Porovnání bezpečnosti a účinnosti perorálního a intravenózního podávání kombinace NEPA v profylaxi nauzey a zvracení navozených chemoterapií

20. 1. 2020

Perorální i intravenózní podání kombinace netupitantu (antagonisty receptoru pro neurokinin 1 − NK1RA) s palonosetronem (antagonistou receptoru 5-HT3) nabízí prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií (CINV) po dobu 5 dní po jejím podání. Ačkoliv i. v. forma netupitantu (fosnetupitant) + palonosetronu (NEPA) nevedla ve studii fáze III k reakcím v místě vpichu ani k anafylaktickým reakcím, u jiných i. v. podávaných NK1RA byly reakce z přecitlivělosti a anafylaktické reakce popsány. Cílem studie recentně publikované v časopisu The Oncologist proto bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost i. v. NEPA u žen s karcinomem prsu léčených chemoterapií obsahující antracyklin a cyklofosfamid.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o mezinárodní randomizovanou dvojitě zaslepenou studii fáze III zahrnující 402 pacientek s karcinomem prsu dosud neléčených středně či vysoce emetogenní chemoterapií. Ženy dostávaly buď jednu 30minutovou infuzi i. v. NEPA, nebo 1 tobolku p. o. NEPA 1. den cyklu chemoterapie obsahující antracyklinové cytostatikum a cyklofosfamid, a to až po dobu 4 cyklů chemoterapie. Všem pacientkám byl také 1. den podán p. o. dexamethason.

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly srovnatelný profil a výskyt nežádoucích příhod u pacientek léčených i. v. a p. o. NEPA. Nežádoucí příhody byly v obou terapeutických skupinách mírné nebo středně těžké a odpovídaly očekávanému nízkému výskytu. Nebyly zaznamenány žádné případy reakcí v místě vpichu ani anafylaktické reakce.

Rovněž účinnost i. v. a p. o. přípravků byla srovnatelná. V 1. cyklu chemoterapie dosáhlo stavu bez zvracení a nutnosti použít záchrannou medikaci (v celkovém intervalu 0–120 hod) 73,0 % žen s i. v. NEPA a 77,3 % žen s p. o. NEPA. Odpovídající podíl celkových odpovědí na léčbu přetrvával i v následujících cyklech.

Závěr

Prevence CINV prostřednictvím 1 dávky i. v. nebo p. o. NEPA prokázala srovnatelnou účinnost a bezpečnost u pacientek léčených chemoterapií obsahující antracykliny a cyklofosfamid. Intravenózní NEPA neobsahuje žádné alergenní pomocné látky a nevyvolala žádné reakce v místě vpichu infuze ani anafylaktické reakce. Spolu s podáním dexamethasonu tak obě formy NEPA umožňují dodržet doporučení pro profylaktickou antiemetickou léčbu u onkologických pacientů. 

(zza)

Zdroj: Schwartzberg L., Navari R., Clark-Snow R. et al. Phase IIIb safety and efficacy of intravenous NEPA for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients with breast cancer receiving initial and repeat cycles of anthracycline and cyclophosphamide (AC) chemotherapy. Oncologist 2019 Dec 4, pii: theoncologist.2019-0527, doi: 10.1634/theoncologist.2019-0527 [Epub ahead of print].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se