Čtvrtek 20. května - Pediatrie a ČARO (Sympozium České aliance proti chronickým respiračním onemocněním)


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 261-262.

ČARO – jeho vznik a cíle

Kolek V.

Klinika plicních nemocí a tbc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a FN Olomouc

ČARO (Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním) bylo založeno 28. 11. 2007 za podpory asi dvaceti partnerských organizací a Světové zdravotnické organizace (WHO). Krátce po svém vzniku byl dosažen první cíl, kterým bylo splnění všech podmínek k přijetí ČARO mezi členy globální aliance GARD (Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním), k němuž došlo 31. 5. 2008 v Istanbulu. ČARO se tak stalo rovnoprávným členem GARD – WHO a představitelem České republiky v této organizaci, která sdružuje přes 40 zemí. ČARO prosazuje všechny aktivity směřující k podpoře zdravého životního prostředí, protikuřácké postoje, zlepšení časné diagnostiky a léčby neinfekčních respiračních nemocí, na něž umírá ročně 4 až 5 milionů lidí. V ČR je to asi 8000 a hlavními zdravotnickými problémy jsou CHOPN, asthma bronchiale, karcinom plic, cystická fibróza, spánkové poruchy, plicní fibrózy a další. Součástí aktivit je prezentace ČARO na odborných jednáních ČPFS, ČSAKI i jiných společností, podpora publikací v odborných časopisech, tvorba inovačních a vědeckých projektů. Základní strategií je dlouhodobý Program národního boje proti chronickým respiračním onemocněním a jeho postupné naplňování.

V tomto roce se nejvýznamnější respirační společnosti sdružily do celosvětového Fóra (FIRS), které vyhlásilo rok 2010 jako rok plic. ČARO bylo osloveno, aby se do této aktivity zapojilo. Rok plic by měl upozornit na společenskou závažnost respiračních nemocí jako celku a s tím související potřebu řešit mnoho přetrvávajících problémů.

CARO – its origin and aims

Kolek V.

Department of Respiratory Medicine, University Hospital Olomouc, Czech Republic

CARO (Czech Alliance against Chronic Respiratory Diseases) was established under the support of 20 partners and the World Health Organization on the 28 th of November 2007. Soon after its origin the first step was achieved: fulfilment of all conditions for membership acceptance of GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases). It was acknowledged on 31 st May 2008 in Istanbul. Since this time CARO became a full member of GARD-WHO and a exclusive representative of CR in this organization joining more than 40 countries. CARO advocates all activities aiming the healthy environment, antismoking campaigns, improving strategies of early detection and treatment of non-communicable respiratory diseases, which are the cause of death of 4 to 5 million of people worldwide. In the Czech Republic 8 000 people die per year and main problems are Chronic Obstructive Pulmonary Disease, bronchial atshma, lung cancer, cystic fibrosis, sleep disturbances, lung fibroses and others. Particular parts of CARO activities are presentations in meetings, publications, innovative and scientific projects. The basic long lasting strategy is the Programme of the Fight against Chronic Respiratory Diseases and its step by step realization.

In this year, all the biggest respiratory societies jointed in a Forum, which proclaimed the year 2010 the Year of the Lung. CARO was addressed to take part in the worldwide activity. Year of the Lung should alert the burden of the respiratory diseases as a complex and stress the associated necessity to manage all up till now non-resolved problems.

Chronická respirační onemocnění u dětí

Kopřiva F.

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Choroby dýchacího ústrojí jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí v rozvojových zemích a nejčastějším onemocněním v rozvinutých krajinách. I přes pokroky v péči v neonatologii a pokles počtu ventilovaných dětí v posledním desetiletí je asi 10 % novorozenců ventilováno po porodu. Tento počet představuje riziko stran dýchacícho ústrojí do budoucnosti a děti by měly být sledovány dětským pneumologem. Diff. dg. problémem stále je hodnocení „wheezingu“ u dětí. V centrech pro děti s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí je v péči asi 41 % dětí s asthma bronchiale, 19 % s tracheální stenózou a tracheotomií, 5 % s hypoventilací, 4 % s bronchiektáziemi, 3 % s primární ciliární dyskinezí a cystickou fibrózou.

Chronic respiratory diseases in chlidren

Kopřiva F.

Department of Paediatrics, Palacky University Olomouc, Czech Republic

Respiratory disease is the most common cause of mortality in children in underdeveloped economies and the commonest cause of morbidity in developed economies. The despite of the advances in neonatology over the last decade approximately 10% newborns have to be ventilated. In this group of patients we will anticipate higher incidence of chronic lung diseases. The problems of preschool wheezing disorders derive mainly from their dependence on the single poorly characterised symptom “wheeze” to encapsulate a complex set of asthma-like disorders. These chronic diseases of respiratory tract in children are enroled in research institute for child health and devolopment – 41% bronchial asthma, 19% trachea stenosis and tracheotomy, 5% central hypoventilation syndrome, 4% bronchiectasisi, 3% primary ciliary dyskinesia and cystic fibrosis.

PEDIATRICKÝ PROGRAM GARD – CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

Špičák V.

Dětské oddělení FN Na Bulovce, Praha

Chronická respirační onemocnění začínají ve své většině už v dětském věku, často v prvních letech života. Proto pediatrická pracovní skupina GARD má v aktivitách aliance důležitou úlohu. Chronická onemocnění horních cest dýchacích – alergická rýma (AR), nealergická rýma (NAR), chronická rinosinusitida (CHRS) s nosními polypy nebo bez nich, se vyskytují ve všech věkových skupinách a patří k častým stavům každodenní praxe. Podíl perzistujících forem alergické rýmy se u nás zvyšuje. Alergická rýma je rizikovým faktorem pro vznik astmatu. U nealergické rýmy a rinosinusitidy hraje úlohu bakteriální nebo virová infekce, zejména rinoviry. Spouštěčem příznaků NAR jsou i náhlé změny teploty, tabákový kouř, chemická dráždidla, polutanty. NAR u dětí zvyšuje jejich nemocnost, u astmatiků může zhoršovat příznaky. U adolescentů jsou komplikací nosní polypy. Chronická respirační onemocnění horních cest dýchacích jsou často podceňována. U části dětí nejsou příznaky pod kontrolou (těžká forma). Léčba vyžaduje spolupráci praktického lékaře se specialisty ORL a alergologie a klinické imunologie.

PEDIATRIC PROGRAM OF GARD – CHRONIC UPPER AIRWAY DISEASES

Špičák V.

Pediatric Dpt. Faculty Hospital Bulovka, Prague, Czech Republic

Chronic Upper Airway Diseases (CUAD) start with the symptoms mostly in childhood, very often during first years of life. Pediatric work group of GARD has therefore important role. CUAD – allergic rhinitis (AR), nonallergic rhinitis (NAR), chronic rhinosinusitis (CRS) with and without nasal polyposis affect children and adults of all ages and belong to disorders of daily practice. Number of the persistent forms of AR is in our country increasing. Allergic rhinitis is a risk factor for asthma. The NAR symptoms are elicited by bacterial and viral infection and the triggers include ganges in chmate, chemical agents, tobacco smoke, pollutants. NAR in children increases their morbidity and in asthmatic children can provoke asthma exacerbation. Nasal polyps are important NAR comorbidity namely in adolescents. CUAD are often underestimated. In part of children symptoms are not under control (severe form – SCUAD). The treatment requires efficient co-operation of pediatric practitioner with specialists ENT an allergology and clinical immunology.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se