Evropský průzkum podávání profylaktické léčby nauzey a zvracení navozených chemoterapií naznačuje mezery v praxi i cesty ke zlepšení

13. 3. 2020

Při použití doporučených postupů antiemetické profylaxe lze předejít nauzee a zvracení vyvolaným chemoterapií (CINV). Při podávání profylaktické léčby CINV hrají významnou úlohu sestry. V 16 evropských zemích byl proto proveden průzkum právě mezi středním zdravotnickým personálem, s cílem zhodnotit využívání doporučené antiemetické profylaxe v onkologické praxi i překážky jejího podávání.

Znalost doporučených postupů

Průzkum proběhl v období březen 2016 až únor 2017. Obsahoval 20 otázek, na které on-line odpovídalo 212 sester s 15letými zkušenostmi v onkologii (medián). Většina z nich (80 %) pracovala ve státních zdravotnických zařízeních a 75 % dokázalo navrhnout a předepsat antiemetickou profylaxi. Doporučené postupy ASCO pro prevenci CINV znalo pouze 46 % respondentek, evropská doporučení (MASCC/ESMO) jen 40 %. Nejčastěji (ve 46 %) byly využívány postupy stanovené v daném zdravotnickém zařízení.

Odchylky od doporučených postupů

Hlavní odchylkou od doporučených postupů prevence CINV při podávání vysoce emetogenní chemoterapie bylo nedostatečné využití kombinace antagonisty receptorů NK1 (NK1RA) + antagonisty receptorů 5-HT3 (5-HT3RA) + kortikosteroidu 1. den chemoterapeutického cyklu (pouze v 55 %) a nadměrné podávání 5-HT3RA 2.­–5. den po aplikaci chemoterapie (v 50 %), kdy se má podávat kortikosteroid. U pacientů s vysoce a středně emetogenní chemoterapií byl hojně využíván metoklopramid, který nepatří mezi doporučené přípravky (ve 30 % 1. den a v 50 % 2.–5. den chemoterapeutického cyklu).

Bariéry při dodržování doporučených postupů

Jako hlavní překážku v dodržování doporučených postupů sestry uváděly rozhodnutí lékaře (ve 40 %), ovšem roli hrála také cena léčby.

Problematické cíle při prevenci CINV

Za nejobtížněji zvládnutelné aspekty profylaxe CINV respondentky považovaly prevenci CINV v opožděné fázi, tj. 2.–5. den po podání chemoterapie (64 %), a snížení dopadu CINV na kvalitu života pacientů (61 %).

Závěr

Tento evropský průzkum poukázal na nedostatečné využívání doporučených postupů antiemetické profylaxe při podávání vysoce a středně emetogenní chemoterapie, a zároveň naznačil možnosti jak zlepšit jejich dodržování.

(zza)

Zdroj: Dielenseger P., Börjeson S., Vidall C. et al. Evaluation of antiemetic practices for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): results of a European oncology nurse survey. Support Care Cancer 2019 Nov; 27 (11): 4099−4106, doi: 10.1007/s00520-019-04697-1.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se