Program


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 222-233.

Středa 19. května

Podvečerní slavnostní zahájení v Kapli božího těla

Čtvrtek 20. května

Sál č. 1

8.15                       Slavnostní zahájení

8.30–10.00           Plenární přednášky

 • Rotavirová infekce – nejenom epidemiologický a ekonomický problém
  T. Vesikari
 • Měnící se alergie v měnícím se světě
  V. Špičák
 • Česká dětská hematologie a onkologie 1990–2010
  J. Starý

10.00–10.30        Přestávka

10.30–12.30        Psychosomatická onemocnění – garant J. Seifertová, J. Kocourková

 • Psychologické aspekty psychosomatických poruch
  J. Kocourková
 • Je psychosomatizace v ordinaci praktického dětského lékaře častá?
  J. Seifertová
 • Jak to vidí gastroenterolog?
  O. Pozler
 • Primární bolesti hlavy v neuropediatrické praxi
  M. Kunčíková
  , M. Kvardová, H. Medřická
 • Psychiatrická onemocnění s převahou somatických příznaků
  J. Koutek

12.30–14.00        Oběd / Firemní sympozia

 • GlaxoSmithKline jako partner v očkování pediatra:
  Očkování proti HPV, jakou roli hraje pediatr v prevenci HPV?
  J. Sláma

  Ochrana celé rodiny proti pertussi začíná již v ordinaci pediatra
 • Nutricia: Novinky z výzkumu společnosti Nutricia
  K. Uxová

14.00–15.30        Infektologie – garant M. Staňková, D. Sedláček

 • Děti exponované viru lidské imunodeficience a jím infikované
  H. Rozsypal
  , D. Jilich, M. Staňková, J. Záhumenský, M. Holub
 • Drogová problematika dětí a mladistvých ve vztahu k infekčním nemocem
  J. Hobstová
 • Závažné neuroinfekce u dětí
  L. Rožnovský
 • Chřipka u dětí
  Z. Blechová
  , V. Marešová
 • Klinické projevy lymeské boreliózy v dětském věku
  L. Krbková
 • Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi
  V.
   Dedek, H. Houšťková, M. Fajt, H. Roháčová, P. Camprová, M. Sádlo, L. Sedláčková, J. Havránek, P. Heinige, K. Brosch

15.30–16.00        Přestávka

16.00–17.30        Právní a etické aspekty pediatrické péče – garant J. Slaný, L. Prudil

 • Některé etické problémy současné pediatrie
  J. Slaný
 • Aktuální etické otázky počátku lidského života: od embryonálních kmenových buněk k baby-boxům
  K. Šipr,
  H. Šiprová
 • Náhradní mateřství (vypůjčená děloha) – pohled pediatra
  F. Schneiberg
 • Šikana očima dětí
  E. Kadlecová
  , M. Velemínský a kol.
 • Právní a etické aspekty pediatrické péče
  L. Prudil

17.30–18.30        Firemní sympozia

 • Merck Sharp & Dohme IDEA
  Kvadrivalentní vakcína v klinické praxi
  J. Štěpán

  Rotaviry – umíme je léčit a předcházet jim?
  N.
   Szitányi
 • Astellas Pharma: Antibiotické mýty a jejich racionální řešení
  Z. Blechová

Sál č. 2

10.30–12.00        Kardiologie – garant M. Šamánek, B. Hučín

 • Péče o děti se srdeční vadou v ČR
  J. Škovránek
 • Pozdní následky Fontanovy cirkulace u jedinců s funkčně jedinou srdeční komorou
  V.
   Chaloupecký, T. Tláskal, R. Gebauer, V. Tomek, O. Reich, P. Tax, H. Bartáková, P. Kubuš, J. Radvanský, J. Lisý, I. Hadačová, J. Škovránek
 • Prenatální kardiologie v České republice
  V. Tomek
  , J. Škovránek, J. Gilík, J. Marek
 • Léčba srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi
  P.
   Tax, O. Reich
 • Kardiochirurgie v Dětském kardiocentru v Motole
  B. Hučín
 • Předcházet nejčastější příčině úmrtí musí pediatři
  M. Šamánek

12.00–13.30        Oběd

13.30–15.00        Neonatologie – garant Z. Straňák, L. Kantor

 • Neonatologie, co nového od kongresu v Jihlavě?
  L. Kantor
 • Aktuální postupy u novorozenců s poruchou poporodní adaptace
  Z. Straňák
 • Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností v České republice
  T. Matějka
  , P. Vojtovič, T. Tláskal, J. Škovránek, M. Černý, K. Liška, P. Huml, L. Kantor, Z. Kokštein
 • Nezralý novorozenec v péči PLDD
  J. Dort
  , E. Dortová
 • Infekční onemocnění v novorozeneckém věku
  J. Janota

15.00–15.30        Přestávka

15.30–17.00        Dětská hematologie a onkologie – garant D. Pospíšilová, J. Starý

 • Současné možnosti diagnostiky a léčby imunitní trombocytopenické purpury u dětí
  D. Pospíšilová
 • Transplantace kmenových buněk krvetvorby s použitím alternativních dárců
  P. Sedláček
  , P. Keslová, R. Formánková, L. Król, M. Matulová, A. Stetsko, P. Říha, P. Hubáček, J. Starý
 • Symptomatologie a současné léčebné postupy u vybraných embryonálních nádorů (retinoblastom, hepatoblastom, nefroblastom)
  J. Mališ
 • Von Willebrandova nemoc v dětském věku
  J. Blatný
 • Osud dětí léčených pro akutní lymfoblastickou leukémii podle protokolů ALL-BFM 90 a ALL-BFM 95 – dlouhodobé sledování
  P.
   Smíšek, J. Starý, I. Janotová, P. Gajdoš, B. Blažek, Z. Černá, J. Hak, H. Hrstková,   Y. Jabali, V. Mihál, D. Procházková, J. Štěrba
 • Metronomická léčba v dětské onkologii jako nová léčebná metoda
  D. Bronišová
  , P. Múdry, V. Bajčiová, D. Valík, L. Dubská, P. Mazánek, K. Zitterbart, Z. Pavelka, L. Deák, N. Andre, J. Štěrba

17.00–17.15        Přestávka

17.15–18.15        Pediatrie a ČARO (sympozium České aliance proti chronickým respiračním onemocněním)

 • ČARO – jeho vznik a cíle
  V.
   Kolek
 • Pediatrický program GARD – chronická onemocnění horních cest dýchacích
  V. Špičák
 • Chronická respirační onemocnění u dětí
  F. Kopřiva

Pátek 21. května

Sál č. 1

8.00–9.45             Plenární přednášky

 • E-Learningový portál Slovenskej lekárskej komory
  D. Meško
  , M. Dragula, M. Jurigová, M. Turček
 • Předání Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos české pediatrii a předání Ceny České pediatrické společnosti za vědeckou činnost 

9.45–10.15           Přestávka

10.15–12.15        Adolescentní medicína – garant M. Šnajderová, L. Teslík

 • Hormonální kontraceptiva u adolescentních dívek
  M. Šnajderová
 • Hormonální antikoncepce v ambulanci dětského gynekologa
  L. Teslík
 • Vrozené trombofilní dispozice a hormonální antikoncepce
  I.
   Hadačová
 • Hormonální kontraceptiva v dermatologii
  H. Korandová
 • Náplň a provádění preventivních prohlídek u adolescentů, zkušenosti s HAK v ambulanci PLDD
  H. Cabrnochová
 • Naše zkušenosti s tromboembolickou chorobou u adolescentních dívek s hormonální antikoncepcí
  D. Pospíšilová

12.15–13.45        Oběd / Firemní sympozia

 • Hamé
 • Hipp: Nová mléčná kojenecká výživa HiPP
  H. Bujnová
 • IPSEN PHARMA: Nové trendy v léčbě zácpy u dětí a adolescentů
  J. Nevoral

13.45–15.45        Gastroenterologie, hepatologie a výživa – garant O. Pozler, P. Frühauf

 • Ikterus novorozenců a kojenců
  R.
   Kotalová
 • Racionální indikace probiotik
  J. Nevoral
 • Cílený screening celiakie
  P. Frühauf
 • Nespecifické střevní záněty – diagnostika a terapie
  O.
   Pozler

15.45–16.15        Přestávka / Firemní sympozium

 • Nestlé: Vliv bakteriálního osídlení na rozvoj obezity
  P. Frühauf

16.15–18.15        Primární péče – garant H. Cabrnochová, P. Neugebauer

 • Očkování dětské populace v ČR v roce 2010
  H. Cabrnochová
 • Nová doporučení v oblasti nepovinných očkování, aktuální informace o očkovacích látkách
  R. Chlíbek
 • Syndrom náhlého úmrtí kojence v roce 2010
  H. Houšťková
 • Kraniosynostózy a deformity neurokrania – pediatrické minimum
  H. Krásničanová
 • Hodnocení stavu výživy v pediatrii – kritéria eutrofie, podváhy, dystrofie, nadváhy a obezity
  H. Krásničanová
 • Děti s porodní hmotností pod 1500 g vyšetřené v rizikové poradně v 5 letech věku
  M. Kašparová
  , P. Kašpar, B. Fišárková, M. Nečasová
 • WHO studie některých antropologických údajů sedmiletých dětí
  B. Procházka
 • Hyperkinetická porucha u dětí
  M. Hrdlička

18.15–18.30        Přestávka

18.30–20.00        Workshop Molekulární biologie v pediatrii – garant M. Hajdúch, V. Mihál

 • Molekulární technologie v medicíně
  A. Bóday
 • Mnohočetná léková rezistence
  F. Kopřiva
 • DNA microarrays
  J. Srovnal
 • Molekulárně biologické aspekty anémií
  D. Pospíšilová
 • Molekulární biologie solidních nádorů dětského věku
  T. Eckschlager
  , A. Vícha
 • Klinický význam prognostických znaků v léčbě dětských leukémií
  V.
   Mihál

Sál č. 2

7.15–7.45             Ranní setkání společnosti Novo Nordisk

 • SNÍDANĚ S EXPERTEM: Jak se žije dívkám a ženám s Turnerovým syndromem v České republice (ale ne všem – je stále mnoho pacientek, jejichž diagnóza nebyla       dosud stanovena)
  J. Zapletalová

10.00–11.30        Diabetologie – garant J. Venháčová, Z. Šumník

 • Viry v patogenezi prediabetické autoimunity – které, proč a jak
  O. Cinek
  , G. Tapia, K. S. Ronningen
 • Léčba dětského diabetu v Evropě a u nás: projekt SWEET
  Z.
   Šumník, O. Cinek, J. Lebl, T. Danne
 • Inzulinové pumpy u dětí
  J. Škvor
 • Kontinuální monitorace glukózy – možnosti a přínos v léčbě dětí s diabetes mellitus
  J. Venháčová
  , P. Venháčová
 • Co přináší diagnostika monogenního diabetu dětským pacientům?
  J. Lebl
  , Š. Průhová, P. Dušátková, Z. Šumník, S. Koloušková, M. Šnajderová, O. Cinek

11.30–12.00        Přestávka

12.00–13.30        Neurologie – garant H. Ošlejšková, V. Komárek

 • Co je podstatné a co nové v dětské epileptologii?
  V.
   Komárek
 • Neepileptické záchvaty: nejčastější omyly v diferenciální diagnostice epileptických záchvatů
  H. Ošlejšková
 • Multidisciplinární management neurovývojových poruch
  H. Ošlejšková
  , P. Cahová, P. Pejčochová
 • EEG a zobrazovací metody u neurovývojových onemocnění
  V. Komárek
 • Náhlá a neočekávaná ohrožení života v dětské neurologii
  V.
   Komárek
 • Projekt časné diagnostiky Pompeho nemoci u vysoce rizikové populace dětí a mladistvých v ČR
  H. Ošlejšková
  , Š. Rusňáková, S. Voháňka

13.30–14.30        Oběd

14.30–16.00        Endokrinologie – garant J. Zapletalová, J. Lebl

 • Poruchy pohlavního vývoje
  J. Zapletalová
  , R. Pomahačová, I. Plášilová, J. Lebl
 • Záhada vegetariánské dívky
  J. Zapletalová
  , K. Michálková
 • Záhada hubnoucí dívky
  I. Plášilová
  , O. Pozler
 • Záhada pomočeného chlapce
  R.
   Pomahačová
 • Záhada jednovaječných dvojčat
  J. Lebl

16.00–16.30        Přestávka

16.30–18.00        Systémová onemocnění pojiva – garant P. Doležalová, J. Hoza

 • Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku
  P.
   Doležalová, D. Němcová, J. Hoza
 • Etanercept v léčbě JIA – naše zkušenosti
  D. Němcová
  , P. Doležalová, M. Macků, J. Hoza
 • Metotrexát v léčbě juvenilní idiopatické artritidy: klinická doporučení
  J. Tuková
  , P. Doležalová, D. Němcová, J. Hoza
 • Extraartikulární projevy revmatických onemocnění u dětí
  M. Macků
  , J. Fráňová, M. Schiller

18.00–18.30        Firemní sympozia

 • Medindex – Způsob léčby akutních zánětů dýchacích cest provázených kašlem a léčba chronických bronchitid
  I. Šulc

Sobota 22. května

Sál č. 1

8.30–10.00           Plenární přednášky

 • Obezita a metabolický syndróm u detí a adolescentov
  L. Kovács
 • Úloha vrodenej imunity v patogenéze infekcií močových ciest
  Ľ. Podracká
 • Pediatrie 21. století: technologie versus nemocné dítě
  J. Feber
  , P. Geier

10.00–10.15        Přestávka

10.15–12.15        Dětská pneumologie – garant P. Pohunek, F. Kopřiva

 • Vývoj epidemiologických ukazatelů a dat o závažnosti dětského astmatu ve světě a v ČR
  P.
   Pohunek, T. Svobodová
 • Genetika astmatu a její význam v pediatrické praxi
  F. Kopřiva
 • Zánět dýchacích cest u dětských respiračních onemocnění a jeho neinvazivní vyšetřování
  J. Chládková
 • Obtížně léčitelné astma u dětí a možnost jeho cílené léčby
  T. Svobodová
  , K. Urbanová, J. Uhlík, V. Povýšilová, P. Pohunek
 • Ciliární dyskineze – jak se může stará známá nemoc změnit v novou výzvu
  J. Djakow
  , T. Svobodová, J. Uhlík, O. Cinek, P. Pohunek
 • Diferenciální diagnostika dušnosti při tělesné námaze
  P. Basek

12.15–12.45               Přestávka

12.45–13.45        Dětská psychiatrie – garant D. Stančíková, M. Koranda

 • Dítě, rodič a návykové látky
  I. Preslová
 • Možnosti terapeutické práce s dospívajícími problémovými uživateli drog (Model pracoviště CESTA Řevnice)
  I.
   Platz
 • Specifika adiktologické péče u dětí a mladistvých uživatelů drog
  M. Koranda
 • Zneužívanie psychotropných látok u detí a dospievajúcich v Slovenskej republike
  J. Kresánek
  , K. Furková, S. Plačková, B. Cagáňová

Sál č. 2

7.45–8.15             Snídaně s firmou Pfizer

 • Pneumokoková onemocnění a nová vakcína Prevenar 13

10.15–11.45        Nefrologie – garant J. Janda, Z. Doležel

 • Polyurie a polydipsie
  Z.
   Doležel, J. Štarha, D. Dostálková
 • Co je nového v diagnostice a léčbě infekce močových cest, doporučení pro praxi
  J. Janda
 • AASI (Ambulatory Arterial Stiffness Index) a pulzní tlak u dětí s diabetes mellitus 1. typu (DMT1)
  T. Šuláková
  , J. Janda, J. Černá, V. Janštová, J. Feber
 • Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze u dětí a adolescentů
  T. Seeman
    

11.45–12.15        Přestávka

12.15–13.45        Intenzivní péče o děti a dorost – garant V. Vobruba, J. Wiedermann

 • Dětská intenzivní medicína v ČR v roce 2010
  J. Kobr,
  V. Vobruba
 • Program umělé plicní ventilace v domácí péči v České republice
  K. Dlask
  , D. Blažek, P. Pavlíček
 • Polytrauma u dětí – urgentní ošetření a zajištění
  M. Prchlík
 • Mírné traumatické poranění mozku
  J. Wiedermann
  , V. Smolka, E. Klásková, D. Aleksijevič, J. Zapletalová
 • Respirační selhání
  M. Fedora
  , J. Žurek
 • Učíme rodiče křísit! Kurz základů resuscitace pro rodiče
  L. Doležalová
  , L. Ryba, H. Lžíčařová, H. Nádvorníková, P. Šenková

Postery

Sobota 22. května

Sekce diagnostika – moderátor M. Hladík

 • Nefrologické a urologické komplikace u Kawasakiho nemoci
  J. Gut
  , L. Kocinová, Š. Kučerová, J. Popelka
 • Kdo uvěří?
  L. Ryba
  , R. Stiskálková, M. Janků
 • Výsledky zátěžového testu s BH4 u 18 HPA/PKU pacientů a korelace s genotypem
  D. Procházková
  , S. Pouchlá, P. Konečná, H. Vinohradská, J. Jágerová, Z. Doležel
 • Pylorostenóza a gastroezofageální reflux (GER) – úskalí sonografické diagnostiky
  J. Zikmund
 • Gastrointestinální hormony a diabetes mellitus typu 1 v dětském věku
  M. Huml,
  J. Sýkora, J. Varvařovská, K. Siala, R. Pomahačová, M. Karlíková, J. Kobr
 • Děti v českém registru renálních biopsií 1994–2008, 15 let zkušeností
  A. Kolský
  , E. Jančova, J. Dušek, M. Hladík, S. Skálová, K. Vondrák, P. Geier, V. Smrčka, J. Štarha, Z. Pellantová, J. Skibová, J. Stejskal, J. Janda, I. Rychlík, V. Tesař et al.
 • Překvapující pozitivní účinek desmopresinu s nootropikem u dětí s rezistentní enuresis nocturna
  J. Liška
  , V. Holeček, Š. Sobotová, B. Čuláková, M. Kepková
 • Kvantitativní stanovení hladiny hepcidinu v krvi a moči u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty metodou ELISA a pomocí hmotnostní spektrometrie
  J. Houda
  , P. Džubák, B. Ludíková, O. Pozler, D. Pospíšilová
 • Měření dávky ionizujícího záření při CT vyšetření dětí a možnosti jejího snižování
  S.
   Tůma, K. Daníčková, P. Závoda, M. Polovinčák, M. Roček
 • Inflamometria a jej význam v manažmente detskej astmy
  M. Jeseňák
  , E. Babušíková, Z. Havlíčeková, J. Kryštofová, T. Turčan, Z. Michnová, Z. Rennerová, M. Barreto, P. Bánovčin
 • Invazivní pneumokokové infekce na JIRP DK FN Plzeň v letech 2007–2009
  J. Fremuth
  , J. Kobr, K. Pizingerová, L. Šašek
 • Význam hypersignálních ložisek v T2 vážených obrazech na MRI vyšetření mozku   pro stanovení diagnózy neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1
  B. Petrák
  , J. Lisý, M. Kalužová, J. Kraus
 • Nová varianta diagnózy phacomatosis pigmentokeratotica?
  B. Petrák
  , Š. Čapková, K. Bláhová, D. Kodetová, V. Skalická, J. Lisý, J. Mališ, M. Kalužová
 • Monogenní hypertenze
  Z. Doležel
  , D. Dostálková, J. Štarha
 • Efektivita novorozeneckého screeningu v České republice
  F. Votava
  , V. Kožich, S. Šťastná, P. Chrastina, T. Adam, D. Friedecký, H. Vinohradská, P. Kračmar, M. Balaščáková, T. Piskáčková, M. Macek Jr., R. Gaillyová, Z. Švagera

Sekce hematoonkologie – moderátorka H. Hrstková

 • Některé funkční parametry plic u pacientů po onkologické léčbě
  H. Hrstková
  , J. Šťastná, I. Tomášková, Z. Nováková, N. Honzíková
 • Závažné komplikace v průběhu imunitní trombocytopenické purpury u adolescentních dívek
  B. Ludíková
  , D. Pospíšilová, Z. Novák, I. Stejskalová, J. Houda
 • Případ komplikovaného průběhu akutní formy ITP
  L. Doležalová
  , Z. Černá, J. Kobr, T. Votava
 • Klinický přínos molekulárně genetické analýzy Rb1 genu u dětí s retinoblastomem
  T. Kepák
  , I. Valášková, J. Mališ, J. Zrůstová, V. Peňásová, K. Šenková, R. Autrata, R. Gaillyová, J. Štěrba
 • Sarkomy u dětí a mladých dospělých
  P.
   Múdry
 • Současný výskyt neonatální aloimunitní trombocytopenie a Wiskottova-Aldrichova syndromu u novorozence
  L. Sulovská
  , D. Pospíšilová, B. Ravčuková, T. Freiberger
 • Použití betablokátorů v léčbě problematických hemangiomů – první zkušenosti
  S. Cyprová
  , J. Mališ, M. Ganevová, V. Stará, M. Kynčl, J. Starý

Sekce kazuistiky – moderátor J. Gut

 • Epulis congenitus – vzácný nádor novorozeneckého věku
  Z.
   Doležel, D. Wechsler, D. Janeček
 • Raritní příčiny nálezu zánětlivých změn v mozkomíšním moku
  P. Heinige
  , M. Fajt, V. Dedek, M. Sádlo, J. Pohl, J. Havránek
 • Viacpočetné mikroabscesy v slezine u 2-mesačného kojenca
  Z.
   Havlíčeková, M. Jeseňák, J. Mikler, L. Zúbriková, P. Bánovčin
 • Raritný prípad kongenitálnej hypoplázie kostí pravej hornej končatiny s apláziou pravého lakťového kĺbu
  I. Kušnerová
 • Překvapivá (?) možná příčina bolesti na hrudníku u dívky s epilepsií a non-compliance
  K.
   Bouchalová, M. Neklanová, E. Karásková, V. Mihál
 • Klub dvojčat a vícerčat Olomouc
  Z. Staroštíková
  , P. Tenglerová
 • Ibandronát v léčbě osteoporózy u dorostence
  Š. Kutílek
  , I. Plášilová, V. Němec
 • Trombóza renální žíly s plicní embolizací jako první příznak lupusové nefritidy
  S.
   Skálová, L. Minxová, A. Lukeš, P. Dědek, M. Podhola

Sekce sester

20.–21. května, Slovanský dům Olomouc

Čtvrtek 20. května

9.00–10.40           Ošetřovatelská péče v neonatologii – garant J. Fendrychová

 • Bezpečnost ošetřovatelských postupů v péči o novorozence
  J. Fendrychová
 • Etické a právní aspekty v péči o nemocného novorozence
  J. Saxlová
 • Moderní trendy v ošetřovatelské péči o fyziologického novorozence
  A.
   Machová, I. Brabcová
 • Když zhasne nejkrásnější hvězdička
  V. Břízová,
  A. Stejskalová
 • Úloha sestry v prevencii intraventrikularnej hemorágie u extrémne nezrelých novorodencov
  G. Magyarová
  , K. Demová, F. Bauer
 • Retinopatie nedonošených dětí
  M. Hüblová
  , M. Tichá
 • Aliancia NNN pre rizikových novorodencov
  M. Boledovičová
  , E. Krištofová
 • Sympozium Nestlé: Probiotika v kojenecké výživě
  S. Legnerová

10.40–11.00         Přestávka

11.00–13.00         Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně – garant J. Kameníčková

 • Sympozium GlaxoSmithKline: EUNIO – internetové vzdělávání – Lekce o vakcinaci
 • Kazuistika o dítěti s traumatickou amputací končetin
  L. Novotná
 • Polytrauma u dětí
  S. Guštárová
 • Domácí umělá plicní ventilace u dítěte s glykogenózou II. typu
  Z.
   Bantová
 • Historie resuscitace
  J. Kameníčková
 • Rok se Sašou – transverzální léze míšní
  D. Čečilová
  , M. Pecková. R. Sedláčková
 • Sympozium MARK DISTRI: Čaj pro kojící matky prokazatelně ovlivňuje nástup      laktace a poporodní adaptaci dítěte
  O. Zelenka

13.00–14.30        Oběd

14.30–16.30        Ošetřovatelská péče v dětské hematoonkologii – garant S. Kašubová

 • Sympozium Nutricia: Novinky z výzkumu společnosti Nutricia
  K.
   Uxová
 • Použití podkožních venózních portů
  L. Červinková
 • Specifika u jednotlivých typů transplantací krvetvorné tkáně na Klinice dětské onkologie FN Brno
  A. Jankovičová
  , D. Schwetzová
 • Život s hemofilií
  H. Činčilová
 • Krvácivé komplikace gynekologického původu u dívek s idiopatickou trombocytopenickou purpurou – kazuistiky
  L. Frélichová
  , H. Nemerádová, J. Vlčková
 • Trombocytopenie
  M. Schinerová
  , E. Hůlková, M. Hrebenarová
 • Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi
  L. Sedláčková
  , V. Dedek, P. Camprová

Pátek 21. května

10.30–12.30        Ošetřovatelská péče v primární sféře – garant J. Marounková

 • Kompetence dětských sester v primární péči
  J. Marounková
 • Lékařská služba první pomoci – součást Pracoviště dětské medicíny
  J. Uhlířová
 • Domácí umělá plicní ventilace u pediatrických pacientů
  J. Šífová
 • Epizodní záznamníky kardiologických obtíží
  R. Vorbová
 • Diagnostika a léčba vývojového vykloubení kyčelních kloubů
  J. Škapová
  , L. Hanžlová
 • Diagnostika nervového systému (dlouhodobé video EEG, noční polysomnografie)
  L. Drbalová
  , M. Dvořáková
 • Sympozium HiPP: Nová mléčná výživa HiPP
  H. Bujnová

12.30–14.00        Oběd

14.00–17.00        Právní a etické aspekty v pediatrickém ošetřovatelství – garant O. Dostál, Š. Špeciánová

 • Kompetence studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu  sexuálního zneužívání dětí
  J. Hanušová
 • Právní úprava ochrany dětí před týráním, zneužíváním či zanedbáváním ze strany zdravotníků
  Š. Špeciánová
 • Informovaný souhlas v pediatrické praxi, povinná a dobrovolná očkování, ochrana práv nezletilých a rozhodování zákonných zástupců
  O. Dostál
 • Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost, oznamovací povinnost zdravotníka
  L. Kotyzová
 • Právní odpovědnost sester, nový Trestní zákon, právní ochrana zdravotníka
  Š. Holub
 • Realizace práv dětských pacientů v klinické praxi
  E. Zacharová
 • Kulturní kompetence sestry – posouzení dětí z minorit
  D. Nováková

Změny v programu a zařazení publikovaných abstrakt v jednotlivých sekcí jsou vyhrazeny.

Poznámka: Za obsah abstrakt zodpovídají autoři. Abstrakta neprošla autorskou korekturou.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se