Česká gynekologie - Číslo Supplementum/2013

DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

3
Komentář a Preambule

A. Měchurová, P. Čepický

4
Doporučené postupy – závazné, nebo nezávazné?

L. Prudil

8
1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – doporučený postup

V. Unzeitig

10
2. Provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě – doporučený postup

K. Andělová

11
3. Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu – doporučený postup

A. Měchurová, R. Vlk, V. Unzeitig

15
4. Současné názory na management odtoku plodové vody

A. Měchurová

18
5. Potermínová gravidita – doporučený postup

A. Roztočil, A. Měchurová

19
6. Preindukce a indukce porodu – doporučený postup

A. Roztočil

21
7. Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním – doporučený postup

T. Binder, V. Unzeitig, P. Velebil

22
8. Prenatální péče o vícečetná těhotenství – doporučený postup

Z. Hájek, A. Roztočil

24
9. Vedení porodu vícečetného těhotenství – doporučený postup

A. Roztočil, Z. Hájek

26
10. Interpretace fetálního kardiotokogramu – FIGO 1986
27
11. Podmínky, za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, která se k takové alternativě rozhodnou

J. Gogela, Z. Vebera

29
12. Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti

A. Měchurová

30
13. Zásady pro poskytování porodní péče v České republice

P. Velebil, A. Měchurová, Z. Hájek

32
14. Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků – doporučený postup

A. Měchurová, J. Melichar, Z. Straňák, P. Švihovec, J. Mašata

34
15. Antitrombotické zajištění těhotných podle rizika tromboembolické nemoci (TEN) – doporučený postup

M. Penka, T. Binder, P. Ďulíček

37
16. Těhotenská cholestatická hepatóza – doporučený postup

T. Binder

38
17. Peripartální život ohrožující krvácení
41
18. Porod velkého plodu – doporučený postup

A. Roztočil

42
19. Tokolýza – doporučený postup

Z. Hájek

44
20. Aplikace kortikosteroidů – doporučený postup

Z. Hájek, A. Měchurová, Z. Straňák

45
21. Hypertenze v graviditě – doporučený postup

A. Měchurová, K. Andělová

48
22. Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta

23. Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze – doporučený postup

A. Roztočil, P. Velebil

50
24. Herpes genitalis v graviditě – management – doporučený postup

J. Záhumenský, J. Mašata

51
25. Doporučená péče ve fyziologickém puerperiu

A. Roztočil, P. Calda

52
26. Očkování v těhotenství – doporučený postup

T. Binder

54
27. Extrakce plodu kleštěmi – doporučený postup

Z. Hájek

55
28. Extrakce plodu vakuumextrakcí - doporučený postup

O. Šimetka

57
29. Provádění extrakce plodu uloženého v poloze podélné koncem pánevním – doporučený postup

A. Roztočil

58
30. Dystokie ramének – doporučený postup

J. Záhumenský, M. Procházka, V. Unzeitig

60
31. Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve II. době porodní

P. Čepický

61
32. Péče o ženy se závažným porodním poraněním hráze – doporučený postup

J. Záhumenský, V. Kališ

62
33. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen

M. Lubušký, M. Procházka, O. Šimetka, I. Holusková


DOPORUČENÉ POSTUPY SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

63
1. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče –doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk

64
2. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk

68
3. Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk

69
4. Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze. Ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk


DOPORUČENÉ POSTUPY 
ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

70
1. Léčba kyslíkem – doporučený postup

P. Zoban, J. Biolek

73
2. Hyperbilirubinémie novorozence – doporučený postup

J. Dort, H. Tobrmanová

76
3. Dieťa drogovo závislej matky – doporučený postup

H. Drobná, M. Čihař

80
4. Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek – doporučený postup

J. Macko, J. Zach

83
5. Postup péče o novorozence HBsAg pozitivních a anti-HCV pozitivních matek – doporučený postup

H. Podešvová

84
6. Novorozenecké křeče – doporučený postup

J. Hálek

88
7. Značení novorozenců – doporučený postup

M. Paulová

89
8. Aplikace kyslíku v resuscitaci na porodním sále – doporučený postup

J. Dort, E. Dortová

92
9. Prevence krvácení z nedostatku vitaminu K (krvácivé nemoci novorozenců) – doporučený postup

M. Hanzl

94
10. Doporučený postup v péči o donošené novorozence po resuscitaci na porodním sále

Z. Straňák

95
11. Kojení donošených novorozenců

A. Mydlilová

97
12. Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko – ischemické encefalopatie

R. Kolářová, J. Hálek, L. Kantor, P. Pokorná, V.vobruba, J. Tkaczyk, H. Wiedermannová, P. Zoban


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se