Vliv antiemetické profylaxe na kvalitu života pacientů léčených chemoterapií – data z praxe

8. 4. 2021

Chemoterapií vyvolaná nevolnost a zvracení (CINV) je poměrně častou komplikací onkologické léčby s výrazně negativním dopadem na kvalitu života pacientů. V Německu byla provedena rozsáhlá prospektivní analýza dat z reálné klinické praxe, která se zabývala účinností a bezpečností léčby perorální kombinací netupitantu s palonosetronem a vlivem této terapie na kvalitu života pacientů.

Zvládání vedlejších účinků chemoterapie s emetogenním potenciálem

Podle doporučení odborných společností se pro pacienty léčené chemoterapií s vysoce emetogenním potenciálem (např. režimy založené na antracyklinech/cyklofosfamidu) doporučuje profylaxe trojkombinací antagonisty receptorů neurokininu 1 (NK1), antagonisty receptorů 5-hydroxytryptaminu 3 (5-HT3) a dexamethasonu.

Navzdory odborným doporučením je v reálné praxi často pozorována nízká adherence předepisujících lékařů i samotných pacientů k doporučované terapii. Jedním z faktorů může být i poměrně komplikované dávkovací schéma antiemetické profylaxe. Jedinou dostupnou perorální fixní kombinací antiemetik je NEPA: 300 mg netupitantu (antagonista NK1) s 0,5 mg palonosetronu (antagonista 5-HT3). Použití NEPA v kombinaci s dexamethasonem umožňuje podání antiemetické profylaxe s minimálním počtem dávek a sníženým rizikem chyby pacienta při užívání.

Klinické studie fáze II a III prokázaly bezpečnost a účinnost této léčby v kontrolovaných podmínkách klinického hodnocení. Skupina německých onkologů provedla neintervenční studii v podmínkách reálné klinické praxe, která se zaměřila zejména na hodnocení kvality života pacientů, jimž byla podávána antiemetická profylaxe.

Metodika studie

Prospektivní neintervenční studie probíhala od září 2015 do března 2018 ve 162 německých centrech. Hodnocení se účastnilo 2429 dospělých pacientů se solidními nebo hematologickými nádory, kteří byli léčeni 1- či 2denními režimy se středně (MEC) nebo vysoce emetogenním potenciálem (HEC). Pacientům byla podávána kombinace NEPA v souladu s SPC (podání 1 dávky NEPA s 12 mg dexamethasonu přibližně 1 hodinu před zahájením cyklu chemoterapie; u pacientů léčených neantracyklinovou HEC byl dále ve dnech 2−4 podáván dexamethason v dávce 8 mg 1× denně).

Hlavním cílem studie bylo hodnocení kvality života pacientů, mezi sekundární cíle patřily hodnocení účinnosti a také bezpečnostní profil.

Výsledky

Data bylo možné zanalyzovat u 2173 zúčastněných pacientů, celková míra kompletní odpovědi na léčbu dosáhla 83 %. Kompletní odpovědi v případě akutního zvracení dosáhlo 89 % pacientů, u opožděného zvracení 87 %.

85 % pacientů léčených HEC udávalo nulový vliv zvracení na kvalitu jejich každodenního života během 1. cyklu chemoterapie. Ve skupině pacientů léčených MEC to bylo 82 %. Nevolnost během 1. cyklu léčby neovlivnila každodenní život 54 % pacientů léčených HEC a 59 % léčených MEC. Podání NEPA bylo dobře tolerováno.

Závěr

V podmínkách reálné klinické praxe byla antiemetická profylaxe fixní kombinací NEPA účinná a bezpečná a měla pozitivní dopad na kvalitu života heterogenní skupiny pacientů s nádorovými onemocněními.

(este)

Zdroj: Karthaus M., Oskay-Özcelik G., Wülfing P. et al. Real-world evidence of NEPA, netupitant-palonosetron, in chemotherapy-induced nausea and vomiting prevention: effects on quality of life. Future Oncol 2020; 16 (14): 939−953, doi: 10.2217/fon-2020-0187.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se