CADASIL: analýza mutací v genu Notch3


Autoři: H. Vlášková 1;  M. Boučková 1;  M. Hřebíček 1;  R. Matěj 2;  M. Elleder 1
Působiště autorů: Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN FTN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 182-183
Kategorie: Sjezdy

Úvod. Cerebrální autozomálně dominantní arteriopatie se subkortikálními infarkty a leukoencefalopatií (CADASIL) je dědičné cerebrovaskulární onemocnění s autozomálně dominantním typem přenosu. Patofyziologickým podkladem onemocnění je porucha receptoru Notch3 podmíněná mutacemi v genu Notch3, jenž se nachází na krátkém raménku chromozomu 19. Mutace se nacházejí v EGF-like doménách v extracelulární části receptoru a téměř bez výjimky vytvářejí nebo vedou k zániku cysteinového zbytku a pravděpodobně k abnormálně vytvořeným disulfidovým můstkům.

Diagnostika se opírá o klinický obraz progredující vaskulární demence s opakovanými subkortikálními ischemickými ikty mezi 30–50 lety věku pacienta s relativně typickým MRI obrazem ve frontálních a temporálních lalocích. K diagnostice se využívá kožní biopsie, kde lze imunohistochemicky prokázat ve ztluštěných stěnách arteriol zvýšené množství materiálu reagujícího s protilátkou proti Notch3 a elektronmikroskopicky lze prokázat přítomnost granulárního osmiofilního materiálu na zevní ploše bazální laminy buněk hladkého svalstva arteriol. Definitivním diagnostickým vyšetřením je molekulárně biologický průkaz patogenní variace v genu Notch3.

Metoda. Vyšetření mutací genu Notch3 je prováděno přímým sekvenováním PCR produktů zahrnující 23 exonů, které kódují extracelulární úseky proteinu. Genomová DNA je amplifikována za použití 12 párů specifických PCR primerů.

Výsledky. Doposud jsme vyšetřili 13 probandů a 10 rodinných příslušníků. U 6 probandů nebyly mutace v genu Notch3 prokázány. U dalších 6 jsme prokázali heterozygotně nukleotidové substituce, které mění počet cysteinových zbytků v proteinu: p. C144F, p. R182C, p. Y189C, p. G296C, p. R332C a p. R421C. V 1 případě šlo o záměnu valinového za aspartátový zbytek. Predikčními programy k určení patogenity byla mutace vyhodnocena jako netolerovaná záměna. Pokud bude p. V644D segregovat s fenotypem v rodině, je nutné ji považovat za patogenní mutaci.

Závěr. Cílem našeho sdělení je upozornit na výskyt této choroby v České republice a nabídnout molekulárně genetickou diagnostiku na našem pracovišti. Zároveň je třeba zdůraznit nezbytnost genetické porady v rodině. Před testováním presymptomatických příbuzných je lege artis nutné provádět poradu ve více fázích obdobně jako u M. Huntington.

Práce je podpořena výzkumnými záměry MŠM ČR 0021620806 a MZ ČR 64165.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se