Program


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 222-233.

Středa 19. května

Podvečerní slavnostní zahájení v Kapli božího těla

Čtvrtek 20. května

Sál č. 1

8.15                       Slavnostní zahájení

8.30–10.00           Plenární přednášky

 • Rotavirová infekce – nejenom epidemiologický a ekonomický problém
  T. Vesikari
 • Měnící se alergie v měnícím se světě
  V. Špičák
 • Česká dětská hematologie a onkologie 1990–2010
  J. Starý

10.00–10.30        Přestávka

10.30–12.30        Psychosomatická onemocnění – garant J. Seifertová, J. Kocourková

 • Psychologické aspekty psychosomatických poruch
  J. Kocourková
 • Je psychosomatizace v ordinaci praktického dětského lékaře častá?
  J. Seifertová
 • Jak to vidí gastroenterolog?
  O. Pozler
 • Primární bolesti hlavy v neuropediatrické praxi
  M. Kunčíková
  , M. Kvardová, H. Medřická
 • Psychiatrická onemocnění s převahou somatických příznaků
  J. Koutek

12.30–14.00        Oběd / Firemní sympozia

 • GlaxoSmithKline jako partner v očkování pediatra:
  Očkování proti HPV, jakou roli hraje pediatr v prevenci HPV?
  J. Sláma

  Ochrana celé rodiny proti pertussi začíná již v ordinaci pediatra
 • Nutricia: Novinky z výzkumu společnosti Nutricia
  K. Uxová

14.00–15.30        Infektologie – garant M. Staňková, D. Sedláček

 • Děti exponované viru lidské imunodeficience a jím infikované
  H. Rozsypal
  , D. Jilich, M. Staňková, J. Záhumenský, M. Holub
 • Drogová problematika dětí a mladistvých ve vztahu k infekčním nemocem
  J. Hobstová
 • Závažné neuroinfekce u dětí
  L. Rožnovský
 • Chřipka u dětí
  Z. Blechová
  , V. Marešová
 • Klinické projevy lymeské boreliózy v dětském věku
  L. Krbková
 • Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi
  V.
   Dedek, H. Houšťková, M. Fajt, H. Roháčová, P. Camprová, M. Sádlo, L. Sedláčková, J. Havránek, P. Heinige, K. Brosch

15.30–16.00        Přestávka

16.00–17.30        Právní a etické aspekty pediatrické péče – garant J. Slaný, L. Prudil

 • Některé etické problémy současné pediatrie
  J. Slaný
 • Aktuální etické otázky počátku lidského života: od embryonálních kmenových buněk k baby-boxům
  K. Šipr,
  H. Šiprová
 • Náhradní mateřství (vypůjčená děloha) – pohled pediatra
  F. Schneiberg
 • Šikana očima dětí
  E. Kadlecová
  , M. Velemínský a kol.
 • Právní a etické aspekty pediatrické péče
  L. Prudil

17.30–18.30        Firemní sympozia

 • Merck Sharp & Dohme IDEA
  Kvadrivalentní vakcína v klinické praxi
  J. Štěpán

  Rotaviry – umíme je léčit a předcházet jim?
  N.
   Szitányi
 • Astellas Pharma: Antibiotické mýty a jejich racionální řešení
  Z. Blechová

Sál č. 2

10.30–12.00        Kardiologie – garant M. Šamánek, B. Hučín

 • Péče o děti se srdeční vadou v ČR
  J. Škovránek
 • Pozdní následky Fontanovy cirkulace u jedinců s funkčně jedinou srdeční komorou
  V.
   Chaloupecký, T. Tláskal, R. Gebauer, V. Tomek, O. Reich, P. Tax, H. Bartáková, P. Kubuš, J. Radvanský, J. Lisý, I. Hadačová, J. Škovránek
 • Prenatální kardiologie v České republice
  V. Tomek
  , J. Škovránek, J. Gilík, J. Marek
 • Léčba srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi
  P.
   Tax, O. Reich
 • Kardiochirurgie v Dětském kardiocentru v Motole
  B. Hučín
 • Předcházet nejčastější příčině úmrtí musí pediatři
  M. Šamánek

12.00–13.30        Oběd

13.30–15.00        Neonatologie – garant Z. Straňák, L. Kantor

 • Neonatologie, co nového od kongresu v Jihlavě?
  L. Kantor
 • Aktuální postupy u novorozenců s poruchou poporodní adaptace
  Z. Straňák
 • Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností v České republice
  T. Matějka
  , P. Vojtovič, T. Tláskal, J. Škovránek, M. Černý, K. Liška, P. Huml, L. Kantor, Z. Kokštein
 • Nezralý novorozenec v péči PLDD
  J. Dort
  , E. Dortová
 • Infekční onemocnění v novorozeneckém věku
  J. Janota

15.00–15.30        Přestávka

15.30–17.00        Dětská hematologie a onkologie – garant D. Pospíšilová, J. Starý

 • Současné možnosti diagnostiky a léčby imunitní trombocytopenické purpury u dětí
  D. Pospíšilová
 • Transplantace kmenových buněk krvetvorby s použitím alternativních dárců
  P. Sedláček
  , P. Keslová, R. Formánková, L. Król, M. Matulová, A. Stetsko, P. Říha, P. Hubáček, J. Starý
 • Symptomatologie a současné léčebné postupy u vybraných embryonálních nádorů (retinoblastom, hepatoblastom, nefroblastom)
  J. Mališ
 • Von Willebrandova nemoc v dětském věku
  J. Blatný
 • Osud dětí léčených pro akutní lymfoblastickou leukémii podle protokolů ALL-BFM 90 a ALL-BFM 95 – dlouhodobé sledování
  P.
   Smíšek, J. Starý, I. Janotová, P. Gajdoš, B. Blažek, Z. Černá, J. Hak, H. Hrstková,   Y. Jabali, V. Mihál, D. Procházková, J. Štěrba
 • Metronomická léčba v dětské onkologii jako nová léčebná metoda
  D. Bronišová
  , P. Múdry, V. Bajčiová, D. Valík, L. Dubská, P. Mazánek, K. Zitterbart, Z. Pavelka, L. Deák, N. Andre, J. Štěrba

17.00–17.15        Přestávka

17.15–18.15        Pediatrie a ČARO (sympozium České aliance proti chronickým respiračním onemocněním)

 • ČARO – jeho vznik a cíle
  V.
   Kolek
 • Pediatrický program GARD – chronická onemocnění horních cest dýchacích
  V. Špičák
 • Chronická respirační onemocnění u dětí
  F. Kopřiva

Pátek 21. května

Sál č. 1

8.00–9.45             Plenární přednášky

 • E-Learningový portál Slovenskej lekárskej komory
  D. Meško
  , M. Dragula, M. Jurigová, M. Turček
 • Předání Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos české pediatrii a předání Ceny České pediatrické společnosti za vědeckou činnost 

9.45–10.15           Přestávka

10.15–12.15        Adolescentní medicína – garant M. Šnajderová, L. Teslík

 • Hormonální kontraceptiva u adolescentních dívek
  M. Šnajderová
 • Hormonální antikoncepce v ambulanci dětského gynekologa
  L. Teslík
 • Vrozené trombofilní dispozice a hormonální antikoncepce
  I.
   Hadačová
 • Hormonální kontraceptiva v dermatologii
  H. Korandová
 • Náplň a provádění preventivních prohlídek u adolescentů, zkušenosti s HAK v ambulanci PLDD
  H. Cabrnochová
 • Naše zkušenosti s tromboembolickou chorobou u adolescentních dívek s hormonální antikoncepcí
  D. Pospíšilová

12.15–13.45        Oběd / Firemní sympozia

 • Hamé
 • Hipp: Nová mléčná kojenecká výživa HiPP
  H. Bujnová
 • IPSEN PHARMA: Nové trendy v léčbě zácpy u dětí a adolescentů
  J. Nevoral

13.45–15.45        Gastroenterologie, hepatologie a výživa – garant O. Pozler, P. Frühauf

 • Ikterus novorozenců a kojenců
  R.
   Kotalová
 • Racionální indikace probiotik
  J. Nevoral
 • Cílený screening celiakie
  P. Frühauf
 • Nespecifické střevní záněty – diagnostika a terapie
  O.
   Pozler

15.45–16.15        Přestávka / Firemní sympozium

 • Nestlé: Vliv bakteriálního osídlení na rozvoj obezity
  P. Frühauf

16.15–18.15        Primární péče – garant H. Cabrnochová, P. Neugebauer

 • Očkování dětské populace v ČR v roce 2010
  H. Cabrnochová
 • Nová doporučení v oblasti nepovinných očkování, aktuální informace o očkovacích látkách
  R. Chlíbek
 • Syndrom náhlého úmrtí kojence v roce 2010
  H. Houšťková
 • Kraniosynostózy a deformity neurokrania – pediatrické minimum
  H. Krásničanová
 • Hodnocení stavu výživy v pediatrii – kritéria eutrofie, podváhy, dystrofie, nadváhy a obezity
  H. Krásničanová
 • Děti s porodní hmotností pod 1500 g vyšetřené v rizikové poradně v 5 letech věku
  M. Kašparová
  , P. Kašpar, B. Fišárková, M. Nečasová
 • WHO studie některých antropologických údajů sedmiletých dětí
  B. Procházka
 • Hyperkinetická porucha u dětí
  M. Hrdlička

18.15–18.30        Přestávka

18.30–20.00        Workshop Molekulární biologie v pediatrii – garant M. Hajdúch, V. Mihál

 • Molekulární technologie v medicíně
  A. Bóday
 • Mnohočetná léková rezistence
  F. Kopřiva
 • DNA microarrays
  J. Srovnal
 • Molekulárně biologické aspekty anémií
  D. Pospíšilová
 • Molekulární biologie solidních nádorů dětského věku
  T. Eckschlager
  , A. Vícha
 • Klinický význam prognostických znaků v léčbě dětských leukémií
  V.
   Mihál

Sál č. 2

7.15–7.45             Ranní setkání společnosti Novo Nordisk

 • SNÍDANĚ S EXPERTEM: Jak se žije dívkám a ženám s Turnerovým syndromem v České republice (ale ne všem – je stále mnoho pacientek, jejichž diagnóza nebyla       dosud stanovena)
  J. Zapletalová

10.00–11.30        Diabetologie – garant J. Venháčová, Z. Šumník

 • Viry v patogenezi prediabetické autoimunity – které, proč a jak
  O. Cinek
  , G. Tapia, K. S. Ronningen
 • Léčba dětského diabetu v Evropě a u nás: projekt SWEET
  Z.
   Šumník, O. Cinek, J. Lebl, T. Danne
 • Inzulinové pumpy u dětí
  J. Škvor
 • Kontinuální monitorace glukózy – možnosti a přínos v léčbě dětí s diabetes mellitus
  J. Venháčová
  , P. Venháčová
 • Co přináší diagnostika monogenního diabetu dětským pacientům?
  J. Lebl
  , Š. Průhová, P. Dušátková, Z. Šumník, S. Koloušková, M. Šnajderová, O. Cinek

11.30–12.00        Přestávka

12.00–13.30        Neurologie – garant H. Ošlejšková, V. Komárek

 • Co je podstatné a co nové v dětské epileptologii?
  V.
   Komárek
 • Neepileptické záchvaty: nejčastější omyly v diferenciální diagnostice epileptických záchvatů
  H. Ošlejšková
 • Multidisciplinární management neurovývojových poruch
  H. Ošlejšková
  , P. Cahová, P. Pejčochová
 • EEG a zobrazovací metody u neurovývojových onemocnění
  V. Komárek
 • Náhlá a neočekávaná ohrožení života v dětské neurologii
  V.
   Komárek
 • Projekt časné diagnostiky Pompeho nemoci u vysoce rizikové populace dětí a mladistvých v ČR
  H. Ošlejšková
  , Š. Rusňáková, S. Voháňka

13.30–14.30        Oběd

14.30–16.00        Endokrinologie – garant J. Zapletalová, J. Lebl

 • Poruchy pohlavního vývoje
  J. Zapletalová
  , R. Pomahačová, I. Plášilová, J. Lebl
 • Záhada vegetariánské dívky
  J. Zapletalová
  , K. Michálková
 • Záhada hubnoucí dívky
  I. Plášilová
  , O. Pozler
 • Záhada pomočeného chlapce
  R.
   Pomahačová
 • Záhada jednovaječných dvojčat
  J. Lebl

16.00–16.30        Přestávka

16.30–18.00        Systémová onemocnění pojiva – garant P. Doležalová, J. Hoza

 • Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku
  P.
   Doležalová, D. Němcová, J. Hoza
 • Etanercept v léčbě JIA – naše zkušenosti
  D. Němcová
  , P. Doležalová, M. Macků, J. Hoza
 • Metotrexát v léčbě juvenilní idiopatické artritidy: klinická doporučení
  J. Tuková
  , P. Doležalová, D. Němcová, J. Hoza
 • Extraartikulární projevy revmatických onemocnění u dětí
  M. Macků
  , J. Fráňová, M. Schiller

18.00–18.30        Firemní sympozia

 • Medindex – Způsob léčby akutních zánětů dýchacích cest provázených kašlem a léčba chronických bronchitid
  I. Šulc

Sobota 22. května

Sál č. 1

8.30–10.00           Plenární přednášky

 • Obezita a metabolický syndróm u detí a adolescentov
  L. Kovács
 • Úloha vrodenej imunity v patogenéze infekcií močových ciest
  Ľ. Podracká
 • Pediatrie 21. století: technologie versus nemocné dítě
  J. Feber
  , P. Geier

10.00–10.15        Přestávka

10.15–12.15        Dětská pneumologie – garant P. Pohunek, F. Kopřiva

 • Vývoj epidemiologických ukazatelů a dat o závažnosti dětského astmatu ve světě a v ČR
  P.
   Pohunek, T. Svobodová
 • Genetika astmatu a její význam v pediatrické praxi
  F. Kopřiva
 • Zánět dýchacích cest u dětských respiračních onemocnění a jeho neinvazivní vyšetřování
  J. Chládková
 • Obtížně léčitelné astma u dětí a možnost jeho cílené léčby
  T. Svobodová
  , K. Urbanová, J. Uhlík, V. Povýšilová, P. Pohunek
 • Ciliární dyskineze – jak se může stará známá nemoc změnit v novou výzvu
  J. Djakow
  , T. Svobodová, J. Uhlík, O. Cinek, P. Pohunek
 • Diferenciální diagnostika dušnosti při tělesné námaze
  P. Basek

12.15–12.45               Přestávka

12.45–13.45        Dětská psychiatrie – garant D. Stančíková, M. Koranda

 • Dítě, rodič a návykové látky
  I. Preslová
 • Možnosti terapeutické práce s dospívajícími problémovými uživateli drog (Model pracoviště CESTA Řevnice)
  I.
   Platz
 • Specifika adiktologické péče u dětí a mladistvých uživatelů drog
  M. Koranda
 • Zneužívanie psychotropných látok u detí a dospievajúcich v Slovenskej republike
  J. Kresánek
  , K. Furková, S. Plačková, B. Cagáňová

Sál č. 2

7.45–8.15             Snídaně s firmou Pfizer

 • Pneumokoková onemocnění a nová vakcína Prevenar 13

10.15–11.45        Nefrologie – garant J. Janda, Z. Doležel

 • Polyurie a polydipsie
  Z.
   Doležel, J. Štarha, D. Dostálková
 • Co je nového v diagnostice a léčbě infekce močových cest, doporučení pro praxi
  J. Janda
 • AASI (Ambulatory Arterial Stiffness Index) a pulzní tlak u dětí s diabetes mellitus 1. typu (DMT1)
  T. Šuláková
  , J. Janda, J. Černá, V. Janštová, J. Feber
 • Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze u dětí a adolescentů
  T. Seeman
    

11.45–12.15        Přestávka

12.15–13.45        Intenzivní péče o děti a dorost – garant V. Vobruba, J. Wiedermann

 • Dětská intenzivní medicína v ČR v roce 2010
  J. Kobr,
  V. Vobruba
 • Program umělé plicní ventilace v domácí péči v České republice
  K. Dlask
  , D. Blažek, P. Pavlíček
 • Polytrauma u dětí – urgentní ošetření a zajištění
  M. Prchlík
 • Mírné traumatické poranění mozku
  J. Wiedermann
  , V. Smolka, E. Klásková, D. Aleksijevič, J. Zapletalová
 • Respirační selhání
  M. Fedora
  , J. Žurek
 • Učíme rodiče křísit! Kurz základů resuscitace pro rodiče
  L. Doležalová
  , L. Ryba, H. Lžíčařová, H. Nádvorníková, P. Šenková

Postery

Sobota 22. května

Sekce diagnostika – moderátor M. Hladík

 • Nefrologické a urologické komplikace u Kawasakiho nemoci
  J. Gut
  , L. Kocinová, Š. Kučerová, J. Popelka
 • Kdo uvěří?
  L. Ryba
  , R. Stiskálková, M. Janků
 • Výsledky zátěžového testu s BH4 u 18 HPA/PKU pacientů a korelace s genotypem
  D. Procházková
  , S. Pouchlá, P. Konečná, H. Vinohradská, J. Jágerová, Z. Doležel
 • Pylorostenóza a gastroezofageální reflux (GER) – úskalí sonografické diagnostiky
  J. Zikmund
 • Gastrointestinální hormony a diabetes mellitus typu 1 v dětském věku
  M. Huml,
  J. Sýkora, J. Varvařovská, K. Siala, R. Pomahačová, M. Karlíková, J. Kobr
 • Děti v českém registru renálních biopsií 1994–2008, 15 let zkušeností
  A. Kolský
  , E. Jančova, J. Dušek, M. Hladík, S. Skálová, K. Vondrák, P. Geier, V. Smrčka, J. Štarha, Z. Pellantová, J. Skibová, J. Stejskal, J. Janda, I. Rychlík, V. Tesař et al.
 • Překvapující pozitivní účinek desmopresinu s nootropikem u dětí s rezistentní enuresis nocturna
  J. Liška
  , V. Holeček, Š. Sobotová, B. Čuláková, M. Kepková
 • Kvantitativní stanovení hladiny hepcidinu v krvi a moči u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty metodou ELISA a pomocí hmotnostní spektrometrie
  J. Houda
  , P. Džubák, B. Ludíková, O. Pozler, D. Pospíšilová
 • Měření dávky ionizujícího záření při CT vyšetření dětí a možnosti jejího snižování
  S.
   Tůma, K. Daníčková, P. Závoda, M. Polovinčák, M. Roček
 • Inflamometria a jej význam v manažmente detskej astmy
  M. Jeseňák
  , E. Babušíková, Z. Havlíčeková, J. Kryštofová, T. Turčan, Z. Michnová, Z. Rennerová, M. Barreto, P. Bánovčin
 • Invazivní pneumokokové infekce na JIRP DK FN Plzeň v letech 2007–2009
  J. Fremuth
  , J. Kobr, K. Pizingerová, L. Šašek
 • Význam hypersignálních ložisek v T2 vážených obrazech na MRI vyšetření mozku   pro stanovení diagnózy neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1
  B. Petrák
  , J. Lisý, M. Kalužová, J. Kraus
 • Nová varianta diagnózy phacomatosis pigmentokeratotica?
  B. Petrák
  , Š. Čapková, K. Bláhová, D. Kodetová, V. Skalická, J. Lisý, J. Mališ, M. Kalužová
 • Monogenní hypertenze
  Z. Doležel
  , D. Dostálková, J. Štarha
 • Efektivita novorozeneckého screeningu v České republice
  F. Votava
  , V. Kožich, S. Šťastná, P. Chrastina, T. Adam, D. Friedecký, H. Vinohradská, P. Kračmar, M. Balaščáková, T. Piskáčková, M. Macek Jr., R. Gaillyová, Z. Švagera

Sekce hematoonkologie – moderátorka H. Hrstková

 • Některé funkční parametry plic u pacientů po onkologické léčbě
  H. Hrstková
  , J. Šťastná, I. Tomášková, Z. Nováková, N. Honzíková
 • Závažné komplikace v průběhu imunitní trombocytopenické purpury u adolescentních dívek
  B. Ludíková
  , D. Pospíšilová, Z. Novák, I. Stejskalová, J. Houda
 • Případ komplikovaného průběhu akutní formy ITP
  L. Doležalová
  , Z. Černá, J. Kobr, T. Votava
 • Klinický přínos molekulárně genetické analýzy Rb1 genu u dětí s retinoblastomem
  T. Kepák
  , I. Valášková, J. Mališ, J. Zrůstová, V. Peňásová, K. Šenková, R. Autrata, R. Gaillyová, J. Štěrba
 • Sarkomy u dětí a mladých dospělých
  P.
   Múdry
 • Současný výskyt neonatální aloimunitní trombocytopenie a Wiskottova-Aldrichova syndromu u novorozence
  L. Sulovská
  , D. Pospíšilová, B. Ravčuková, T. Freiberger
 • Použití betablokátorů v léčbě problematických hemangiomů – první zkušenosti
  S. Cyprová
  , J. Mališ, M. Ganevová, V. Stará, M. Kynčl, J. Starý

Sekce kazuistiky – moderátor J. Gut

 • Epulis congenitus – vzácný nádor novorozeneckého věku
  Z.
   Doležel, D. Wechsler, D. Janeček
 • Raritní příčiny nálezu zánětlivých změn v mozkomíšním moku
  P. Heinige
  , M. Fajt, V. Dedek, M. Sádlo, J. Pohl, J. Havránek
 • Viacpočetné mikroabscesy v slezine u 2-mesačného kojenca
  Z.
   Havlíčeková, M. Jeseňák, J. Mikler, L. Zúbriková, P. Bánovčin
 • Raritný prípad kongenitálnej hypoplázie kostí pravej hornej končatiny s apláziou pravého lakťového kĺbu
  I. Kušnerová
 • Překvapivá (?) možná příčina bolesti na hrudníku u dívky s epilepsií a non-compliance
  K.
   Bouchalová, M. Neklanová, E. Karásková, V. Mihál
 • Klub dvojčat a vícerčat Olomouc
  Z. Staroštíková
  , P. Tenglerová
 • Ibandronát v léčbě osteoporózy u dorostence
  Š. Kutílek
  , I. Plášilová, V. Němec
 • Trombóza renální žíly s plicní embolizací jako první příznak lupusové nefritidy
  S.
   Skálová, L. Minxová, A. Lukeš, P. Dědek, M. Podhola

Sekce sester

20.–21. května, Slovanský dům Olomouc

Čtvrtek 20. května

9.00–10.40           Ošetřovatelská péče v neonatologii – garant J. Fendrychová

 • Bezpečnost ošetřovatelských postupů v péči o novorozence
  J. Fendrychová
 • Etické a právní aspekty v péči o nemocného novorozence
  J. Saxlová
 • Moderní trendy v ošetřovatelské péči o fyziologického novorozence
  A.
   Machová, I. Brabcová
 • Když zhasne nejkrásnější hvězdička
  V. Břízová,
  A. Stejskalová
 • Úloha sestry v prevencii intraventrikularnej hemorágie u extrémne nezrelých novorodencov
  G. Magyarová
  , K. Demová, F. Bauer
 • Retinopatie nedonošených dětí
  M. Hüblová
  , M. Tichá
 • Aliancia NNN pre rizikových novorodencov
  M. Boledovičová
  , E. Krištofová
 • Sympozium Nestlé: Probiotika v kojenecké výživě
  S. Legnerová

10.40–11.00         Přestávka

11.00–13.00         Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně – garant J. Kameníčková

 • Sympozium GlaxoSmithKline: EUNIO – internetové vzdělávání – Lekce o vakcinaci
 • Kazuistika o dítěti s traumatickou amputací končetin
  L. Novotná
 • Polytrauma u dětí
  S. Guštárová
 • Domácí umělá plicní ventilace u dítěte s glykogenózou II. typu
  Z.
   Bantová
 • Historie resuscitace
  J. Kameníčková
 • Rok se Sašou – transverzální léze míšní
  D. Čečilová
  , M. Pecková. R. Sedláčková
 • Sympozium MARK DISTRI: Čaj pro kojící matky prokazatelně ovlivňuje nástup      laktace a poporodní adaptaci dítěte
  O. Zelenka

13.00–14.30        Oběd

14.30–16.30        Ošetřovatelská péče v dětské hematoonkologii – garant S. Kašubová

 • Sympozium Nutricia: Novinky z výzkumu společnosti Nutricia
  K.
   Uxová
 • Použití podkožních venózních portů
  L. Červinková
 • Specifika u jednotlivých typů transplantací krvetvorné tkáně na Klinice dětské onkologie FN Brno
  A. Jankovičová
  , D. Schwetzová
 • Život s hemofilií
  H. Činčilová
 • Krvácivé komplikace gynekologického původu u dívek s idiopatickou trombocytopenickou purpurou – kazuistiky
  L. Frélichová
  , H. Nemerádová, J. Vlčková
 • Trombocytopenie
  M. Schinerová
  , E. Hůlková, M. Hrebenarová
 • Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi
  L. Sedláčková
  , V. Dedek, P. Camprová

Pátek 21. května

10.30–12.30        Ošetřovatelská péče v primární sféře – garant J. Marounková

 • Kompetence dětských sester v primární péči
  J. Marounková
 • Lékařská služba první pomoci – součást Pracoviště dětské medicíny
  J. Uhlířová
 • Domácí umělá plicní ventilace u pediatrických pacientů
  J. Šífová
 • Epizodní záznamníky kardiologických obtíží
  R. Vorbová
 • Diagnostika a léčba vývojového vykloubení kyčelních kloubů
  J. Škapová
  , L. Hanžlová
 • Diagnostika nervového systému (dlouhodobé video EEG, noční polysomnografie)
  L. Drbalová
  , M. Dvořáková
 • Sympozium HiPP: Nová mléčná výživa HiPP
  H. Bujnová

12.30–14.00        Oběd

14.00–17.00        Právní a etické aspekty v pediatrickém ošetřovatelství – garant O. Dostál, Š. Špeciánová

 • Kompetence studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu  sexuálního zneužívání dětí
  J. Hanušová
 • Právní úprava ochrany dětí před týráním, zneužíváním či zanedbáváním ze strany zdravotníků
  Š. Špeciánová
 • Informovaný souhlas v pediatrické praxi, povinná a dobrovolná očkování, ochrana práv nezletilých a rozhodování zákonných zástupců
  O. Dostál
 • Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost, oznamovací povinnost zdravotníka
  L. Kotyzová
 • Právní odpovědnost sester, nový Trestní zákon, právní ochrana zdravotníka
  Š. Holub
 • Realizace práv dětských pacientů v klinické praxi
  E. Zacharová
 • Kulturní kompetence sestry – posouzení dětí z minorit
  D. Nováková

Změny v programu a zařazení publikovaných abstrakt v jednotlivých sekcí jsou vyhrazeny.

Poznámka: Za obsah abstrakt zodpovídají autoři. Abstrakta neprošla autorskou korekturou.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se