Aktuální možnosti a perspektivy účinné antiemetické léčby ve snaze o zvýšení adherence onkologických pacientů k chemoterapii

31. 3. 2020

Chemoterapií indukovanou nauzeu a zvracení (CINV) má mnoho onkologicky nemocných ve svých představách pevně spjatou s léčbou a její výskyt hodnotí jako jednu z nejobávanějších a nejvíce stresujících komplikací. U většiny pacientů je přitom při dodržení doporučení pro antiemetickou profylaxi možné výskytu CINV úspěšně předcházet. Přehledový článek loni publikovaný mezinárodním týmem autorů v časopisu Future Oncology přináší průřez aktuálním spektrem možností v profylaxi CINV se zaměřením na první kombinovaný preparát v této indikaci, obsahující účinné látky netupitant a palonosetron.

Patofyziologie CINV

CINV je multifaktoriální proces, na kterém se podílí několik neurotransmiterů včetně serotoninu, dopaminu a substance P. Ve své akutní podobě (do 24 hodin od podání chemoterapie) je CINV zprostředkovaná vazbou serotoninu na receptory 5-HT3 ve střevě. Oddálená CINV je naopak zprostředkovaná zejména vazbou substance P na neurokininové receptory NK1 v CNS, konkrétně v oblasti area postrema a nucleus tractus solitarii. Různorodý patofyziologický podklad akutní a oddálené CINV si tedy vyžaduje adekvátní farmakologický přístup.

Aktuální možnosti farmakologické profylaxe CINV

Optimální profylaxe CINV je zásadní pro úspěšnost protinádorové léčby a pro udržení kvality života pacientů. Nauzea a zvracení mohou vést u pacientů s epizodou CINV v anamnéze k přerušení či ukončení léčby, případně k volbě méně agresivního – a tím pádem i méně účinného – léčebného postupu.

Recentní studie prokázala, že adekvátní léčba nežádoucích účinků chemoterapie včetně profylaxe CINV vede ke zlepšení kvality života pacientů, prodlužuje trvání protinádorové léčby a celkové přežití. Nauzea a zvracení jsou součástí emetického reflexu, mohou se však vyskytovat také izolovaně. Současná antiemetika dokáží velmi dobře zvládat zvracení, jejich účinek na nauzeu je však limitovaný.

Mezi 3 základní lékové skupiny, jež mají vysoký terapeutický potenciál v profylaxi a léčbě CINV, patří setrony (antagonisté serotoninového receptoru 5-HT3), dále antagonisté neurokininového receptoru NK1 a konečně glukokortikoidy, zejména dexamethason. Ve specifických případech lze rovněž využít účinku atypického antipsychotika olanzapinu.

Mezi setrony 1. generace patří ondansetron, dolasetron, granisetron a tropisetron. Nežádoucím účinkem setronů 1. generace je ovšem prodloužení intervalu QTc. Jediný zástupce setronů 2. generace, palonosetron, se od přípravků 1. generace odlišuje vyšší potencí, delším poločasem a synergickým účinkem při podávání s antagonisty receptorů NK1. Tyto vlastnosti jsou podkladem jeho účinku v profylaxi akutní i oddálené CINV. Ve srovnání se setrony 1. generace bylo při podávání palonosetronu pozorováno signifikantně menší prodloužení intervalu QTc a nižší výskyt závratí. Vhodný bezpečnostní profil palonosetronu by mohl vést k vyšší adherenci pacientů k antiemetické a posléze i k protinádorové léčbě.

Kombinace netupitant/palonosetron (NEPA)

NEPA je první fixní kombinace antiemetik – obsahuje palonosetron a netupitant, tj. setron 2. generace a zástupce antagonistů receptorů NK1. V České republice je tato kombinace schválena pro prevenci akutní a oddálené CINV u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií obsahující cisplatinu a středně emetogenní chemoterapií. Doporučuje se podávat NEPA perorálně asi 60 minut před zahájením aplikace samotné chemoterapie. Antiemetický efekt přetrvává až 5 dnů od užití NEPA.

Shrnutí a závěr

Výběr nejvhodnějšího režimu antiemetické léčby umožňuje efektivní prevenci CINV a následně také vyšší adherenci k protinádorové léčbě. Díky tomu se zlepšuje kvalita života pacientů a prodlužuje celkové přežití. Kombinovaný fixní preparát NEPA umožňuje jednorázovým podáním v den chemoterapie až 5denní prevenci akutní i oddálené CINV. Vhodný farmakokinetický profil kombinace NEPA umožňující podání obou složek perorálně v 1 tabletě zjednodušuje management CINV a mohl by vést k optimalizaci antiemetické léčby onkologických pacientů, potažmo k jejich vyšší adherenci k chemoterapii.

(alz)

Zdroje:
1. Aapro M., Zhang L., Yennu S. Preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting with netupitant/palonosetron, the first fixed combination antiemetic: current and future perspective. Future Oncol 2019; 15 (10): 1067–1084, doi: 10.2217/fon-2018-0872.
2. SPC Akynzeo. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/akynzeo-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se