Spokojenost pacientů léčených platinovými deriváty s antiemetickou terapií

23. 9. 2020

Fixní perorální kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) se používá pro prevenci nevolnosti a zvracení indukovaného cytotoxickou chemoterapií. Prospektivní německá studie hodnotila přínos této terapie na kvalitu života nemocných léčených platinovými deriváty.

Zvládání nevolnosti způsobené chemoterapií

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) je známou komplikací některých chemoterapeutických režimů. Mezi vysoce emetogenní léčbu patří např. terapie deriváty cisplatiny. První a dosud jedinou perorální fixní kombinovanou léčbou schválenou pro léčbu CINV je NEPA – kombinace antagonisty receptoru NK1 netupitantu s antagonistou receptoru 5-HT3 palonosetronem.

Metodika studie

Primárním cílem dosud probíhající prospektivní studie AkyPRO je zhodnotit kvalitu života 2500 nemocných užívajících NEPA v prevenci CINV během 3 cyklů chemoterapie se středním nebo vysokým emetogenním potenciálem. Kvalitu života hodnotí samotní pacienti prostřednictvím dotazníku FLIE (Functional Living Index – Emesis).

Sekundárními cíli studie jsou stanovení účinnosti antiemetické léčby hodnocené pacienty a jejich ošetřujícími lékaři pomocí 4bodové stupnice, nutnost použití záchranné antiemetické terapie a bezpečnost léčby.

Výsledky

K dispozici je průběžná analýza dat od 595 pacientů léčených platinovými deriváty, která ukázala, že chemoterapií indukované zvracení se dá u většiny z nich velmi účinně zvládat. 80−90 % účastníků uvedlo, že nepozorují žádný vliv zvracení na kvalitu svého každodenního života. 84−90 % jich dosáhlo během 3 analyzovaných léčebných cyklů kompletní odpovědi (žádné zvracení, nebylo nutno použít záchrannou medikaci), a to bez ohledu na typ použitého platinového derivátu.

Většina pacientů také během prvního cyklu chemoterapie nepociťovala nevolnost nebo jen v mírné intenzitě – jednalo se o 74 % nemocných léčených cisplatinou, 81 % na karboplatině a 68 % léčených oxaliplatinou. Nicméně se zdá, že i mírná nevolnost může výrazně omezovat kvalitu života (40 % pacientů na cis- nebo karboplatině a 46 % na oxaliplatině uvedlo, že pociťují negativní vliv nevolnosti na své každodenní aktivity).

Závěr

Antiemetická léčba pomocí NEPA byla během 3 cyklů chemoterapie schopná velmi účinně kontrolovat jak zvracení, tak nevolnost, a to bez ohledu na typ podávaného platinového derivátu. Ačkoliv se oxaliplatina řadí do skupiny léčiv se středně emetogenním potenciálem, zvládání nauzey při jejím podávání bylo obtížnější než při použití vysoce emetogenní cis- nebo karboplatiny.

(este)

Zdroj: Karthaus M., Heilmann V., Klausmann M., et al. Patient-reported outcome data during real-world use of NEPA for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in highrisk platin-receiving patients: a prospective multicenter trial. Ann Oncol 2019; 30 (suppl. 5): 1767P [abstract].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se