Analýza genomu B-CLL pacientů pomocí array CGH


Autoři: K. Staňo Kozubík 1;  P. Kuglík 2;  D. Dvořáková 1;  J. Mayer 1;  Š. Pospíšilová 1
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN, Brno 1;  Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 174
Kategorie: Sjezdy

B-buněčná chronická lymfocytární leukémie (B-CLL) je stejně jako většina nádorů provázena abnormalitami genomu nádorových buněk (delece, amplifikace úseků DNA, případně přestavby chromozomů). Některé změny jsou nádorově specifické a jsou jednou z příčin vzniku onemocnění, jiné vznikají sekundárně v důsledku neregulované proliferace buněk, u kterých selhaly opravné mechanismy. Znalost těchto aberací má velký význam pro určení prognózy i výběr odpovídající léčby.

Změny počtu kopií úseků DNA lze detekovat pomocí srovnávací genomové hybridizace (CGH), fluorescenční cytogenetické techniky, která mapuje tyto odchylky na metafázních chromozomech. Zavedení metody srovnávací genomové hybridizace založené na principu microarrays umožnilo přesnou detekci a kvantifikaci genomových aberací přímo ze sekvence lidského genomu. Microarrays s dlouhými oligonukleotidy jsou nejvíce flexibilní a v případě přítomnosti sond reprezentujících celý genom jsme s jejich pomocí schopni přesně detekovat změny jedné kopie úseku DNA, na rozdíl od microarrays založených na bakteriálních arteficiálních chromozomech (BAC) a komplementární DNA (cDNA).

Pomocí microarrays s dlouhými oligonukleotidy jsme vyšetřili vzorky pacientů s B-CLL, u kterých byla dříve provedena cytogenetická analýza. Naše analýza nejenže potvrdila výsledky analýzy cytogenetické, ale našla i aberace, které nebyly při vyšetření FISH zaměřeném na soubor aberací standardizovaný pro danou diagnózu odhaleny.

Práce na tomto projektu je podporována grantem IGA MZ ČR 8448-3/2005, výzkumným záměrem MŠMT ČR MSM0021622430 a NF Elpida Nucleus.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×