Bezpečnostní profil antiemetické terapie u pacientů připravovaných na transplantaci krvetvorných kmenových buněk

15. 2. 2021

Bezpečností fixní kombinace palonosetronu s netupitantem u pacientů připravovaných k transplantaci krvetvorných kmenových buněk se zabývala observační studie provedená na univerzitní klinice v Barceloně.

Zvládání nevolnosti u pacientů připravovaných k transplantaci

Transplantace krvetvorných kmenových buněk (HSCT) se pojí s vysokým rizikem infekčních komplikací. Riziko infekcí krevního oběhu zvyšuje i přítomnost trvale zavedených žilních vstupů, proto se u těchto pacientů upřednostňuje perorální podání léčiv.

Perorální fixní kombinace antagonisty receptorů 5-HT₃ palonosetronu s inhibitorem receptorů NK1 netupitantem (NEPA) se běžně používá k tlumení nevolnosti a zvracení vyvolaného chemoterapií (CINV) u pacientů na vysoce emetogenní chemoterapii. O použití tohoto přípravku u pacientů připravovaných k HSCT však dosud nemáme mnoho informací. Na výročním kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii ESMO 2019 byla ve formě posteru prezentovaná malá observační studie, jež retrospektivně hodnotila bezpečnostní profil NEPA u této pacientské populace.

Metodika studie

Do studie byla zahrnuta data pacientů s chronickou myeloidní leukémií, mnohočetným myelomem, myelodysplastickým syndromem a akutní myeloidní leukémií, kteří mezi lety 2017 a 2018 prodělali alogenní HSCT. Přípravný režim byl tvořen fludarabinem a busulfanem, pro prevenci reakce štěpu proti hostiteli byla podána vysoká dávka cyklofosfamidu 3.−4. den po HSCT.

Pro prevenci CINV byla pacientům podána 1 tobolka NEPA před podáním přípravného režimu a před podáním cyklofosfamidu, v obou případech spolu s dexamethasonem užívaným perorálně po dobu 3 dnů. Hodnocen byl výskyt nežádoucích příhod a podání záchranné medikace (baklofen pro škytavku, laktitol, makrogol či sennosidy pro úlevu od zácpy).

Výsledky a závěr

Do analýzy bylo zahrnuto 6 pacientů s mediánem věku 50 let. Všichni potřebovali laxativa, u 2 se vyskytla škytavka vyžadující podání baklofenu. U 5 pacientů byla po 7 dnech od podání chemoterapie pozorována neutropenická enterokolitida, avšak jejich stav se zlepšil s pomocí konzervativní léčby. U 4 pacientů byl omezen perorální příjem potravy, 3 pacienti přešli kompletně na parenterální výživu a u 3 byla zahájena dodatečná antibiotická léčba. 4 nemocným byla podána analgetika.

Pozorovaná incidence neutropenické enterokolitidy byla v této studii vyšší než u předchozích pozorování pacientů po HSCT. Možnou souvislost s podáním NEPA je třeba ověřit v rozsáhlejších klinických hodnoceních.

(este)

Zdroj: Bosch-Damas M., Rodriguez-Reyes M., Cervera-Carbonell M. et al. Safety profile of oral netupitant/palonosetron in hematopoietic stem cell transplantation recipients. Ann Oncol 2019; 30 (suppl_5): v836−v845, doi: 10.1093/annonc/mdz276.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se