Epidemiologic and clinical features of anaphylaxis in Korea


Autoři: M. S. Yang;  S. H. Lee;  T. W. Kim;  J. W. Kwon;  S. M. Lee;  S. H. Kim;  H. S. Kwon;  C. H. Park;  H. W. Park;  S. S. Kim;  S. H. Cho;  K. U. Min;  Y. Y. Kim;  Y. S. Chang
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 167
Kategorie: Vybrané souhrny

Epidemiologic and clinical features of anaphylaxis in Korea

Ann. Allergy Asthma Immunol., 2008, 100, s. 31–36.

Klinické a epidemiologické rysy anafylaxe v Koreji

Dosud není známo mnoho poznatků o povaze anafylaktických reakcí v Koreji či v Asii vůbec. Cílem bylo vyčíslit incidenci anafylaxe a klinické rysy pacientů s anafylaktickou reakcí v terciární nemocniční péči v Koreji. Byl uveden retrospektivní přehled od počátku roku 2000 do poloviny roku 2006. Do tohoto přehledu bylo zahrnuto 138 pacientů z anafylaxí z ambulancí, lůžkových oddělení a pohotovostí z národní univerzitní nemocnice v Soulu.

Z celkového počtu 978 146 pacientů mělo anafylaxi 138 nemocných (0,014 %). Mezi nimi bylo dvakrát přistoupeno ke kardiopulmonální resuscitaci a v jednom případě došlo k úmrtí.

Podíl anafylaktických pacientů na celkové mortalitě byl 0,0001 %. Jako příčiny anafylaxe byly uvedeny: léky (35,3 %), potraviny (21,3 %), dále anafylaxe na potravinách závislé a námahou indukované (13,2 %), idiopatické (13,2 %), hmyzí bodnutí (11,8 %), navozené samotnou námahou (2,9 %), krevní deriváty (1,5 %) a latex (0,7 %). Mezi léky vévodily radiokontrastní látky a mezi potravinami pohanka. Nejčastěji uváděné systémy spojené s anafylaxí byly kůže (95,7 %) a systémy kardiovaskulární (76,8 %) a respirační (74,6 %).

Nejběžnější manifestací byla dušnost (71,3 %), urticarie (81,9 %), a angioedém (69,4 %).

Pouze tři (2,2 %) z celkového počtu 138 anafylaxí měly bifázický průběh. Incidence, podíl na mortalitě a klinické rysy korejských pacientů s anafylaxí byly obdobné jako nálezy v ostatních zemích bez ohledu na rozdíly v příčinných látkách.

MUDr. Petr Čáp, PhD.

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie

150 30 Praha 5, Rentgenova 2

fax: +420 257 272 965, e-mail: petr.cap@homolka.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se