XI. kongres o aterosklerózeŠpindlerův Mlýn, 6.–8. prosince 2007


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 186
Kategorie: Sjezdy

Vytrvalý déšť asi překazil některým účastníkům kongresu plány na lyžování, přesto se ne všichni zúčastnili odborného programu. A to udělali chybu – letošní kongres jim kromě osvědčeného modelu a stabilní kvality nabídl několik lahůdek. Hned v prvním bloku o farmakoterapii dyslipidémií a aterosklerózy všechny zaujalo sdělení „Kontroverze kolem rosiglitazonu“. Tomáš Štulc (Praha) dokázal tuto nepřehlednou a velmi živou problematiku zpracovat nejen srozumitelně, ale především s vlastním názorem. Díky za to. Opět jsme se dozvěděli mnoho pěkného o niacinu, opět s dodatkem, že ještě k dispozici nebude. Leitmotivem tohoto a pochopitelně i následujícího bloku (HDL v procesu aterosklerózy) byl význam jednotlivých frakcí HDL cholesterolu. To, co by se mohlo zdát laboratorním detailem, má zřejmě značný klinický význam. Nicméně se nezdá, že by se stanovení subfrakcí HDL stalo běžným.

Na slavnostním večeru byly vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu ČSAT, za publikace a uznání byla předána nejaktivnějším pracovníkům projektu MedPed (Make early diagnoses to Prevent early deaths in Medical Pedigrees). Nejvýše byla oceněna práce L. Šedové et al. z Biologického ústavu 1. LF UK „Sucrose feeding during pregnancy and lactation elicits predictive-adaptive metabolic response in offspring of an inbred genetic model of metabolic syndrome“, otištěná v Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., na dalších místech se umístily práce K. Zídkové et al. ze 3. interní kliniky 1. LF UK „Detection of variability in apo(a) gene transcription regulatory sequences using the DGGE metod“ a dva články E. Jindřichové et al. z pražského IKEMu, publikované v Physiol. Res.

Uznání ČSAT za dlouhodobý přínos v oblasti diagnostiky a léčby závažných dyslipidémií a za zásluhy o rozvoj projektu MedPed převzali prim. Jan Buryška z Městské nemocnice v Ostravě–Fifejdách, prim. Josef Mraček z Oblastní nemocnice v Trutnově a prof. Josef Hyánek z pražské Nemocnice Na Homolce. Za „Vynikající pracoviště projektu MedPed” převzali diplom prim. Hana Halámková (Nemocnice Vyškov), prim. Dagmar Povalačová (Nemocnice Třebíč) a MUDr. Josef Macháček (Baťova nemocnice Zlín).

Ráno nejen, že nebylo hezky, ale bez deštníku se téměř nedalo přejít do blízké tenisové haly, kde tradičně vystavují farmaceutické společnosti a jsou přestávky s občerstvením. Ale už před první přestávkou jsme dostali pořádnou porci výživných novinek v anglickém IAS/ČSAt sympoziu „Risk factors of atherosclerosis“. Práce Erica de Groota z amsterdamské univerzity (Nizozemí) „Intima media thickness“ zdaleka nebyla jen metodická, přesto ji zastínilo sdělení Jana A. Kuivenhovena z Akademického lékařského centra v Amsterdamu (Nizozemí) o možnostech genové léčby dyslipidémií (Gene therapy for LPL deficiency). To, co ještě nedávno znělo jako sci-fi, je v experimentu na zvířeti pomocí vhodných vektorů již možné!

Sekce Varia měla skutečně široké rozpětí – od přehledného sdělení o syndromu MIAC (malnutrition, inflammation, atherosclerosis, calcification – Bláha, Hradec Králové), přes originální klinickou práci, porovnávající intimo-nediální tloušťku u esenciální hypertenze a feochromocytomu (Holaj, Praha) až po posouzení vhodnosti interleukinu 8 jako časného ukazatele aterosklerózy (Kraml, Praha).

Odpoledne bylo věnováno kardiometabolickému riziku a v paralelní sekci experimentální ateroskleróze a molekulární genetice. V klinické sekci byla témata velmi různorodá, ale téměř všechna vyvolala bohatou diskuzi. Na závěr pátečního odborného programu přednesla Šobrovu přednášku (zařazovanou jen každým druhým rokem) na téma Epidemiologie kardiovaskulárních chorob vedoucí Pracoviště preventivní kardiologie IKEM doc. Renata Cífková.

V sobotu ráno se sluníčko ukázalo, ale jen na chvíli. I když řady účastníků prořídly a Hot lines pouze reprodukují výsledky nejnovějších studií, následovaly i zde po každém sdělení otázky, se kterými se přednášející úspěšně vypořádali. Nejexotičtější dotaz byl na ovlivnění frekvence transplantovaného srdce ivabradinem, který vznesl velmi aktivní účastník kongresu prof. Milan Šamánek.

Tečkou za kongresem byla nová doporučení, jednak diagnostiky a léčby dyslipidémií, jednak pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. O 48 tuzemských ústních sdělení se podělila pracoviště z Prahy, Hradce Králové, Plzně, Olomouce a Brna; s jedinou výjimkou tomu tak bylo i u posterů. Spektrum posluchačů však bylo nesrovnatelně širší a potvrzuje se, že kongresy o ateroskleróze ČSAT mají své pevné a nezastupitelné místo, a to nejen díky atraktivnímu datu a místu konání. Organizace je zaběhnutá a bez větších problémů byl dodržen i časový rozvrh. Za to se patří organizátorům poděkovat a všechny zájemce pozvat opět počátkem prosince 2008 do Špindlerova Mlýna.

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

128 08 Praha 2, U Nemocnice 1

e-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.czs


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se