Častá nevolnost při chemoterapii antiemetické profylaxi navzdory

9. 12. 2020

Aktuální klinický výzkum se zaměřil na zvracení jako primární problém při výskytu CINV (chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení) a s využitím doporučované antiemetické profylaxe se tento problém podařilo poměrně dobře zvládnout. Incidence a dopady nevolnosti jsou však podhlášené. Přinášíme výsledky observační studie, která hodnotila výskyt nauzey u pacientů léčených chemoterapií.

Metodika a průběh studie

Prospektivní observační studie se zúčastnilo 95 pacientů z centra onkologické péče v jihoafrickém Johannesburgu, kteří byli léčeni intravenózní chemoterapií (25 pacientů na terapii s nízkým emetogenním potenciálem, 24 na středně emetogenní léčbě a 49 na vysoce emetogenní terapii) a současně jim byla podávána antiemetická profylaxe v souladu s platnými guidelines.

Primárním cílem studie byla žádná nevolnost v průběhu celkem 120 hodin po podání prvních 3 cyklů chemoterapie. Mezi sekundární cíle patřil nulový výskyt nevolnosti 7. a 10. den po podání cyklu 1. Pro sběr dat byly použity deníky vedené pacienty v období dne 1−5, 7 a 10 od 1. cyklu terapie až do maximálně 3 léčebných cyklů. Pacienti hodnotili intenzitu nevolnosti na vizuální analogové škále (VAS) a také zaznamenávali, kdy došlo ke zvracení.

Výsledky

Incidence nevolnosti byla signifikantně vyšší než výskyt zvracení. 14 % pacientů zvracelo během cyklu 1, nevolností trpělo 58 %. Podobné výsledky byly pozorovány i v průběhu 2. cyklu (14 % nemocných zvracelo a 51 % trpělo nevolností) a 3. cyklu terapie (18 a 46 %).

U 25 % pacientů byla nauzea kontinuální v průběhu všech 3 cyklů. U nemocných s intermitentním průběhem trvala průměrná epizoda nevolnosti 3,8 hodiny. Medián doby do nástupu první epizody nevolnosti činil 29 hodin (rozpětí 1−90). Mezi signifikantní prediktory nevolnosti během cyklu 1 patřily věk a těhotenské nevolnosti v anamnéze.

Závěr

I přes nasazení doporučované antiemetické profylaxe je chemoterapií indukovaná nevolnost závažným problémem. Další výzkum by se proto měl zaměřit na co nejúčinnější léčbu nevolnosti a rizikové faktory konkrétních pacientů.

(este)

Zdroj: Smit T., Van Eeden R. I., Rapoport B. L. High incidence of nausea during initial and repeated courses of intravenous chemotherapy in patients receiving guideline consistent antiemetic prophylaxis: a prospective, observational, real-world study. Ann Oncol 2019; 30 (Suppl. 5): v723, doi: 10.1093/annonc/mdz265.015.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se