Význam vybraných molekulárně-genetických markerů pro predikci léčebné odpovědi a odhadu prognózy u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic


Autoři: L. Benešová 1;  B. Belšánová 1;  M. Pešek 2;  R. Slováčková 1;  M. Minárik 1
Působiště autorů: Laboratoř molekulární genetiky a onkologie, Genomac International, s. r. o., Praha 1;  Plicní klinika, FN Plzeň, Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 168
Kategorie: Sjezdy

Plicní karcinom je závažné civilizační onemocnění, jehož incidence je u nás na prvním místě nádorových onemocnění u mužů a na druhém místě u žen. Současné efektivní terapie (chemoterapie, biologická cílená terapie) představují naději pro prodloužení života u určitého segmentu nemocných. U celé řady těchto preparátů bylo prokázáno, že jejich účinnost je ovlivněna somatickými mutacemi nebo vrozenými variacemi nacházejícími se v genech, jejichž proteinové produkty se účastní systémů souvisejících s mechanismem daného léčebného účinku. V našem projektu se zabýváme sledováním vztahu sady vybraných somatických mutací genů EGFR a KRAS a jednodukleotidových polymorfismů (SNP) v genech zajišťujících opravy DNA, kontrolu buněčného cyklu a transportní kinetiku. Specifické mutace v oblasti tyrozinkinázové domény genu EGFR, především v exonech 19 a 21, indikují pozitivní odpověď na cílenou biologickou léčbu inhibitory tyrozinkináz (např. gefitinib a erlotinib), zatímco mutace protoonkogenu KRAS je naopak pokládána za negativní prediktor účinnosti a celkově faktor negativní prognózy onemocnění. DNA polymorfismy mohou určovat efektivitu různých systému jako například DNA opravných systémů (NER, BER), systémů kontroly buněčného cyklu nebo transportní kinetiky. Narozdíl od často studovaných mutací v nádorových tkáních nebývá průkaz souvislosti v případě polymorfismů tak přímočarý. Většinou se jedná o komplexní korelaci účinku a toxicity s více polymorfismy najednou.

Na základě vyšetření uvedených markerů u více než 130 onkologických pacientů jsme vytvořili návrh rozhodovacího algoritmu pro volbu biologické cílené terapie na základě vyšetření mutací a optimální sadu SNP polymorfismů napomáhající k odhadu prognózy chemoterapeutické léčby. Naše výsledky naznačují, že při vhodně zvolené kombinaci genetických vyšetření DNA izolované z tkáně a periferní krve pacienta je možno predikovat účelnost nasazení výše uvedených cytostatických lečebných schémat.

Podporováno grantem IGA MZ 9087-3.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se