S2 Jak jsme začali převazovat...


Autoři: K. Palinčáková 1;  L. Bednářová 2
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Valašské Meziříčí 1;  Oddělení následné péče, Nemocnice Valašské Meziříčí 2
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 41, 2013
Kategorie: Abstrakta

Dekubity patří mezi základní indikátory kvality ošetřovatelské péče každého zdravotnického zařízení a jejich výskyt je nutno monitorovat a nastavit opatření, která povedou k prevenci vzniku dekubitů a jejich minimálnímu výskytu. Dekubitus je rána, která vznikla na podkladě stlačení a následné ischemii měkkých struktur tkáně, vůči skeletu a vnější podložce.

Naše zdravotnické zařízení se řídilo standardem Péče o rány, dekubity a jiné kožní defekty, ovšem nebyl sjednocen sběr statistických dat u dekubitů, jak na vzniku, tak na výstupu. Taktéž byly nalezeny problémy s komunikací mezi ošetřovatelským personálem a lékaři. Nekoordinovaně se pečovalo o dekubity a byly vedeny nesjednocené zápisy v dokumentaci. Další chybou bylo přerušení kontinuity péče o dekubity v rámci překladů našeho zdravotnického zařízení tzn. z oddělení na oddělení. Bylo nutné sjednotit postupy v péči o dekubity a chronické rány a taktéž zahájit sběr dat pro statistické účely, jejichž reálným výstupem se mohl řídit management kvality ošetřovatelské péče a následně mohl být zahájen proces zlepšení kvality péče o dekubity.

Počátkem roku 2013 vznikl v Nemocnici Valašské Meziříčí nový převazový tým, který je zastřešován lékařem-chirurgem a odbornými konzultantkami pro léčbu chronických ran, a který sjednotil převazové postupy a zápisy v dokumentaci. Byla nastavena nová dokumentace jednotná pro celé zdravotnické zařízení a stanoveny pravidelné revize ran v daných intervalech odbornými konzultantkami. Taktéž vznikl pro celé zdravotnické zařízení algoritmus jako návod při postupu u pacientů, kteří jsou v riziku pádu a u kterých došlo k vzniku dekubitu. Taktéž v rámci kontinuity péče o dekubity a chronické rány po propuštění pacienta vznikla pravidelná ambulantní péče o tyto postižené pacienty.

Prezentace obsahuje taktéž výstup z prvního měsíce sběru statistických dat, kde je graficky znázorněn, jak vznik, tak výstup u dekubitu, místo vzniku na těle pacienta a oddělení, na kterém byl dekubitus zachycen.

Dekubitus představuje pro pacientův organismus zvýšenou energetickou zátěž a v některých případech i smrtelně nebezpečnou komplikaci. Taktéž pro ošetřovatelský personál představuje dekubitus často zvýšenou fyzickou zátěž a pro zdravotnické zařízení ekonomicky nevýhodnou komplikaci, proto je naší prioritou předcházet vzniku dekubitů a včas zamezit jejich progresi. Prevence dekubitů by měla být jednou z nejdůležitějších součástí ošetřovatelského procesu vůči pacientovu zdraví.


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se