10. Doporučený postup v péči o donošené novorozence po resuscitaci na porodním sále


Autoři: Z. Straňák
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2013, 78, č. Supplementum s. 94-95
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY 
ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Autor

Z. Straňák

Oponenti

Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP

Úvod

Perinatální asfyxie je jednou z nejčastějších příčin mortality a závažné dlouhodobé morbidity u donošených novorozenců. Novorozenecká mortalita v ČR je velmi nízká, ale incidence závažné kraniální morbidity – hypoxicko-ischemické encefalopatie (HIE) – je ve srovnání s vyspělými zeměmi průměrná až podprůměrná. Adekvátní primární zajištění novorozence na porodním sále a včasný překlad na specializované pracoviště je jedním z důležitých faktorů pro snížení výskytu hypoxicko-ischemické encefalopatie. Cílem doporučeného postupu je optimalizace péče, maximální využití moderních terapeutických metod a zlepšení indikátorů kvality péče (mortalita, neonatální a pozdní morbidita) u donošených novorozenců po úspěšné resuscitaci z důvodů perinatální asfyxie.

Definice perinatální asfyxie

  • metabolická a/nebo smíšená acidóza (pH < 7) v umbilikální arterii,
  • přetrvávající skóre podle Apgarové 0–3 v 5. minutě po porodu,
  • přítomnost závažné neurologické symptomatologie (křeče, kóma, hypotonie),
  • známky systémové multiorgánové dysfunkce (myokardiální, respirační, gastrointestinální, hematologická a renální symptomatologie).

Resuscitace novorozenců

Resuscitace se provádí podle doporučení European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010, Section 7.

Post-resuscitační péče

U novorozenců po úspěšné resuscitaci a/nebo perinatální asfyxii může docházet v dalším období k závažné deterioraci celkového stavu. Po úspěšném obnovení ventilace a cirkulace je nutné zajistit

  • adekvátní monitorování vitálních funkcí,
  • adekvátní zajištění novorozence a
  • okamžitý překlad na pracoviště, které poskytuje resuscitačně-intenzivní péči a má možnost provádět hypotermii.

A. Zajištění ventilace a oxygenace

V případě známek respirační insuficience je nutné monitorovat preduktální SpO2. Hodnoty preduktální SpO2 je nutné udržovat v rozmezí 88–95 %. V případě progrese respirační insuficience, periodického dýchání a/nebo apnoických pauz je nutné zahájit arteficiální ventilaci samorozpínacím vakem frekvencí 40–60 vdechů za minutu s inspirační tlaky 15–20 cm H2O a end-expiračním tlakem 4–5 cm H2O. Při ne-úspěšné ventilaci samorozpínacím vakem a/nebo předpokládané dlouhodobé nutnosti umělé plicní ventilace je nutné přistoupit k intubaci. Při použití samorozpínacího vaku měříme inspirační a expirační tlaky manometrem (pokud je dostupný). Efektivitu ventilace hodnotíme podle klinické odpovědi (změny prokrvení), monitorováním SpO2, přítomnosti symetrického pohybu hrudníku a auskultačně.

B. Zajištění cirkulace

Adekvátní srdeční výdej je základním předpokladem pro udržení cirkulační stability. Srdeční výdej zajistíme dostatečným přívodem tekutin a iontů. Optimálním roztokem je 10% glukóza v dávce 60–70 ml/kg/24 hodin. V případě nízkého krevního tlaku můžeme aplikovat fyziologický roztok v dávce 10 ml/kg během 10 minut. V případě přetrvávající hypotenze je možné zahájit kontinuální podávání dopaminu a/nebo dobutaminu v dávce 10–20 μg/kg/minutu. Opakovaně je nutné měření krevního tlaku, času rekapilarizace a sledování prokrvení.

C. Prevence vzniku hypoglykémie

Hypoglykémie signifikantně negativně ovlivňuje dlouhodobou morbiditu novorozenců po resuscitaci a/nebo perinatální asfyxii. Stanovení glykémie je indikované 30 minut po porodu. Hodnota glykémie ≤ 2,6 mmol/l u asymptomatických novorozenců je indikovaná k léčbě. Podáváme roztok 10% glukózy v dávce 3 ml/kg/hod. Kontrola glykémie se provádí po 30 minutách. V případě perzistující hypoglykémie použijeme bolusové podání 10% glukózy v dávce 2 ml/kg během několika minut.

D. Korekce metabolické acidózy

Metabolická acidóza je velmi častá komplikace. Rutinní korekce metabolické acidózy bikarbonátem není doporučována. Při aplikaci bikarbonátu může dojít k závažnému zhoršení myokardiálních a cerebrálních funkcí. Podmínkou pro podávání bikarbonátu je obnovení adekvátní ventilace a cirkulace. Indikací pro podávání bikarbonátu je závažná metabolická acidóza s pH ≤ 7,0. Bikarbonát podáváme v dávce 1–2 mmol/kg i.v. v pomalé infuzi.

E. Terapie křečí

Léčba novorozeneckých křečí se řídí doporučením České neonatologické společnosti. Lékem volby je fenobarbital v dávce 10–20 mg/kg i.v. (infuze minimálně 20 minut).

F. Zajištění termoneutrálního prostředí

Zabránění ztrátám tepla a udržení optimální tělesné teploty je základním předpokladem úspěšné terapie. Novorozence ošetřujeme ve vyhřívaném lůžku s nastavenou teplotou na 36,5 °C nebo v inkubátoru s nastavenou teplotou 32–33 °C. Teplotu pravidelně kontrolujeme. Optimálním přístupem je používání regulované servo-kontroly.

Poznámka: V případě vysoce pravděpodobné indikace hypotermie doporučujeme vypnout vyhřívání inkubátoru (i při transportu) a zahájit pasivní chlazení improvizovanými prostředky.


Zdroje

1. Levene, MI., Chervenak, FA. Definition of perinatal asphyxia. Fetal and Neonatal Neurology and Neurosurgery. 4th ed. Elsevier 2009:491.

2. Vento, M., Saugstad, OD. Resuscitation of the term and preterm infant. Semin Fetal Neonatal Med 2010; 15(4):216-222.

3. Richmond, S., Wyllie, J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation of babies at birth. Resuscitation 2010; 81:1389-1399.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více