Sobota 22. května - Plenární přednášky


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 296-297.

Pediatrie 21. století: technologie versus nemocné dítě

Feber J., Geier P.

Children’s Hospital of Eastern Ontario, University of Ottawa, Canada

V moderní pediatrii je řada běžně dostupných vyšetřovacích metod, které rozšiřují diagnostické a terapeutické možnosti. Některá vyšetření jsou však poměrně invazivní, jiná časově náročná a obtížně interpretovatelná. Na základě příkladů autoři diskutují skutečný přínos několika běžně použivaných vyšetření v soudobé pediatrii.

Mikční cystouretrografie (MCUG): Cílem MCUG je diagnostikovat vezikoureterální reflux (VUR), neboť pacienti s vysokým stupněm VUR jsou ohroženi vznikem trvalého poškození ledvinného parenchymu. Avšak většina pacientů se závažným VUR je diagnostikována během vyšetření pro významnou antenatální hydronefrózu. U dětí s normálním prenatálním UZ vyšetřením a první IMC je pravděpodobnost záchytu klinicky významného VUR relativně nízká a riziko vzniku jizev je u těchto dětí malé, pokud jsou adekvátně a včas léčeny antibiotiky. Otázkou zůstává, zda je nutno indikovat poměrně invazivní vyšetření, jako je MCUG, u každého dítěte s nekomplikovanou IMC a normálním UZ nálezem.

Měření krevního tlaku: Krevní tlak (TK) je důležitou součástí preventivních prohlídek u dětí. V případě suspektních hodnot TK v porovnání s věkem a výškou lze u dětí starších 5 let vyšetřit 24h krevní tlak (ABPM). Výsledkem tohoto vyšetření je však řada parametrů (cca 20 proměnných), které je nutno opatrně a dobře interpretovat, aby nedošlo k pod- nebo nadhodnocení TK a tudíž nesprávné diagnóze.

Kostní denzita (DEXA): Toto vyšetření bylo původně vyvinuto k diagnostice osteoporózy u postmenopauzálních žen. Posléze se DEXA začala používat i u dětí, u kterých je však nutno vzít v úvahu růst a trvale se měnící délku kosti. Kostní denzita v g/cm2 je u těchto dětí obtížně interpretovatelná, neboť u menších dětí a tudíž kratších kostí může být kostní denzita falešně nízká, což může vyvolat podezření na osteoporózu. U dětí je tedy doporučeno výsledky DEXA korigovat aktuální výškou pacienta nebo vypočítat volumetrickou kostní denzitu v g/cm3.

Závěr: V pediatrii existuje řada vyšetřovacích metod, které jsou sice běžně dostupné, ale vyžadují zkušenost při interpretaci výsledků, jinak mohou vést k mylným závěrům. Skutečnost, že máme k dispozici účinné a moderní diagnostické prostředky, by neměla vést k jejich nadužívání. Měly by být indikovány racionálně, a to pouze tehdy, pokud jejich výsledek přinese skutečný přínos zdraví dítěte a pokud jsme schopni přesně interpretovat jejich závěry.

Pediatrics in the 21st century: technology versus sick child

Feber J., Geier P.

Children’s Hospital of Eastern Ontario, University of Ottawa, Canada

In modern pediatrics there are several diagnostic methods which significantly broaden the diagnostic and therapeutic possibilities. Some investigations are relatively invasive, other time consuming and difficult to interpret. Authors discuss the true benefit for the patient from several commonly used investigations in modern pediatrics.

Voiding cystourethrography (VCUG): The goal of VCUG is to diagnose the vesicoureteric reflux (VUR), as patients with high grade VUR could be at risk for permanent kidney parenchymal damage. However, most of patients with severe VUR are diagnosed prenatally with significant hydronephrosis. In children with normal prenatal ultrasound (US) and first urinary tract infection (UTI) is the likelihood of clinically significant VUR relatively low. Moreover, the risk of kidney scarring is also low if antibiotic therapy is adequate and started early in the course of infection. Therefore, it is rather questionable whether VCUG should be indicated in every child with uncomplicated UTI and normal US finding.

Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM): Annual blood pressure (BP) measurement is recommended in children >3 years of age. If the measured BP values exceed the 95th percentile in relation to age and height, ABPM can be indicated. However, ABPM yields approximately 20 various parameters, which should be carefully and correctly interpreted in order to avoid under- or overdiagnosis of hypertension.

Bone mineral density (DEXA): this technique was initially developed for the diagnosis of postmenopausal osteoporosis. Subsequently, DEXA has been increasingly used in children, in whom the length of bones is constantly changing with growth. The areal bone mineral density (BMD) in g/cm2 can be falsely low in short children and this may lead to a false diagnosis of decreased BMD. It is therefore recommended that DEXA results are corrected by actual height of the child or expressed as volumetric BMD in g/cm3.

Summary: In modern pediatrics there are many diagnostic methods, which are easily available, but require experience in interpretation of results in order to avoid false conclusions/diagnosis. The easy access to these methods should not lead to their abuse. All the exams should be indicated with rationale and only then if their results provide true benefit for the health of the child.

Úloha vrodenej imunity v patogenéze infekcií močových ciest

Podracká Ľ.

1. KDD LF UPJŠ a DFN Košice, Slovensko

Infekcie močových ciest (IMC) patria k najčastejším baktériovým infekciám v detskom veku. Obavy pediatrov vyvolávajú najmä febrilné IMC (akútne pyelonefritídy), ktoré môžu viesť k renálnemu jazveniu, hypertenzii a progresívnemu poškodeniu obličiek. Mechanizmy vytvorenia antimikrobiálnej bariéry v močových cestách nie sú presne objasnené. Predpokladalo sa, že sterilný moč pomáha udržiavať najmä prudký tok moču, ktorý bráni baktériám, aby sa zachytili na sliznici močového traktu. Nedávno sa zistilo, že  kľúčovú úlohu pri obrane močového traktu pred invazívnou infekciou majú faktory vrodenej imunity, najmä endogénne antimikrobiálne peptidy defenzíny a katelicidín. Baktérie, ktoré preniknú cez prvú obrannú líniu uroepitelu, aktivujú vrodenú imunitnú odpoveď prostredníctvom Toll-like receptorov 4. Prítomné mikróby, chemokíny (IL-8) a cytokíny (IL-1 a TNFα) priťahujú a aktivujú neutrofily a makrofágy, ktoré poškodzujú interstícium a parenchým. Riziko závažnosti infekcie u ľudí je variabilné. Katelicídin na sliznici močových ciest môže účinne chrániť pred útokom baktérií. Katelicidín v moči sme vyšetrovali v skupine zdravých detí a detí s IMC. U zdravých boli koncentrácie katelicidínu v moči veľmi nízke. Naopak, u detí s febrilnou IMC boli signifikantne vyššie ako u chorých s infekciou dolných močových ciest. Naše výsledky naznačujú, že katelicidín je kľúčový faktor slizničnej imunity v močových cestách.

The role of innate immunity in pathogenesis of urinary tract infection

Podracká Ľ.

1st Dept. of Paediatrics Medical Faculty UPJS and Childrens Hospital, Košice, Slovakia

Urinary tract infection (UTI) is one of the commonest bacterial infections seen in children. Febrile UTI are the main concern of pediatricians since they might lead to renal scarring, hypertension and progressive kidney damage. The mechanisms for establishing an antimicrobial barrier in urinary tract are not completely understood. It was previously thought that the urinary tract was kept sterile by the flow of urine, which stops bacteria from lodging in the mucus membrane of the urinary tract. Recently, it has been shown that the endogenous antimicrobial peptides (defensines and cathelicidin) are of critical significance to the prevention of urinary tract infection. Microbes that overwhelm the early defenses contact uroepithelia and activate an innate immune response through Toll-like receptor 4. With persistence of increasing numbers of microbes, chemokines (IL-8) and cytokines (IL-1 and TNFα) attract and activate large numbers of neutrophils and macrophages that damage tubulointerstitial parenchyma. The risk of serious infection in humans seems quite variable. Epitelium-derived cathelicidin is effective against bacterial attack in the urinary tract. We measured levels of the antibacterial peptide cathelicidin in the urine of healthy children and children with a urinary tract infection. We found that the levels were very low in the former group but high in the latter. Thus, the cathelicidin appears to be a key factor of mucosal immunity in the urinary tract.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se