Netupitant/palonosetron v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení zlepšuje kvalitu života pacientů v reálné praxi

9. 12. 2020

Nedávno publikovaná prospektivní neintervenční studie se zaměřila na přínos fixní kombinace netupitant/palonosetron (NEPA) podávané spolu s dexamethasonem u pacientů s vysoce nebo středně emetogenní chemoterapií z hlediska zlepšení kvality života, respektive účinné prevence nauzey a zvracení. Navázala na výsledky kontrolovaných studií s NEPA, jež kromě kvality života pacientů a účinnosti léčby samozřejmě hodnotily i její bezpečnost.

Antiemetogenní terapie: ideál vs. realita

V prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení (CINV) je u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií (HEC) doporučena trojkombinace antagonisty receptorů pro neurokinin 1 (NK1RA) s antagonistou receptorů pro 5-hydroxytryptamin 3 (5-HT3RA) a dexamethasonem, případně ještě s přidáním olanzapinu. U pacientů se středně emetogenní chemoterapií (MEC) je to potom dvojkombinace 5-HT3RA a dexamethasonu, s přidáním NK1RA v případě výskytu rizikových faktorů nebo po předchozím selhání uvedené dvojkombinace. I přes tato doporučení je využívání takto nastavené preventivní antiemetické léčby v klinické praxi suboptimální. Důvodem může být složitost režimu.

Fixní kombinace jako cesta zjednodušení režimu léčby

Nedostatečnou adherenci k mezinárodním doporučením k antiemetické léčbě u HEC a MEC může pomoci řešit jediná dostupná fixní kombinace NK1RA a 5-HT3RA – palonosetron s netupitantem (NEPA), která blokuje 2 hlavní emetogenní dráhy. Podává se v jediné tabletě 1. den chemoterapie (300 mg + 0,5 mg p.o.). Stejný den se přidává dexamethason v dávce 12 mg a u HEC mimo antracykliny a cyklofosfamid ještě 2.–4. den v dávce 8 mg. Jde tedy o nejjednodušší antiemetogenní režim.

Účinnost a snášenlivost NEPA v kombinaci s dexamethasonem v prevenci CINV u ≥ 1 cyklu HEC/MEC byla doložena řadou randomizovaných klinických studií. NEPA byla v EU schválena v perorální formě v roce 2014 a v i.v. formě v roce 2019.

Průběh studie a sledovaná populace

Cílem prezentované recentní neintervenční studie bylo zhodnotit kvalitu života, účinnost a bezpečnost antiemetické profylaxe s NEPA v podmínkách reálné praxe. Studie proběhla v letech 2015–2017 na 162 pracovištích v Německu. Zařazeni byli dospělí pacienti se solidními nebo hematologickými malignitami léčení HEC či MEC nezávisle na tom, zda chemoterapii již dříve užívali. Primárním sledovaným parametrem byla kvalita života podle dotazníku FLIE (Functional Living Index − Emesis), který nemocní vyplňovali prvních 5 dní chemoterapie. Dotazník obsahuje 18 otázek týkajících se kvality života v souvislosti se zvracením a nauzeou. Pacienti také vyplňovali deník, podle kterého byla hodnocena účinnost (výskyt a závažnost nauzey či zvracení a podání záchranné terapie).

Do analýzy bylo zařazeno 2173 pacientů průměrného věku 58 let (rozmezí 25–89), z nichž 85 % tvořily ženy. Nejčastějším typem malignity byl karcinom prsu (v 66 % případů), dále karcinom ovaria (7,2 %) a kolorektální karcinom (6,1 %). HEC užívalo 1389 a MEC 764 nemocných.

Výsledky

Nulový vliv na kvalitu každodenního života (NIDL − no impact on daily life) z hlediska zvracení byl v 1. cyklu zjištěn u 84 % pacientů s HEC a 82 % s MEC. Tyto hodnoty přetrvaly i ve 2. a 3. cyklu chemoterapie. Podíl nemocných s NIDL z hlediska nauzey se v případě HEC zvýšil z 54 % v 1. cyklu na 58 % ve 3. cyklu a v případě MEC z 59 % v 1. cyklu na 66 % ve 3. cyklu. Výsledky týkající se kombinované domény nauzey a zvracení byly podobné. NIDL byl zjištěn u 64 % nemocných s HEC a 67 % s MEC v 1. cyklu, ve 2. cyklu dosáhly tyto hodnoty 66 %, resp. 73 % a ve 3. cyklu 66 %, resp. 74 %.

Úplné odpovědi na antiemetickou terapii (absence nauzey a zvracení bez záchranné medikace) bylo dosaženo u 89 % nemocných v akutní fázi (0–24 hodin), 87 % v odložené fázi (25–120 hodin) a u 83 % v celkové fázi (0–120 hodin).

Nežádoucí příhody, u nichž byla popsána souvislost s NEPA, se vyskytly u 7 % účastníků studie a jednalo se nejčastěji o únavu, zácpu, nauzeu a nespavost.

Závěr

Fixní kombinace antiemetik NEPA prokázala přínos z hlediska kvality každodenního života nemocných s HEC/MEC u širokého spektra malignit i v podmínkách reálné praxe. Antiemetickou účinnost NEPA vysoce hodnotili pacienti i lékaři. Údaje z této neintervenční studie potvrzují výsledky kontrolovaných klinických studií a naznačují, že by tato fixní kombinace mohla zvyšovat compliance s léčbou podávanou doma.

(zza)

Zdroj: Karthaus M., Oskay-Özcelik G., Wülfing P. et al. Real-world evidence of NEPA, netupitant-palonosetron, in chemotherapy-induced nausea and vomiting prevention: effects on quality of life. Future Oncol 2020 May; 16 (14): 939−953, doi: 10.2217/fon-2020-0187. Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se