Jednoduchá antiemetická profylaxe pro pacientky s karcinomem prsu léčené AC chemoterapií

23. 9. 2020

Kombinace antracyklinového cytostatika s cyklofosfamidem (AC) patří mezi dobře účinné režimy chemoterapie karcinomu prsu. Samostatně tato cytostatika nesou střední riziko emetogenity, v kombinaci jsou však považovány z hlediska emeze za vysoce rizikové. Doporučená profylaxe spočívá v podání antagonisty serotoninového receptoru 5-HT3 v kombinaci s antagonistou neurokininového receptoru NK1 a kortikoidem dexamethasonem.

Nerozlučná dvojice palonosetron a netupitant

Příkladem zástupců dvou prvních skupin může být kombinace palonosetronu a netupitantu (NEPA), která skýtá několik výhod. Jednak zasahuje do obou zásadních drah, jež se podílejí na vzniku nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií, jednak působí proti akutnímu i opožděnému zvracení, a navíc je dostupná v perorální lékové formě ve fixní kombinaci.

Účinnost a bezpečnost NEPA byla prokázána v randomizovaných klinických studiích u pacientů se solidními nádory, a to i při opakovaném podání. Provedena byla také pilotní studie u pacientek s karcinomem prsu, které byly léčeny AC chemoterapií. V té byla trojkombinace NEPA + dexamethason účinnější než dvojkombinace palonosetron + dexamethason.

NEPA vs. AC chemoterapie

Další informace o účinnosti NEPA v populaci pacientek léčených pro karcinom prsu AC chemoterapií přinesla studie italských autorů publikovaná počátkem roku 2020 v časopisu BMC Cancer. Jejím cílem bylo zjistit, jak se bude účinnost antiemetické profylaxe vyvíjet v průběhu 4 cyklů, a rovněž prozkoumat, zda působí i proti nevolnosti a zvracení, jež se mohou objevit později než 5. den cyklu.

Multicentrická studie fáze II probíhala od května do září 2016. Účastnice užívaly standardní jednorázovou dávku NEPA perorálně a 12 mg dexamethasonu i.v. před každým cyklem adjuvantní chemoterapie. Léčeny byl režimy AC či EC (doxorubicin/epirubicin + cyklofosfamid) nebo FEC (5-fluorouracil, epirubicin, cyklofosfamid). Hodnoceno bylo dosažení celkové profylaktické odpovědi (CR), tedy nepřítomnosti zvracení a stavu bez potřeby záchranné medikace po dobu 5 dní od podání chemoterapie.

Více než polovina žen dlouhodobě bez obtíží

Vyhodnocena byla data 139 pacientek, z nichž 97,8 % absolvovalo všechny 4 studijní cykly chemoterapie. CR v cyklu 1 dosáhlo 70,5 % žen (90% interval spolehlivosti [CI] 64,1–76,9 %). V dalších cyklech se pak udržovala obdobná účinnost: v cyklu 2 dosáhlo CR 60,4 % žen, v cyklu 3 to bylo 56,1 % a v posledním cyklu potom 52,5 % pacientek. Kumulativně si 53 % pacientek udrželo CR v průběhu všech 4 cyklů protinádorové léčby.

Profylaktický účinek nejspíše přetrvává

Ženy, kterým profylaxe přinesla CR, měly nižší riziko velmi pozdních epizod nauzey a zvracení (ve dnech 6−21) oproti těm, jež CR nedosáhly. Incidence těchto epizod měla v průběhu léčby zvyšující se tendenci (přibližně 10 % v cyklu 1 až 20 % v cyklech 3 a 4). U žen s CR byl jediným prediktivním faktorem velmi pozdních obtíží výskyt anticipační nauzey před podáním chemoterapie.

NEPA má příznivý bezpečnostní profil

Antiemetická trojkombinace byla pacientkami dobře snášena i při opakovaném podání. Nebylo zjištěno, že by se v průběhu léčby zvyšovala incidence nežádoucích příhod. Nejčastějšími obtížemi, které se vyskytly v souvislosti s antiemetiky, byly únava (3,4 % pacientek) a bolest hlavy (2,1 %).

Závěr

Kombinace NEPA + dexamethason se ukázala jako dobře účinná a bezpečná, a to i při opakovaném podání u AC chemoterapie. Prvotní analýzy také ukazují, že zabere-li tato profylaxe po dobu prvních 5 dní po podání protinádorové léčby, je to spojeno s nižší pravděpodobností, že se později ve stejném cyklu objeví další obtíže s nauzeou nebo zvracením.

(jam)

Zdroj: Caputo, R., Cazzaniga, M. E., Sbrana, A. et al. Netupitant/palonosetron (NEPA) and dexamethasone for prevention of emesis in breast cancer patients receiving adjuvant anthracycline plus cyclophosphamide: a multi-cycle, phase II study. BMC Cancer 2020; 20 (1): 232, doi: 10.1186/s12885-020-6707-9.



Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se