Možnosti stanovení minimální zbytkové choroby pomocí RQ-PCR u B-CLL pacientů


Autoři: H. Francová;  J. Chumchalová;  Y. Brychtová;  M. Doubek;  D. Dvořáková;  J. Mayer
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 171
Kategorie: Sjezdy

Stanovení přítomnosti minimální zbytkové choroby (MRD) poskytuje zásadní informaci o léčebné odpovědi u hematologických malignit obecně. Terapeutickým cílem je dosažení MRD negativní remise onemocnění, proto probíhá vývoj dostatečně citlivých metod detekce minimální zbytkové choroby na molekulární úrovni.

Jedním z přístupů detekce MRD u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií je využití fluorescenčního barviva SYBR Greenu, specifita reakce je zajištěna navržením pacient specifických oligonukleotidů, jeden primer vždy lokalizován do CDR3 oblasti expandovaného klonu. Použití SYBR Greenu neodstraňuje problémy s nespecifickou amplifikací, detekována je každá dvouřetězcová DNA a dochází k falešnému zvýšení měřené fluorescence.

V současnosti je detekce minimální zbytkové choroby založena na využití dvou JH- genově specifických TaqMan sond (JHQ1/4/5, JHQ6). Vzhledem k tomu, že hypermutační proces ovlivňuje kromě VH segmentů i JH segmenty a TaqMan sondy jsou specifické pouze pro JH, mohou být kromě omezení specifity detekovány i další přestavby IgVH, které využívají stejný JH segment. Pro klonální přestavby IgVH s JH2 segmentem nelze uvedený metodický přístup použít. Specifita tohoto typu RQ-PCR je významně ovlivněna optimálním návrhem ASO oligonukleotidu a optimalizací reakčních teplot.

Nový citlivější přístup ke stanovení minimální zbytkové choroby u B-CLL pacientů využívá LNA (Locked Nucleic Acid) sondy TaqMan technologie. U každého pacienta byly navrženy specifické oligonukleotidy, jeden vždy lokalizován do CDR3 oblasti expandovaného klonu a pro kvantifikaci připraven plazmid s naklonovanou pacient specifickou IgVH sekvencí. Jako referenční gen jsme zvolili gen pro albumin. Pro jednotlivé VH rodiny byly navrženy do FR3 oblasti univerzální LNA modifikované TaqMan sondy, specifické pro všechny klony dané VH rodiny. Alogenní transplantaci podstoupili pouze pacienti s nemutovaným IgVH, MRD jsme tedy sledovali u této skupiny. V případě pacientů s hypermutovaným IgVH, kde není možné použít navrženou VH specifickou LNA sondu, lze pro sledování navrhnout pacient specifickou LNA sondu.

Ve srovnání s flow cytometrií, dosahuje stanovení MRD pomocí ASO RQ-PCR o řád vyšší senzitivity tj. 10-5. LNA modifikované sondy a ASO RQ-PCR představují dostatečně specifický a senzitivní přístup ke stanovení minimální zbytkové choroby u B-CLL pacientů.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se