K 10: Doporučený postup v péči o nehojící se ránu – utopie anebo realita budoucnosti?


Autoři: A. Pokorná 1;  L. Veverková 2
Působiště autorů: Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno 1;  I. Chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno 2
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 12-13, 2013
Kategorie: Abstrakta

Úvod

Doporučené postupy (guidelines) vycházejí ze soudobých poznatků lékařské a ošetřovatelské vědy (jsou tedy evidence based – založeny na důkazech) a jsou považovány za postupy lege artis. Je však třeba akcentovat, že se jedná o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému pacientovi. Příslušný zdravotnický pracovník, jemuž je dle kompetencí doporučený postup předložen, může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil. Guidelines mají být nástrojem pomoci v rozhodovacím procesu zdravotníků a ne bičem, který vyžaduje slepé a bezhlavé následování určitého schématu. Mají vyjadřovat nepodkročitelné minimum bezpečné péče a ne nedosažitelné maximu intervencí a postupů.

Bariéry přípravy doporučeného postupu

Doporučené postupy jsou připravovány odbornými společnostmi jednotlivých specializací a právě zde nastává již primární problém pro tvorbu doporučeného postupu pro péči o osoby s nehojící se ránou. Pod kterou odbornou společností lze guidelines připravit? Samozřejmě se nabízí poměrně jednoduchá odpověď – máme přece Českou společnost pro léčbu rány. Nicméně situace není ani zdánlivě tak jednoduchá již s ohledem na multioborovou problematiku a etiologii nehojících se ran (Vaneau et al. 2007). Nezbytná je spolupráce s dalšími odbornými společnostmi (Chirurgickou, Geriatrickou, Diabetologickou apod.). V souvislosti s tím vyvstává mnoho otázek. Má být doporučený postup péče o osobu s nehojící se ránou zaměřen na vlastní proces péče anebo jen na dokumentování rány a procesu péče? Jak budou řešeny případné diskrepance postupů (např. léčba nekrózy u dekubitu a diabetické nohy). V současné době probíhá intenzivní jednání mezi jednotlivými odbornými společnostmi a opravdu v bolestech se rodí nový doporučený postup pro péči o pacienty s nehojící se ránou.

Bariéry implementace doporučeného postupu

V souvislosti s přípravou doporučeného postupu je nezbytné mít na paměti také požadavky klinické a reálnou ekonomickou a legislativní situaci v klinické praxi. Jednoznačně existuje mnoho reálných bariér pro účelnou implementaci na důkazech založených postupů péče o osoby s nehojící se ránou (Lazarus et al. 1994; Fonder et al. 2008). Obdobně jsou ale poměrně často uměle vytvářeny další bariéry, které pramení jednak z neznalosti problematiky anebo jen z obyčejné neochoty a obav z nového a nepoznaného či zbytečné administrativní zátěže.

Závěr

Příprava guidelines pro péči o osoby s nehojící se ránou je nezbytnou součástí bezpečné a účelné péče v budoucnu. Vyžaduje multidisciplinární přístup a multilaterální jednání na úrovni odborných společností. Dalším předpokladem je spolupráce mezi lékařskými a nelékařskými pracovníky. Jednoznačně nelze opomenout ani legislativní rámec a nutnost podpory ze strany Ministerstva zdravotnictví na jedné straně a vrcholového i liniového managementu na straně druhé.


Zdroje

Fonder, M. A., Lazarus, G. S., Cowan, D. A. et al. Treating the chronic wound: A practical approach to the care of nonhealing wounds and wound care dressings. J Am Acad Dermatol 58, 2: 185–206, 2008.

Lazarus, G. S., Cooper, D. M., Knighton, D. R. et al. Definitions and guidelines for assessment of wounds and evaluation of healing. Arch Dermatol 130, 4: 489–493, 1994.

Vaneau, M., Chaby, G., Guillot, B. et al. Consensus panel recommendations for chronic and acute wound dressings. Arch Dermatol 143, 10: 1291–1294, 2007.

Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více