Význam molekulárně genetické analýzy genu CYP2D6 a metody detekce


Autoři: E. Flodrová 1;  A. Žourková 2;  I. Palčíková 2;  R. Gaillyová 1
Působiště autorů: Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 1;  Psychiatrická klinika FN, Brno 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 171
Kategorie: Sjezdy

Cytochromy P450 jsou biotransformační enzymy, zodpovědné za detoxikaci cizorodých organických sloučenin – xenobiotik. Hrají významnou úlohu v oxidativním metabolismu endogenních i exogenních molekul, které přeměňují na elektrofilní meziprodukty. Ty jsou dále konjugovány na hydrofilní deriváty vylučované močí.

CYP2D6 (debrisoquine 4-hydroxyláza) je jedním z nejstudovanějších enzymů metabolizující téměř 25 % běžně užívaných léčiv – tricyklická antidepresiva, antipsychotika, betablokátory, antiarytmika a jiné. CYP2D6 leží na dlouhém raménku chromozomu 22 a je součástí lokusu CYP2D spolu s pseudogeny CYP2D7 a CYP2D8. Je funkčně polymorfní a vykazuje obrovskou interindividuální variabilitu v aktivitě enzymu, a tím vede k rozdílům v terapeutické účinnosti podávaných léčiv. Doposud bylo popsáno více než 100 druhů alel. Dle aktivity enzymu může být populace rozdělena do čtyř hlavních skupin: pomalí metabolizátoři (PM), intermedierní metabolizátoři (IM), efektivní metabolizátoři (EM) a ultrarychlí metabolizátoři (UM).

OLG FN Brno se ve spolupráci s psychiatrickou klinikou FN Brno dlouhodobě zabývá vlivem polymorfismů v genu CYP2D6 na léčbu antidepresivy.

Stávající metody přímého sekvenování a agarová elektroforéza jsou na našem pracovišti postupně nahrazovány rychlejší a efektivnější metodou Real-Time PCR. Pomocí této metody je prozatím možné v krátkém čase spolehlivě detekovat nejfrekventovanější nulové alely 4* 6* 7* a 8*, 3* které jsou v homozygotním stavu spojeny s genotypem pomalého metabolizátora. Naší snahou je postupně zoptimalizovat tuto metodu analýzy teploty tání pro všechny nejčastěji se vyskytující alely (10* 17* 41* ….) v kavkazské populaci.

Tato práce je podporována výzkumným záměrem MSM 0021622404 (2005–2011).


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se