Frekvence alel genu TPMT v populaci České republiky


Autoři: P. Riedlová 1;  Á. Bóday 1;  D. Valík 2;  R. Richterová 1;  M. Kučerová 1;  M. Radina 1
Působiště autorů: Onkologické centrum J. G. Mendela – laboratoř molekulární biologie, Nový Jičín 1;  Masarykův onkologický ústav – oddělení laboratorní medicíny, Brno 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 178
Kategorie: Sjezdy

Thiopurin S-metyltransferáza (TPMT) je enzym cytosolu, který katalyzuje S-metylaci aromatických a heterocyklických sulfhydrilových komponent thiopurinů. Tyto látky jsou používány v medicíně jako protinádorová léčiva a imunosupresiva při terapii autoimunitních onemocnění, hematoonkologických onemocnění u dětí, idiopatických střevních zánětů a při transplantacích. Mezi nejznámější zástupce patří 6-thioguanin, 6-merkaptopurin a jeho imidazolový derivát azathioprin. Thiopurinová léčiva jsou konvertována v organismu na účinné thioguaninové nukleotidy, které se zabudovávají do nukleových kyselin, a inhibují tak jejich transkripci. Cytotoxické a imunosupresivní účinky jsou dány také inhibicí de novo syntézy purinových nukleotidů.

TPMT je klíčový enzym biodegradace thiopurinů, určující efekt léčiv a vznik vedlejších nežádoucích účinků při jejich odbourávání, jako je myelosuprese, hepatotoxicita, neurotoxicita a záněty sliznic. Snížená aktivita TPMT je důsledkem přítomnosti známých polymorfismů v kódující oblasti genu TPMT. Nerovnoměrné rozložení aktivity TPMT v populaci způsobuje rozdíly v účinnosti léčby a ve výskytu nežádoucích vedlejších účinků, proto stanovení genotypu TPMT před začátkem léčby může být dobrým nástrojem pro určení vhodného dávkování léčiva.

V indoevropské populaci bylo popsáno několik funkčních polymorfismů, z nichž mezi nejčastější deficitní alely patří TPMT*2, TPMT*3A a TPMT*3C, méně častá je alela TPMT*3B. Alela TPMT*2 je tvořena nukleotidovou záměnou G238C v exonu 5, TPMT*3C záměnou A719G v exonu 10. U TPMT*3A byly popsány dvě sekvenční varianty, G460A v exonu 7 a A719G v exonu 10.

V souboru 157 pacientů jsme sledovali výskyt alel TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B a TPMT*3C. Vzorky DNA byly izolovány z leukocytů periferní krve a molekulárně genetická analýza byla založena na principu analýzy křivek teploty tání. V souboru byly zastoupeny genotypy: TPMT*1/*1 – 144×, TPMT*1/*2 – 1×, TPMT*1/*3A – 11× a TPMT*3A/*3A – 1×.

V naší populaci zjištěné genotypové a alelové frekvence se shodují s údaji publikovanými pro indoevropskou populaci.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se