Intravenózní fixní kombinace NEPA v prevenci zvracení navozeného vysoce emetogenní chemoterapií

15. 2. 2021

Souhrnné údaje z několika studií posloužily autorům následující analýzy pro hodnocení účinnosti intravenózní i perorální formy fixní kombinace NEPA (netupitant/fosnetupitant + palonosetron) podávané spolu s dexamethasonem v prevenci zvracení navozeného chemoterapií založenou na cisplatině nebo antracyklinech a cyklofosfamidu (AC).

Fixní i.v. kombinace NK1RA a 5-HT3RA

Dle aktuálních doporučení je standardem prevence chemoterapií navozené nauzey a zvracení (CINV) u režimů s cisplatinou nebo s AC podávání kombinace antagonistů receptorů (RA) NK1, 5-HT3 a dexamethasonu. NEPA je fixní kombinace NK1RA fosnetupitantu/netupitantu a 5-HT3RA palonosetronu. Intravenózní fosnetupitant prokázal bioekvivalenci s perorálním netupitanatem a ve studiích fáze III s pacienty s cisplatinovým nebo AC režimem chemoterapie byla doložena srovnatelná bezpečnost i.v. a p.o. NEPA.

Porovnání účinnosti

Účinnost i.v. NEPA v prevenci CINV byla porovnávána s p.o. NEPA na základě dat z 5 klinických studií s NEPA zahrnujících 2077 dospělých pacientů se solidními nádory, kteří poprvé užívali režim chemoterapie s cisplatinou nebo AC: i.v. NEPA byl podáván v jedné 30minutové infuzi a p.o. NEPA v jedné tabletě 60 minut před první dávkou chemoterapie. Všichni pacienti užívali také dexamethason. Účinnost NEPA byla porovnána rovněž s režimy s dalšími NK1RA (aprepitant, fosaprepitant, rolapitant) na základě údajů z 9 studií fáze III s pacienty se stejnou chemoterapií. Sledovaným parametrem byl podíl pacientů bez emeze během celkové rizikové fáze (0–120 hodin) po podání 1. cyklu chemoterapie.

Výsledky

Podíl pacientů bez emeze se v jednotlivých studiích s i.v. NEPA pohyboval od 82,5 do 84,2 %, což jsou hodnoty srovnatelné s výsledky pro p.o. NEPA (75,0–91,1 %). U starších antiemetických režimů s jinými NK1RA byl podíl pacientů bez emeze v celkové fázi nižší – pohyboval se v rozmezí 66,0–76,5 %.

Závěr

Autoři tuto sdruženou analýzu uzavřeli konstatováním, že jak i.v., tak p.o. forma NEPA spolu s dexamethasonem představují vysoce účinná antiemetika podávaná v jediné dávce, která jsou v souladu se současným doporučeným standardem péče.

(zza)

Zdroj: Schwartzberg L., Aapro M. S. Efficacy of intravenous (IV) NEPA, a fixed NK1/5-HT3 receptor antagonist (RA) combination, for prevention of CINV following cisplatin- and anthracycline cyclophosphamide (AC)-based chemotherapy (CT). Abstrakt 1765P. Ann Oncol 2019; 30 (Suppl. 5): v722.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se