Porovnání účinnosti různých antiemetických režimů při léčbě vysoce emetogenní chemoterapií

20. 11. 2019

Zvládnutí chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení (CINV) je velmi důležité kvůli udržení dávky chemoterapie a zachování kvality života pacientů. Metaanalýza publikovaná v létě letošního roku hodnotila pomocí bayesovských analytických metod účinnost a bezpečnost 12 antiemetických režimů pro léčbu CINV způsobenou vysoce emetogenní chemoterapií (HEC).

Úvod

Aktuální guidelines doporučují pro léčbu CINV kombinaci více antiemetik. Rostoucí počet antiemetických režimů, zejména těch zahrnujících antagonisty neurokininového receptoru NK1 (NK1RA) a antipsychotikum olanzapin (OLZ), podněcuje k opětovnému přehodnocení dat při hledání optimálního režimu léčby CINV.

Metodika analýzy

Do analýzy bylo zahrnuto 27 randomizovaných kontrolovaných klinických studií, které srovnávaly 12 různých antiemetických režimů u celkem 13 356 pacientů. Mezi hlavní hodnocené parametry patřil poměr šancí (OR) na celkovou kompletní odpověď (tj. nepřítomnost zvracení). Pro zkombinování přímých a nepřímých důkazů byla provedena bayesovská síťová analýza. Bezpečnostní profil režimů byl posuzován na základě závěrů jednotlivých studií. 

Ve studiích byly hodnoceny následující antiemetické režimy:

 • antagonista serotoninových receptorů 5-HT(setron)
 • setron + dexamethason (DEX)
 • palonosetron (PAL)
 • PAL + DEX
 • PAL v dávce 0,75 mg (PAL0,75)
 • PAL0,75 + DEX
 • NK1RA + setron + DEX
 • NK1RA + PAL + DEX
 • perorální fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA) + DEX
 • OLZ + setron + DEX
 • OLZ + PAL + DEX
 • OLZ + NK1RA + setron + DEX

Výsledky

Vyšší míru kompletní odpovědi (CR) než referenční režim setron + DEX měly režimy NK1RA + setron + DEX (OR 1,75; 95% interval kredibility [CrI] 1,56−1,97) a NK1RA + palonosetron + DEX (OR 2,25; 95% CrI 1,66−3,03). U režimů zahrnujících NEPA bylo dosaženo CR častěji než při absenci NEPA nebo olanzapinu. Další analýzy založené na srovnávání SUCRA (surface under the cumulative ranking probability curve; plocha pod křivkou, vyjadřující pravděpodobnost, s jakou bude léčba nejlepší) ukázaly, že nejúspěšnější z hlediska dosažené CR byly režimy zahrnující olanzapin.

Závěr

Zpracovaná metaanalýza poskytuje poměrně robustní podklady pro přímé i nepřímé srovnání účinnosti používaných antiemetik. Podporuje předpoklad, že pro terapii CINV způsobenou HEC jsou nejúčinnější režimy obsahující olanzapin. Potvrdila se validita současných guidelines v tom, že mezi konvenčními režimy je nejúčinnější kombinace NK1RA + PAL + DEX. Palonosetron by měl být preferovaným setronem. Substituce NK1RA olanzapinem by mohla být levnější a obdobně účinnou strategií.

(mir)

Zdroj: Yokoe T., Hayashida T., Nagayama A. et al. Effectiveness of antiemetic regimens for highly emetogenic chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic review and network meta-analysis. Oncologist 2019 Jun; 24 (6): e347−e357, doi: 10.1634/theoncologist.2018-0140.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se