pro praktické (a užitečné) zaměření publikace svědčí i uvedení adres odborných pracovišť (i výzkumných), občanských sdružení a spolků, kde mohou nemocní a jejich blízcí nalézt odbornou i laickou pomoc. Je zřejmé, že aktivizování pacientů a jejich příbuzných je v Německu součástí léčby i rehabilitace.

Publikaci Praxis der Psychoonkologie se pokusím přiblížit uvedením hlavních částí knihy a některých kapitol. Následuje volnější a upravený překlad.

  1. U kterých komplementárních onkologických postupů je ověřena jejich účinnost? (Např. Psychoonkologická péče. Aktivizování těla – sportování. Dietetika a optimalizace stravování. Enzymoterapie.)
  2. Psyché a rakovina – výsledky vědeckých studií. (Např. Je rakovina vyvolatelná psychickou nebo sociální zátěží? Co víme o sžívání pacienta s nemocí? Stres a rakovina. Kognitivně behaviorální postupy.)
  3. Program psycho-sociální léčebné péče o pacientky nemocné rakovinou prsu. (Např. Základní principy psycho-onkologické péče v akutním stavu nemoci. Psychologicky kompetentní sdělování informací. Psychologická a psychoterapeutická podpora a poradenství.)
  4. Základy psychoonkologické léčebné péče. (Např. Psychoonkologická diagnostika. Možné reakce pacienta na sdělení diagnózy. Objektivní fáze průběhu rakoviny a požadavky na zvládání nemoci. Psychická traumatizace.)
  5. Komunikace během krize a při psychotraumatu. (Např. Jak se pacient dívá na svět? Sdělení onkologické diagnózy. Vztah lékař – pacient.)
  6. Rakovina pohlavních orgánů a sexualita. (Např. Operativní řešení u žen a mužů. Nežádoucí účinky při standardních léčebných postupech. Návrhy řešení sexuálních problémů.)
  7. Zacházení se smrtí a umíráním. (Např. Hlavní témata umírajících pacientů – čas, smutek, vina, skrývání, úzkost. Fáze umírání. Psychohygiena osob doprovázejících umírajícího.)
  8. Burnout syndrome a syndrom pomáhačů. (Např. Motivace pomáhajících osob. Burnout syndrom u pomáhajících osob. Předcházení burnout syndromu a svépomocné postupy.
  9. Krátký psychoedukativní program pro pacienty při individuálním poradenství. (Např. Podpora zdraví. Onemocnění a stres. Coping – zvládání nemoci. Potřeby a zdroje. Zvládání únavy způsobené tumorem.)
  10. Návrhy intervencí v rámci psycho-onkologického poradenství a terapie (Např. První rozhovor s nemocným. Zacházení se zatěžujícími emocemi a konflikty. Cvičení v imaginaci. Intervence při psychické traumatizaci.)

Z dosavadních výzkumů lze dospět k předběžnému závěru, že psychické faktory přímo se vznikem nádorového onemocnění nesouvisí. Na druhé straně je zřejmé, že proměnné psychického rázu modifikují průběh onemocnění, proto zdůrazňujeme psychologické vedení nemocných a využití psychoterapeutických prostředků (např. tematických rozhovorů, relaxace) při pomoci lidem s nádorovým onemocněním (i jejich příbuzným). Tím vším se podrobně a názorně recenzovaná publikace zabývá. Její hlavní přínos vidím v tom, že ukazuje praktické možnosti zlepšení léčebné a paliativní péče o onkologicky nemocné. Seznamuje nás zejména s těmi psychologickými a psychoterapeutickými postupy, jimiž prokazatelně mírníme utrpení a zvyšujeme kvalitu života pacientů. Při léčebné péči a rehabilitaci je důraz položen na celostním, vícedimenzionálním přístupu.

V knize nalezneme mnoho příkladů z praxe a místy je dokonce návodem obsahujícím jednotlivé kroky, jak v konkrétních případech postupovat.

Překlad a vydání této publikace by rozhodně odborná veřejnost uvítala. Práce by posloužila našim klinickým lékařům jako inspirace i použitelný návod, umožňující převádění psychologických a psychoterapeutických poznatků do každodenní praxe.

Recenzovaná kniha je určena především onkologům, stejně tak skýtá poučení klinickým, zvláště pak praktickým lékařům. Není těžké si představit, že přinese užitek a poučení ostatním klinickým i mnohým vážně nemocným pacientům a jejich příbuzným, pokud si ji ovšem budou moci přečíst v originále.

Jan Vymětal

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se